ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

รูปภาพของ bcskrumai

 


ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

การแนะนำตัว

ประโยคที่นิยมใช้ในการแนะนำตัวเอง เช่น  

ฉันขอแนะนำตัวเองค่ะ ฉันชื่อ..........                          May I introduce myself ? I' m ........... .

May I introduce myself ? My name is.......... .

สวัสดีครับ ผมชื่อ..........                                        Hi ! My name is........... .

  ตัวอย่างบทสนทนาที่ 3  
 
Rock : May I introduce myself ? I' m Rock.

I' m from Phattalung. I have an appointment to see Mrs. Manee, please.

ผมขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อร็อก ผมมาจากพัทลุง ผมมีนัดกับคุณมณีครับ

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การขอบคุณ


ขอบคุณ                                              Thank you./ Thanks.

ขอบคุณมาก                                          Many thanks. 

Thank you very much.

ฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก                       I' m very grateful.

ฉันไม่ทราบจะขอบคุณคุณอย่างไรดี               I don' t know how to thank you.

ด้วยความยินดี                                        It' s a pleasure. 

You are welcome.

ไม่เป็นไรหรอก                                      That' s OK.

That' s all right.

Not at all. 

  ตัวอย่างบทสนทนาที่ 4 
 

Dome : Could you tell me the time, please ?           คุณช่วยบอกเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหมครับ

Anna  : Sure, it' s nearly nine.                               ได้สิค่ะ เกือบจะเก้าโมงแล้ว

Dome : Thank you.                                             ขอบคุณครับ

Anna : That' s all right.                                         ไม่เป็นหรอก

สร้างโดย: 
Krumai