สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่  คลังสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนทั้ง  ชุดการเรียน  ใบงาน  ใบความรู้  ชุดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์   นักเรียนนักศึกษาดูได้  คณะครู  คณาจารย์ดูดี  ถ้ามีข้อสงสัยจะเสนอแนะหรือติชมงานใด ๆ โปรดติดต่อผู้จัดทำ  จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ครูดี ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ  ทั้งความรู้และสื่อประกอบการสอน

เพิ่งเป็นครูคนใหม่ค่ะ  ยังไม่เคยมีประสบการณ์การสอนอยากได้ข้อมูลไปสอนเด็กค่ะ

 

^^

5555

โรงเรียนผมอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  อยากได้สื่อการสอนคณิตศาสตร์  ป.4  ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนครับ

fsoijfoajlf

ขอบคุณเว็บนี้มาก หวังว่าเราคงได้ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆอีกเพียบน่