ม.ศรีปทุม เปิดรับป.โท-ป.เอก ภาคเรียนที่ 1/51

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2551
            หลักสูตรที่เปิดรับ
            ระดับปริญญาโท
            -นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ
            -บัญชีมหาบัณฑิต
            -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
            -การจัดการมหาบัณฑิต
            -นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
            -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  สาขาการวิจัยและประเมินการศึกษา

           -วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
           ระดับปริญญาเอก
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาบริหารการศึกษา
          เปิดรับสมัครระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร.0-2579-1111 ต่อ 1124, 1125, 1184 หรือดาวโหลดได้ที่ http://www.spu.ac.th
            ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์