ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

รูปภาพของ bcskrumai

ฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ

               The students'Pledge

We are all Thai.

We are an independent nation with our own king and religions.

Our ancestors gave their lives to protect our country.

We must now give  our lives for our nation.

We must honor our king and follow our religion.

We are all good students who will be honest with ourselves and respect the right of others.

We are students who obey our parents, our teachers and our school rules.

We will overcome snd ourselves clean.

คำปฏิญาณของนักเรียน

พวกเราเป็นคนไทย ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้

ก็เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ซึ่งบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกไว้

เราเป็นชนรุ่นหลังต้องสละชีพเพื่อชาติ

ต้องบำรุงศาสนา ต้องเทิดทุนพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป

พวกเราเป็นนักเรียน ต้องประพฤติตนเป็นคนดี

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นพวกเราเป็นนักเรียน ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์

และประพฤติตน ให้อย่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอยู่เสมอ

เราต้องเอาชนะและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แหล่งที่มา  นวัตกรรมของนางกัญญาณัฏฐ์ จันดากุล     โรงเรียนบ้านละเอาะ  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีษะเกษ

คำอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม

rellgions                     หมายถึง      ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือฮินดู

our reigion                 หมายถึง      ศาสนาที่ตนเองนับถือ

follow                        หมายถึง     ปฏิบัติตาม  ตาม

the rights of others     หมายถึง     กระทำสิ่งที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของผ้อื่น รวมทั้งซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเหมือนกังเช่นซื่อสัตย์ตนเอง

must                         หมายถึง     ต้องทำ ( เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ )
parents                      หมายถึง      พ่อและแม่ ผู้ปกครอง
parent                       หมายถึง      คนใดคนหนึ่ง พ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครอง
school rules                หมายถึง      กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
overcome                  หมายถึง     เอาชนะอุปสรรคและปัญหาทุกอย่าง เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีแล้วปฏิบัติดีให้ได้  รวมทั้งไม่เสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
keep ourselves clean   หมายถึง      การทำตนเองให้ปราศจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด

Vocabulary


        
1.   all
                              (ออล)              n. a. adv.              ตลอดทั้ง, ทั้งหมด, ล้วน
2.   Thai                           (ไท )               n. a.                    ภาษาไทย, คนไทย
3.   independent              (อินดิเพน-เด็นท)  n. a.                    เอกราช, อิสระ
4.   nation                       (เน-ชัน)             n.                       ชาติ
5.   our                            (เอาร)               pro.                    ของพวกเรา
6.   own                           (โอน)               n. a. vt. vi.           ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ
7.   king                           (คิง)                 n.                       กษัตริย์ 
8.   religion                      (ริลีจัน)              n.                       ศาสนา, ธรรมะ
9.   ancestor                    (แอน-เซ็ซเทอะ)   n.                       บรรพบุรุษ
10.  gave                         (เกฝว)               pt.                     อดีตของ give –ให้, สละ
11.  lives                          (ไลฝวซ)            pl.                       คำพหูพจน์ของ life ชีวิต
12.  protect                     (พโระเทคท)       vt.                       ป้องกัน,ปกป้อง
13.  country                    (คัน-ทริ)             n. a.                    ประเทศ,  ประเทศชาติ
14.  must                         (มัสท)              auxiliary verb         จำต้อง, ต้อง (กริยาช่วย)
15.  honor                       (ออน-เนอะ)        vt. n.                   ให้เกียรติ, เคารพเทิดทูน, เกียรติยศ
16.  honest                      (ออน-เน็ซท)      a.                         ซื่อสัตย์
17.  respect                      (ริซเพคท)         n. vt.                    ความเคารพ, นับถือ
18.  right                          (ไรท)              n. a.  adv. vt. vi.    สิทธิอันถูกต้อง, ถูกต้อง
19.  other                         (อัฑ- เฑอะ)      pro. a. ad v.           อีกคนหนึ่ง,คนอื่นๆ
20.  obey                          (โอะเบ)           vt. vi.                    เชื่อฟัง
21.  parents                      (แพ- เร็นท)       n.                         พ่อแม่, ผู้ปกครอง
22.  teacher                       (ทีช-เชอะ)       n.                         ครู, ผู้สอน
23.  school rule                  (ซคูล  รูล)       n.                         กฎระเบียบของโรงเรียน
24.  overcome                    (โอเฝอะคัม)     vt.                        ผ่านพ้น, เอาชนะอุปสรรค
25.  keep ourselves clean.   (คีพ เอารเซลฝส คลิน)                    ทำตนเองให้สะอาดปราศจากอบายมุขโดยเฉพาะยาเสพติด


