เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รูปภาพของ krubpeouw

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


  
 

ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่บทเรียนสำเร็จรูป

 วิชาเคมี เรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

               ในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจ เคมีอินทรีย์ว่าคืออะไร และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้แล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้โดยง่ายอีกด้วยค่ะ
               พร้อมกันรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับการเรียนเคมี นะค่ะ

 เคมีอินทรีย์

             เคมีอินทรีย์ (organic chemistry) เป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาวิชาเคมี ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราส่วนใหญ่จัดเป็นสารอินทรีย์ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแหล่งที่กำเนิดสารอินทรีย์ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ดังนี้

 

           ในสมัยแรกๆ นักวิทยาศาสตร์แบ่งสารเคมีออกเป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สารอนินทรีย์เป็นสารประกอบของธาตุต่างๆ ส่วนสารอินทรีย์เป็นสารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต           
        
ต่อมาในปี พ.ศ. 1828 ฟรีดริช เวอเลอร์ สามารถสังเคราะห์ยูเรียได้จากสารอนินทรีย์ ดังสมการ 

 

           หลังจากนั้นทำให้คำจำกัดความของสารอินทรีย์เปลี่ยนไป สารอินทรีย์ คือ สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ยกเว้นสารประกอบคาร์บอนบางชนิด เช่น สารประกอบออกไซด์ คาร์บอเนต ไฮโดรเจนคาร์บอเนต ฯลฯ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ เรียกว่า "เคมีอินทรีย์" 

        สมบัติของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์

              สารประกอบอินทรีย์มีสมบัติแตกต่างจากสารอนินทรีย์โดยสรุป  ดังตารางต่อไปนี้

 สารประกอบอินทรีย์

 สารประกอบอนินทรีย์

 1. ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลัก และธาตุอื่นๆ เช่น H, O, N, S, Cl, Br เป็นต้น

 1. ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ
 2. ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์  2. สารอนินทรีย์มีจำนวนมาก ทั้งสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์
 3. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ ยกเว้น สารอินทรีย์เป็นประเภทพอลิเมอร์บางชนิดที่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  3. ถ้าเป็นประเภทสารประกอบไอออนิกหรือโคเวเลนต์แบบโครงผลึกร่างตาข่ายจะมีจุดหลอมเหลวสูง ถ้าเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ธรรมดา มีจุดหลอมเหลวต่ำ
 4. สารอินทรีย์ที่ติดไฟได้จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือเขม่าสีดำ ซึ่งเป็นผลละเอียดของธาตุคาร์บอน  4. สารอนินทรีย์ติดไฟหรือทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนจะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เขม่าของคาร์บอน
 5. สารอินทรีย์มีทั้งละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำ  5. สารอนินทรีย์มีทั้งที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำ
 6. สารอินทรีย์มีปรากฏการณ์ไอโซเมอริซึม คือ สูตรโมเลกุลสูตรหนึ่งอาจเป็นสารได้หลายชนิดที่มีโครงสร้างต่างกัน จึงมีจำนวนชนิดมากกว่าสารอนินทรีย์  6. สารอนินทรีย์ไม่มีปรากฏการณ์ไอโซเมอริซึม สารต่างชนิดกันสูตรโมเลกุลจะต่างกัน

(ที่มา : เคมีอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 4  ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ ,หน้า 8-9)

พันธะของคาร์บอน 

             เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้ง 4 ของคาร์บอนสามารถเกิดพันธะโคเวเลนซ์ (covalent bond) ได้ 4 พันธะ ซึ่งอาจจะเป็นพันธะเดี่ยว (single bond) พันธะคู่ (double bond) หรือพันธะสาม (triple bond) ก็ได้ การเกิดพันธะของคาร์บอนสามารถเกิดได้ 3 แบบ   ดังนี้                    
    พันธะเดี่ยว 4 พันธะ
 
  พันธะคู่ 1 พันธะ + พันธะเดี่ยว 2 พันธะ

    พันธะสาม 1 พันธะ + พันธะเดี่ยว 1 พันธะ

            ความยาวพันธะระหว่างคาร์บอน - คาร์บอน เรียงจากน้อยไปมาก ดังนี้   

             พลังงานพันธะ              900                    600                    300          kJ/mol 

