อาชีพในชุมชน

รูปภาพของ piggymamee

อาชีพในชุมชน

        บุคคลในชุมชนเรามีหลายประเภท  มีอาชีพที่เหมือนกันบ้าง  แตกต่างกันออกไปบ้าง  ชุมชนที่มีคนประกอบอาชีพต่างๆกัน  ย่อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น  เพราะได้อาศัยความรู้ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนั้น  มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชน  บุคคลที่ให้บริการมนชุมชนของเรา  ได้แก่

  • ครู  คือผู้ให้วิชความรู้  อบรมนิสัยแก่เด็กนักเรียน
  • แพทย์  คือมีหน้าที่รักษาผู้ป่วย  ดูแลป้องกันและรักษาคนในชุมชนจากโรคภัยไข้เจ็บ  แนะนำให้ทุกคนรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ
  • ตำรวจ  มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย  และเป็นมิตรกับประชาชน
  • บุรุษไปรษณีย์  มีหน้าที่ส่งจดหมาย  โทรเลข พัสดุแก่คนในชุมชน
  • พ่อค้า  คือผู้ที่ขายสินค้าในชุมชน  พ่อค้าจะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  • คนกวาดถนนและเก็บขยะ  มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนและเก้บขยะให้เรียบร้อย  ทำให้ชุมชนสะอาด
  • คนขับรถโดยสาร  ทำหน้าที่ให้ความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่งทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
สร้างโดย: 
กัญญา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 144 คน กำลังออนไลน์