ม.รังสิต เปิดรับระดับบัณฑิต หลายหลักสูตร

           มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551
           หลักสูตรที่เปิดรับ
           ระดับปริญญาโท
           -บริหารธุรกิจ  โครงการผู้บริหาร  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป การจัดการธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์  สาขาการตลาด 
           -นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
           -การเป็นผู้ประกอบการ
           -บัญชี
           -การท่องเที่ยว
           -นิเทศศาสตร์
           -รัฐประศาสนศาสตร์
           -จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
           -ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง
           -การทูตและการต่างประเทศ
           -ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
           -การออกแบบ
           -คอมพิวเตอร์อาร์ต
           -คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
           -คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
           -การอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน
           -เทคโนโลยีสารสนเทศ
           -วิทยาการคอมพิวเตอร์
           -การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
           -โครงการข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
           -เทคโนโลยีชีวภาพ
           -วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
           -ชีวเภสัชกรรม
           -วิศวกรรมโยธา
           -การพยาบาลผู้ใหญ่
           -การจัดการการพยาบาล
           -การศึกษาระบบสองภาษา
           -หลักสูตรและการสอน
           -การบริหารการศึกษา
           -ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก
           -เทคโนโลยีสารสนเทศ
           -นิเทศศาสตร์
           -วิศวกรรมโยธา
           -การศึกษา
           -ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง
           รับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2791-5661-3, 0-2791-5665 หรือ www.rsu.ac.th/grad
           ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์