มทร.ธัญบุรี เปิดรับปริญญาเอก บริหาร

        มทร.ธัญบุรี เปิดรับปริญญาเอก บริหาร
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ประปีการศึกษา 2551
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        1.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        2.มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550 (การสอบทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 219 คะแนน) หรือสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5  
        3.ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี
        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ตุลาคม 2551
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใ