ธุรกิจในชีวิตประจำวัน(วิชางานธุรกิจ ระดับช่วงชั้นที่ 3)

รูปภาพของ rungthip

จากการที่มนุษย์ทุกคนต้องเป็นผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็นผู้ผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัีัย เพื่อความอยู่รอด ความสะดวกสบาย และเพื่อสนองความต้องการด้านอื่น ๆ  ของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสภาพของแต่ละคน จึงทำให้เกิดเป็น "กิจกรรมทางธุรกิจ"

d ครับไม่เห็นตัวหนังสือเลยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์