ดอกไม้ประดิษฐ์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่นเคลือบพาราฟิน

ความรู้ทั่วไป


การประดิษฐ์ดอกไม้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ประดิษฐ์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักในศิลปะด้านนี้เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายาม อดทน รักความสะอาด และเป็นคนช่างสังเกต เนื่องจากดอกไม้มีอยู่ทั่วไป                

การประดิษฐ์ดอกไม้สามารถการประดิษฐ์ได้จากวัสดุต่างๆ หลายอย่าง เช่น ประดิษฐ์จากผ้า ใบบาง เปลือกข้าวโพด เปลือกหอย เกล็ดปลา รังไหม ฯลฯ ที่สามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันได้ แต่ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ผู้จัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่นเคลือบพาราฟิน เพื่อให้งานที่ประดิษฐ์จากกระดาษย่นอยู่ได้ทนนานกว่าเดิม การแบ่งกลุ่มของดอกไม้สามารถแบ่งกลุ่มได้หลายรูปแบบ แต่ในเล่มนี้ขอแบ่งกลุ่มดอกไม้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • ดอกไม้กลีบลา คือ ดอกไม้ที่มีลักษณะกลีบชั้นเดียว
  • ดอกไม้กลีบซ้อน คือ ดอกไม้ที่มีลักษณะกลีบซ้อนกันตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป
  • ดอกไม้ทรงกระบอก คือ ดอกไม้ที่มีรูปทรงกระบอกขึ้นไปก่อนจึงมีกลีบดอกบานที่ส่วนปลายดอก
  • ดอกกล้วยไม้ คือ ดอกไม้ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากดอกไม้ชนิดอื่นๆ

วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่นเคลือบพาราฟิน

     กระดาษย่น  กระดาษย่นที่ใช้สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้มีคุณสมบัติคือ สามารถดึงให้ยืดจากเดิมได้เท่าขนาดที่ย่นไว้ มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดมี 2 ชนิด คือ

           กระดาษย่นหน้าเดียว เป็นกระดาษย่นที่บางเนื่องจากมีเนื้อกระดาษเพียงชั้นเดียว มีสีทุกสี ขนาดสั้นและขนาดยาว เหมาะที่จะนำมาใช้สำหรับพันเกสร พันลวด พันก้านดอกไม้ และสำหรับพันเสริมให้ก้านดอกไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นในกรณีที่หาวัสดุอื่นๆไม่ได้   

          กระดาษย่นสองหน้า เป็นกระดาษย่นที่มีความหนา เนื่องจากมีเนื้อกระดาษ ที่ทำให้ติดกัน 2 ชั้น ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาสามารถดึง 2 ชั้นให้แยกออกจากกันได้ แต่ผู้ผลิตบางรายติดกระดาษย่นจนแน่นไม่สามารถแยกกระดาษย่น 2 ชั้น ให้แยกออกจากกันได้ กระดาษย่นมีสีทุกสี ผู้ผลิตบางรายผลิตกระดาษย่น 2 ชั้น โดยมีสีใกล้เคียงกันคือด้านหนึ่งสีอ่อนอีกด้านหนึ่งสีเข้ม แต่บางรายผลิตกระดาษย่น 2 หน้าโดยให้สีแตกต่างกันมาก สีด้านหนึ่งเข้มมาก สีด้านหนึ่งอ่อนมากผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามต้องการ กระดาษย่น 2 หน้าเหมาะที่จะนำมาทำเป็นกลีบดอกไม้ ใบไม้ และอื่นๆเนื่องจากมีความแข็ง และหนากว่ากระดาษย่นหน้าเดียว

    การทำเกสรดอกไม้  เกสรที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดมีทั้งตุ่มเล็กและตุ่มใหญ่ แต่ผู้ประดิษฐ์สามารถทำเกสรเองได้โดยการนำเอาแป้งข้าวเจ้าผสมสีที่ต้องการ แล้วผสมกับแล็กเกอร์คนให้เข้ากัน หรือนำแป้งข้าวเจ้ากวนให้สุกผสมสีตามต้องการและไม่ให้แป้งเหนียวจนเกินไป นำด้ายที่ลูบกาว หรือลูบด้วยแล็กเกอร์จนแข็งแล้วใช้ปลายด้ายจุ่มในถ้วยแป้งข้าวเจ้าที่ผสมสีกับแล็กเกอร์รือแป้งข้าวเจ้าที่กวนเรียบร้อยแล้วดังกล่าวข้างต้น จะได้ตุ่มเกสรตามต้องการ ถ้าต้องการตุ่มใหญ่ให้จุ่มหลายๆครั้งจนพอกับความต้องการ

    การทำเรณูดอกไม้  เรณูละอองดอกไม้มีขายตามร้าน  แต่ผู้ประดิษฐ์สามารถทำเองได้โดยง่าย ด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าใส่ถ้วย ละลายสีที่ต้องการผสมในแป้งทีละน้อย คนจนเข้ากัน นำไปตากให้แห้ง ขูดผงมีสีออกจากถ้วยและบดให้เป็นผงบรรจุขวดสำหรับใช้ในการโรยเกสรดอกไม้ตามต้องการ

