ธุรกิจในชีวิตประจำวัน(วิชางานธุรกิจ ระดับช่วงชั้นที่ 3)

รูปภาพของ rungthip

จากการที่มนุษย์ทุกคนต้องเป็นผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็นผู้ผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัีัย เพื่อความอยู่รอด ความสะดวกสบาย และเพื่อสนองความต้องการด้านอื่น ๆ  ของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสภาพของแต่ละคน จึงทำให้เกิดเป็น "กิจกรรมทางธุรกิจ"

d ครับไม่เห็นตัวหนังสือเลยครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 396 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29888
  • zqwbrodie170840384
  • sss29872
  • sss29887
  • sss29928