Abbreviation  (คำย่อ)


n.                    noun                     คำนาม
p.                    plural                     พหูพจน์
pro.                 pronoun                 คำสรรพนาม
vt.                   transitive  verb        สกรรมกริยา (กริยาที่ต้องการกรรมมารับ)
vi.                    intransitive verb      อกรรมกริยา   (กริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับ)
pt.                   past tense             อดีตกาล
adv.                 adverb                   คำกริยาวิเศษณ์
a.                    adjective                 คำคุณศัพท์

สร้างโดย: 
Krumai

ชอบภาษาอังกฤษมากคัฟ

รูปภาพของ puncharat

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความรู้นะคะ Wink

รูปภาพของ nss37479

อยากเก่งภาษาครับเลยฝึกต้องแต่วันนี่ อยากจะสอบชิงทุนแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า

 เว็ปนี้เป็นเว๊ปที่ดีนะครับมีความรู้มาก

รูปภาพของ bcskrumai

เอาใจช่วยในความมีมานะ ขอให้ได้สมดังที่ตั้งใจและสอบชิงทุนได้ ถึงแม้จะตอบช้าไปหน่อย นะคะ

ความคิดที่ดีมากเลยค่ะ รูปภาพทหารเรือสาว Park Hyun Sun สวยท้าแดดท้าลม

ขอบคุณครับ เคาะสมองเป็นอย่างดี Laughing

Smile

ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ และสนุกกับการเรียนรู้ ขอบคุณมากครับ ที่สร้าง web นี้ขึ้น

เด็กชายณัฐภูมิ  นิตภิรมย์  ชั้น ม.1/3  เลขที่  20

 

 

ฝากเว็บนี้ด้วยครับ

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม

อีกหนึ่งทางเลือกครับ

www.color2sky.com

ขอบคุณครับ

ขอบคุณมากครับ สิ่งใกล้ตัวแท้ๆ เลยครับ

รูปภาพของ schuachantra

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่ได้จากคุณครู pbskrumai ขอให้คุณครูได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับ

ดีมากๆค่ะ ขอบคุณที่เสียสละเวลามาแนะนำความรู้นะคะ

รูปภาพของ นายมนูญ ชูสง่า

เรือจ้างผู้เสียสละ  ขอบคุณมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยครับ

ไว้ใช้ประโยชน์ได้ครับ ขอบคุณครับ

ได้ความรู้อันเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ  เข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบค่ะ เข้าใจง่าย

เว็ปนี้เป็นเว็ปที่ดีนะคะ

 

 Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown Frown

 

 

 

 

รูปภาพของ pkkrusoi 308

เป็นเว็บที่ดีมากเลย

ผู้จัดทำเว็บตลอดจนผู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของสังคมและประเทศไทย ผมนิว_คณาธิป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำดีต่อไปครับ เพื่อลูกหลานไทยเรา เพื่อประเทศไทยเรา เพื่อน้องๆที่ยังไม่รู้มีอีกมากมายครับ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลในการทำความดีนี้ร่วมกัน...

น่าสนใจมาเลยค่ะ

 

อยาให้มียากกว่านี้

 

ในเรื่องการใช้พูดในชีวิตประจำวัน

 

อยากให้มีภาษาจีนด้วยค่ะ

 เพราะก็มีหลายคนที่สนใจไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลย

 

หลงเข้ามาอ่าน Smile สุดท้ายต้องนั่งอ่านให้หมด ความรู้เพิ่มขึ้นเลย ขอบคุณอาจารย์มากครับ
Wink

สวัสดีครับ

รูปภาพของ pbs7614

Good night

sweet dream

 

55+ 

สงสัย Good afternoon.ใช้ได้ถึง 18.00 น. หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะกล่าวทักทายอย่างไรในช่วง 17.00 - 18.00 น.
สวัสดีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงจนถึง 17.00 น. Good afternoon.
สวัสดีตั้งแต่เวลา 18.00 น.จนถึงกลางคืน Good evening.

thank you very muchhhh!!!

ดีมากๆ เลยครับ
ได้ประโยชน์มาก
ของคุณมากๆ ครับ

รูปภาพของ snswanna

แม้จะเป็นคำง่าย ๆ แต่ก้เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณที่ช่วยให้ความรู้ค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ
เป็นประโยชน์กับหนูมากเลยค่ะ

ขอชคุณค่ะ

เยื่ยมยอด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์