วันเทโวโรหณะ

รูปภาพของ hong

วันเทโวโรหณะ
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เ