พริกไทย ^^

รูปภาพของ sss26999

พริกไทย 

   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พริกไทยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกดีปลี ชะพลู พลู เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ ๕ เมตร เถาของพริกไทยจะมีรากเรียกว่า ตีนตุ๊กแก เกาะพันกับไม้ค้างหรือพืชชนิดอื่น เถาจะมีข้อพองมองเห็นได้ชัด ใบจะออกสลับกัน ลักษณะเป็นใบรีใหญ่ ดอกจะออกเป็นช่อจากข้อ ผลมีลักษณะกลมออกเป็นพวง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ชอบอากาศอบอุ่นและมีความชื้นสูง
- เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุมาก มีการระบายน้ำดี
- ดินสภาพค่อนข้างเป็นกรด ค่า pH ประมาณ ๖ - ๖.๕

การเตรียมแปลงปลูก( ในกรณีเป็นที่บุกเบิกใหม่ )
- ไถหน้าดินให้ลึกประมาณ ๔๐ - ๖๐ เซนติเมตร
- ไถพรวนหน้าดินอีกครั้งเพื่อให้เรียบ ไม่เป็นแอ่งในแปลง

การขยายพันธุ์
- การปักชำเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด

การเตรียมเสาค้าง
- ใช้ค้างซีเมนต์ระยะห่าง ๒ x ๒ เมตร หากใช้ไม้ยืนต้นเป็นไม้ค้าง ควรใช้ระยะปลูก ๒ x ๓ เมตร หรือ ๒.๕ x ๒.๕ เมตร
- ในกรณีที่ใช้ค้างซีเมนต์ ผู้ปลูกจำเป็นต้องใช้กระสอบป่านหุ้มค้างไว้เพื่อให้มีการเก็บความชื้น และเป็นที่ยึดเกาะของรากพริกไทย

การปลูก

- ควรปลูกช่วงฤดูฝน
- ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง x ยาว x ลึก = ๕๐ x ๕๐ x ๖๐ เซนติเมตร
- นำต้นพริกไทยที่เตรียมไว้วางลงในหลุมให้เอียงเข้าหาค้าง โดยประมาณ ๒ ข้อฝังดิน และอีกประมาณ ๓ ข้ออยู่เหนือดิน

การดูแลรักษา
- พรวนดินและพูนดินก่อนฤดูฝนหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และควรให้น้ำ อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ดีออก เช่น กิ่งแก่หรือกิ่งที่หัก

ศัตรูและการป้องกันกำจัด
- เพลี้ยอ่อน ทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยง ใช้สารเคมีเช่นเดียวกับเพลี้ยแป้ง
- โรครากเน่า เชื้อรา จะทำให้เถาและใบเหี่ยวตายไปในที่สุด เมื่อพบให้ขุดและเผาทำลาย

การเก็บเกี่ยว
- ผลพริกไทยช่อเดียวกันจะสุกเป็นสีแดงไม่เท่ากัน เมื่อพบว่ามีผลเริ่มสุกในช่อใดทำการเก็บช่อนั้นมาทั้งช่อ กว่าจะเก็บเกี่ยวผลหมดทั้งต้นในแต่ละปี ใช้เวลาเก็บประมาณ ๑๐ ครั้ง

ผลผลิต

- ผลผลิตแห้ง ๖๐๐ กิโลกรัม / ไร่

อัตราการทำแห้ง
- อัตราผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง = ๓ : ๑

สร้างโดย: 
วรกานต์ ชัยพรสุไพศาล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 374 คน กำลังออนไลน์