คีย์บอร์ด

รูปภาพของ stn39444

คีย์บอร์ด

เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ดีด มีจำนวนแป้น 84 - 105 แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้นตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่งการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทำงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์เป็นหลัก

 

ภาพ-http://notebookspec.com/logitech-%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-bluetooth-illuminated-keyboard-k810-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/131658/

   ปุ่มแป้นพิมพ์

1. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Key board) จัดทำโดย นายละเอียด คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา )
2. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 1. ปุ่ม Escape (Esc) ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากโปรแกรม
3. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ตัวหนอน สำหรับกดเปลี่ยนสลับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
4. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 3. แท็บ สำหรับกดย่อหน้า หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
5. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 4. Caps Lock ปุ่มสำหรับล็อคพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
6. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) Shift ใช้สำหรับกดค้างพิมพ์อักษรตัวบน และใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ
7. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม control (ctrl) มี 2 ปุ่ม สำหรับใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
8. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Alternat (Alt) มี 2 ปุ่ม ใช้สำหรับร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
9. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Spacebar ใช้สำหรับเคาะวรรค
10. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Enter ยอมรับคำสั่ง
11. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Delete (Del) มี 2 ปุ่ม สำหรับลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายมือ
12. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม ลูกศร สำหรับกดเลื่อนเคอร์เซอร์ซ้าย ขวา ขึ้น ลง
13. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม backspace ลบตัวอักษรที่อยู่ซ้ายมือ
14. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Num Lock สำหรับล็อคพิมพ์ตัวเลข
15. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ไฟแสดงสถานะ ถ้าปุ่ม numlock ไฟดับ เราจะพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ หรือไฟ Caps Lock ติดค้างอยู่ ตัวอักษรที่พิมพ์จะเป็นตัวใหญ่ หรือตัวบนหมด

                                                                                                                                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์