อาชีพในชุมชน

รูปภาพของ piggymamee

อาชีพในชุมชน

        บุคคลในชุมชนเรามีหลายประเภท  มีอาชีพที่เหมือนกันบ้าง  แตกต่างกันออกไปบ้าง  ชุมชนที่มีคนประกอบอาชีพต่างๆกัน  ย่อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น  เพราะได้อาศัยความรู้ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนั้น  มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชน  บุคคลที่ให้บริการมนชุมชนของเรา  ได้แก่

  • ครู  คือผู้ให้วิชความรู้  อบรมนิสัยแก่เด็กนักเรียน
  • แพทย์  คือมีหน้าที่รักษาผู้ป่วย  ดูแลป้องกันและรักษาคนในชุมชนจากโรคภัยไข้เจ็บ  แนะนำให้ทุกคนรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ
  • ตำรวจ  มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย  และเป็นมิตรกับประชาชน
  • บุรุษไปรษณีย์  มีหน้าที่ส่งจดหมาย  โทรเลข พัสดุแก่คนในชุมชน
  • พ่อค้า  คือผู้ที่ขายสินค้าในชุมชน  พ่อค้าจะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  • คนกวาดถนนและเก็บขยะ  มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนและเก้บขยะให้เรียบร้อย  ทำให้ชุมชนสะอาด
  • คนขับรถโดยสาร  ทำหน้าที่ให้ความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่งทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
สร้างโดย: 
กัญญา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์