           อะตอมอื่นๆ ที่มาร่วมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนเกิดพันธะโคเวเลนซ์กับคาร์บอนในสารอินทรีย์ ธาตุที่พบมากที่สุด คือ ไฮโดรเจน (H) สำหรับธาตุอื่นๆ นอกจาก H แล้วยังมี ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P), ออกซิเจน (O), กำมะถัน (S) และแฮโลเจน (F, Cl, Br, I)

           ตัวอย่างพันธะโคเวเลนต์ระหว่างคาร์บอนกับธาตุอื่นๆ ที่พบบ่อยในสารอินทรีย์ ดังนี้

           ข้อสังเกตสำหรับธาตุอื่นที่เกิดพันธะโคเวเลนต์กับ C ในสารอินทรีย์จะมีพันธะได้ ดังนี้    

           ดังนั้นเมื่อเขียนสูตรสารอินทรีย์และมีอะตอมข้างบนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องต้องพิจารณาจำนวนพันธะให้ถูกต้อง

สร้างโดย: 
krubpeouw

อือ ขอถามนิดนึงคะ เรื่องโครงสร้างแบบเส้นและมุม แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นอย่างไร

เช่น เมื่อเชาให้สูตรมาว่า CH3CH2CH=CHCH3

เวลาเราวาดรูปสูตรโครงสร้างเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นโครงสร้างชี้ขึ้นหรือลง

           ว่าโครงสร้างเริ่มต้นเป็นแบบนี้     /\/\

           หรือ \/\/ 

           งงงงงงงงงงงงงงงงงงอย่างแรงเลยคะCry

Wink นั่งอ่านแล้วพอเข้าใจเลยครับ คุณครูเก่งมากเลย สุดยอดจริง ๆ ครับ

เก่งจังเลยคะ ไม่ใช่ครูคอมฯ แต่ทำได้สวยมากเลย น่าดีใจแทนนักเรียนของครูจังเลยนะคะ
ตอนนี้ปูกำลังพยายามใช้ความสามารถที่มีอยู่อันน้อยนิด.....ค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นคะ ไม่รุ้จะทำได้มั้ย
ขอชื่นชมและยินดีด้วยสำหรับรางวัลชนะเลิศคะ

ปูนา(ครูบัญชี)

ครูเปรี้ยวเก่งมากๆๆค่ะ

สอนก็ดีเรียนก็เก่ง

ขอบคุณครูเปรี้ยวมากน่ะค่ะที่นำชื่อเสียง

มาให้ร.รของทุกๆคนค่ะ

ขอให้ครูเปรี้ยวโชคดีพบแต่ความสำเร็จในชีวิตน่ะค่ะ

อาจารย์เก่งมากมายอ่า.....อาจารย์ค่ะ พอไปแล้วอย่าลืมนู๋น้าส์ค้า
อย่าลืม 2/1 น้าค่ะ
เลิฟอาจารย์เวรี่มัช
อย่าลืม ร.ร. ก.ศน้าค่ะ บายค่ะ
ขอหั้ยมีความสุขมากมายน้าส์

อาจารย์ของหนูเก่งจังค่ะ
เก่งมากเลยด้วยค่ะ

รูปภาพของ krubpeouw

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับทุกคำชม ครูเปี้ยวจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เช่นนี้

 ตลอดไปจ้า.............. ขอให้ผลงานชิ้นนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้

เยี่ยมชมทุกคนนะค่ะ (+_*)

เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยน้าคร้าครูเปี้ยว

ยินดีด้วยน้าคร้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

^-^

เก่งสุดยอดเลยค่ะอาจาย์ ขอให้มีผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ
ออกแบบสื่อได้สวยงาม เนื้อหาอ่านเข้าใจดีมาก
ดีใจที่สุราษฎร์ธานีของเรามีครูเก่งๆ อย่างคุณค่ะ

ขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน และทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบทเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์มากค่ะ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งและจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เช่นนี้ตลอดไปค่ะ

ยินดีด้วยครับครูเปี้ยว...เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและโรงเรียนเกาะพะงันศึกษามากครับ

มาปูเสื่อรอชมผลงานครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 220 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • eulahmasterson00145