    การย้อมสีกระดาษย่น การย้อมสีกระดาษย่นควรย้อมเป็นแผ่นใหญ่พร้อมกันจึงนำไปตัดกลีบดอกและใบทีหลังวิธีย้อมคือ

ย้อมเพียงด้านเดียว เพื่อให้เกิดสีอ่อนและสีเข้ม โดยการตัดกระดาษย่นตามขวางของเส้นลายขนาดกว้างเท่าที่ต้องการ ละลายสีที่ต้องการใส่ในถ้วย นำกระดาษย่นม้วนตามเส้นลายให้แน่น จุ่มริมด้านในด้านหนึ่งที่ต้องการย้อมสีลงในถ้วยผสมสี แล้วคลี่ออกผึ่งลมให้แห้ง

ย้อมทั้งแผ่น เพื่อให้เกิดสีที่ต้องการ โดยการตัดกระดาษย่นตามขวางของเส้นลายขนาดกว้างเท่าที่ต้องการ นำไปจุ่มในน้ำสี ถ้าต้องการสีเดียวให้จุ่มทั้งแผ่น คลี่ออกผึ่งลมให้แห้ง แต่ถ้าต้องการสีเหลือบอ่อนแก่ให้จุ่มด้านหนึ่งสีอ่อน ริมอีกด้านหนึ่งสีแก่ แล้วคลี่ออกผึ่งลมให้แห้ง

เริ่มประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่นเคลือบพาราฟิน

วัสดุ-อุปกรณ์

1.กระดาษย่นสี  2  หน้า สีม่วง สีเหลือง  สีขาวสีแสด สีชมพู สำหรับทำกลีบดอกไม้

2. กระดาษย่นสีเขียว 2 หน้า สำหรับทำใบและกลีบเลี้ยง

3. ลวดใช้ในการดามกลีบดอกไม้ ใบไม้ และก้านดอก โดยเลือกลวดที่พันด้วยกระดาษสีเดียวกับกลีบดอกและใบ
เบอร์ที่ใช้เหมาสมที่สุด คือ เบอร์ 24 , 26 , 28 และลวดที่ใช้ในการเข้าดอกและเข้าช่อขึ้นอยู่กับขนาดของดอกไม้และช่อดอกไม้

4. กาวลาเท็กซ์  ใช้สำหรับติดลวดกับ กลีบดอก ใบ และการปั้น ดอกตูม ควรเลือกใช้กาว ลาเท็กซ์ ชนิดเหนียว เพราะติด ได้นาน

5. ฟรอร่าเทป ใช้สำหรับพันก้าน กิ่ง ลำต้น และรากของต้นไม้ทุกชนิด ฟลอร่าเทปใช้ได้ สะดวกสบายกว่ากระดาษย่น สีเขียว มีหลายสีควรเลือกสี ใกล้เคียงธรรมชาติของงานประดิษฐ์ที่สุด

6. กรรไกร เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ตัดกลีบดอกและใบ ควรเลือกกรรไกรที่มีคมตลอดแนวกรรไกร ซึ่งมีหลายขนาด จึงควรเลือกขนาดใหญ่พอสมควร หลักการใช้ ควรเช็ดด้วนผ้านุ่มก่อนเก็บ

7. ลวดดามก้าน สีเขียวเบอร์ 28ใช้สำหรับดามกลีบดอก ใบ และก้านใบ ขนาดที่นิยมใช้ ได้แก่ เบอร์ 24 ใช้สำหรับต่อก้าน เพราะมีความแข็งแรง และเบอร์ 26 ใช้สำหรับดามใบที่มี่ขนาดใหญ่

8. ด้าย ใช้สำหรับมัดกลีบดอกเวลาเข้าดอก ควรเลือกใช้สีเดียวกับดอกไม้ หรือใกล้เคียงกัน นิยมใช้ด้ายเบอร์ 60

9. พาราฟินใช้เคลือบดอกไม้เพื่อให้กลีบดอกไม้นั้นมีสีสันที่สดใสมากขึ้น เป็นมันเงา สวยงามแปลกตาขึ้นและเพื่อให้ดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกระดาษย่นทนนานกว่าเดิม

10. คีม ใช้สำหรับตัดลวด

ขั้นตอนการทำดอกกุหลาบกระดาษย่นเคลือบพาราฟิน

ขั้นตอนที่ 1 ตัดกลีบดอกและใบ ตามแบบ ดามกลางกลีบใบด้วยลวดดามก้านสีเขียวเบอร์ 26

 

  • ตัดกระดาษย่น 2 หน้า สีเหลือง สีชมพู สีม่วง สีขาว สีแสดแบบกุหลาบ 17  กลีบ
  • ตัดแบบกระดาษย่น 2 หน้า สีเหลือง สีสีชมพู สีม่วง สีขาว สีแสดกุหลาบสำหรับดอกแย้ม 10 กลีบ
  • ตัดกระดาษย่น 2 หน้า สีเหลือง สีชมพู สีม่วง สีขาว สีแสดแบบกุหลาบสำหรับดอกตูม 7 กลีบ
  • ตัดกระดาษย่น 2 หน้า สีเขียว ตามแบบใบ ตามความเหมาะสม
  • ตัดกระดาษย่น 2 หน้า สีเขียวตามแบบกลีบเลี้ยง 1 ดอกต่อ 1 กลีบ

ตัดกระดาษย่น