โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

รูปภาพของ prapasree

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


เซลล์ (Cell)
เซลล์ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต

     

ผู้ที่ตั้งชื่อคำว่าเซลล์ คือ โรเบิร์ต ฮุค 

 

Robert Hooke

โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “เซลล์” ซึ่งหมายถึง ห้องว่างเล็กๆ
ชไรแดน (M.J. Schleiden) และ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้ร่วมกันตั้ง “ทฤษฎีเซลล์” มีใจความว่า “สิ่งมีชีวิตทั้งมวล ประกอบด้วยเซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์”

- ผนังเซลล์ 
ผนังเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด ทำหน้าที่ เพิ่มความแข็งแรง และป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช ผลักเซลล์ ประกอบด้วย สารเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีคิวทิน ซูเบอริน เพกทิน ลิกนิน ผนังเซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น 
- เยื่อหุ้มเซลล์ 
       เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน มีหน้าที่ ควบคุม ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ 
- นิวเคียส
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ และการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม จากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน นิวเคลียส มีส่วนประกอบสำคัญ 2 อย่าง คือ นิวคลีโอลัส และโครมาติน
 

เซลล์พืช (Plant Cell)

เซลล์สัตว์ (Animal Cell)

ความแตกต่างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์

 เซลล์พืช

 เซลล์สัตว์ 

 - มีรูปร่างเป็นเหลี่ยม  - มีรูปร่างกลม หรือรี 
 - มีผนังเซลล ์อยู่ด้านนอก  - ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสาร เคลือบเซลล์ อยู่ด้านนอก
 - มีคลอโรพลาสต์ ภายในเซลล์  - ไม่มีคลอโรพลาสต์
 - ไม่มีเซนทริโอล  - มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
 - แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน  - แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
 - ไม่มีไลโซโซม  - มีไลโซโซม

รูปร่างของเซลล์

เซลล์ในร่างกายของคน

สรุปโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

โครงสร้าง เซลล์พืช เซลล์สัตว์
1.ส่วนห่อหุ้มเซลล์
- เยื่อหุ้มเซลล์
- ผนังเซลล์

มี
มี

มี
ไม่มี
2. นิวเคลียส มี มี
3. ไซโทพลาสซึม
- ร่างแหเอนโดพลาซึม
- ไมโทคอนเดรีย
- กอลจิคอมเพลกซ์
- แวคิวโอล
- คลอโรพลาสต์
- เซนทริโอ
- ไรโบโซม
- ไลโซโซม

มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
4. ความแข็งแรง แข็งแรง อยู่ได้นาน มักอ่อนนุ่ม
5. รูปร่างของเซลล์ รูปเหลี่ยม รูปกลมรี
สร้างโดย: 
นางสาวประภาศรี สีทอง

Coolคิดเองเหรอค่ะ  (ล้อเล่นนะ  ฮิฮิ 555+)

ไปลอกมาจากหนังสือหรือเปล่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์