การประมาณค่า

รูปภาพของ bentananya

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


                                                                       การปัดเศษ

1.   การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม


หลักการปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มสิบที่ใกล้เคียงที่สุด  ทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วย  ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง 

ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น  เช่น


63  ปัดเป็น    60


68  ปัดเป็น    70

ถ้าต้องการปัดให้เป็นจำนวนเต็มร้อย  เต็มพัน  เต็มหมื่น  เต็มแสน  ฯลฯ  ให้ดูตัวเลขในหลักถัดไป  ถ้าต่ำกว่า  5  ให้   

ปัดลง  ถ้าเท่ากับ  5  หรือมากกว่าให้ปัดขึ้น


ตัวอย่าง    จงหาจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดของ  3,361,573  ตามข้อกำหนดแต่ละข้อ


1)    จำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด คือ  3,361,600


2)    จำนวนเต็มพันที่ใกล้เคียงที่สุด  คือ  3,362,000


3)    จำนวนเต็มหมื่นที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 3,360,000


4)    จำนวนเต็มแสนที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 3,400,000

สร้างโดย: 
ธนัญญา ไวเจริญ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 193 คน กำลังออนไลน์