ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.หนองบัวลำภู

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.หนองบัวลำภู

1. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 หมู่ 12 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ย้อนหลัง 3 ปี
ผู้จัดทำ อาทร สอนสุภาพ โทร 0862301750
สาระวิชา วิทยาศสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16768
2. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 081-295515
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16868
3. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง พลาสติกชีวภาพ
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 0812955151
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17034
4. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง พืชกินแมลง
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 0812955151
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17236
5. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 หมู่ 12 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง เนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อสอบ O-NET
ผู้จัดทำ นายอาทร สอนสุภาพ โทร 0862301750
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16869
6. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย  เรื่อง  ขุนช้างขุนแผน
ผู้จัดทำ นางพิชยา  เสนามนตรี โทร 0810579046
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18058
7. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง อิศรญาณภาษิต
ผู้จัดทำ นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง โทร 0895740994
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18063
8. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง Progressive Tense
ผู้จัดทำ นางวัลภา มาเบ้า โทร 0868631431
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18071
9. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ 500 หมู่ 10 อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง เมทริกซ์
ผู้จัดทำ นายสดายุ  กวยทิ โทร 08-3357549
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
10. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 0812955151
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18097
11. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39170
ชื่อเรื่อง กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ผู้จัดทำ นางพิชยา เสนามนตรี โทร 0810579046
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18113
12. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39170
ชื่อเรื่อง เพลงกล่อมเด็กประจำภาคอีสาน
ผู้จัดทำ นางพิชยา  เสนามนตรี โทร 0810579046
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18114
13. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39170
ชื่อเรื่อง โวหารภาพพจ์น์ในวรรณคดีไทย
ผู้จัดทำ นางพิชยา  เสนามนตรี โทร 0810579046
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18115
14. โรงเรียน คำแสนวิมยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39170
ชื่อเรื่อง เมทริกซ์
ผู้จัดทำ นายสดายุ  กวยทิ โทร 0833575499
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18073
15. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
16. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
20. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์