คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ bcskrumai

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

  •       คุณธรรมพื้นฐาน
  •       เศรษฐกิจพอเพียง
  •       เป้าหมายของการพัฒนา
  •       การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
  •       เงื่อนไขความพอเพียง

          ในช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ทุกคน  ย่อมผ่านวัยแห่งการเรียนรู้  นอกจากบิดามารดาแล้ว  ยังมีครูตั้งแต่ปฐมวัย  ที่อบรมสั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ ขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกคุณธรรมลงไว้ในจิตสำนึกของเยาวชน  นั่นคือการกุลบุตรกุลธิดาแบบวิถีชีวิตไทย  ที่ต้องการให้ลูกหลานเป็นคนดี
สภาพสังคมปัจจุบัน  ที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทำให้มองข้ามความดีงาม ที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  หากแต่มีความรู้เพียงอย่างเดียว  โลกก็คงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  แก่งแย่งชิงดี  ปราศจากความพอดี 
ดังนั้น  ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะช่วยกันผนึกกำลัง  รู้รักสามัคคี  โดยอยู่บนรากฐาน ความพอเพียง  ดังพระราชดำรัสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงวางแนวทางให้แก่ปวงชนชาวไทย  ขอเชิญชวนชาวไทยได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติโดยทั่วกัน

สร้างโดย: 
krumai

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์