สถิติน่ารู้

รูปภาพของ smcwilawan

                             การเลือกค่ากลางของข้อมูล


                       
                                หลักเกณฑ์การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล

          การเลือกใช้ค่ากลางสำหรับข้อมูลแต่ละชุด  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ค่าเฉลี่ย  มัธยฐาน  และฐานนิยม  ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อดีข้อเสียของค่ากลางแต่ละชนิด  ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. บทบาทของค่าแต่ละค่าของข้อมูล
ค่าเฉลี่ย  เป็นค่ากลางที่ได้จากการนำค่าทุกค่าในข้อมูลมาเฉลี่ย จึงถือว่าค่าเฉลี่ย เป็นค่ากลางที่ให้ความสำคัญแก่ค่าทุกค่าในข้อมูล
มัธยฐาน และฐานนิยม  เป็นค่ากลางที่ใช้ค่าบางค่าในข้อมูลมาคำนวณเท่านั้น จึงถือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ค่าทุกค่าในข้อมูล
2. มีค่าบางค่าในข้อมูลที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆมาก
ค่าเฉลี่ย  เป็นค่ากลางที่ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดี เพราะค่าที่สูงหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆมาก จะทำให้ค่ากลางที่ได้มีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆในข้อมูลมาก
มัธยฐาน และฐานนิยม   เป็นค่ากลางที่ถือเป็นตัวแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย  เพราะค่าสูงหรือค่าต่ำกว่าค่าอื่นๆมาก  จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อมัธยฐาน  หรือฐานนิยม
3. เวลาที่ใช้ในการหา
ค่าเฉลี่ย  เป็นค่ากลางที่ได้จากการคำนวณเสมอ  ไม่ว่าข้อมูลนั้นเป็นแบบไม่เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นหมวดหมู่ก็ตาม
มัธยฐานและฐานนิยม  สามารถหาได้รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เพราะไม่ต้องคำนวณ
4. การนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูง
ค่าเฉลี่ย   เป็นค่ากลางที่เหมาะในการนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูง เช่น  การวิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน  ค่ามาตรฐาน เป็นต้น
มัธยฐานและฐานนิยม  เป็นค่ากลางที่ไม่เหมาะในการนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูง
5. อันตรภาคชั้นเปิด
ค่าเฉลี่ย  ไม่สามารถคำนวณได้  จากข้อมูลที่มีอันตรภาคชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นอันตรภาคชั้นเปิด
มัธยฐานและฐานนิยม  สามารถคำนวณได้ ถึงแม้ว่าจะมีอันตรภาคชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นอันตรภาคชั้นเปิด
6. ความกว้างของอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน
มีผลทำให้ค่าเฉลี่ย และฐานนิยม  ที่ได้มีค่าคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นไๆด้าง แต่จะไม่มีผลต่อมัธยฐาน
7. ความหลากหลายในการหา
ค่าเฉลี่ย  ไม่สามารถคำนวณได้จากกราฟ  เช่น เส้นโค้งของความถี่  หรือจากฮิสโตแกรม
มัธยฐานและฐานนิยม  สามารถคำนวณได้จากกราฟ
8. ข้อมูลประเภทคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน  ไม่สามารถหาได้จากข้อมูลประเภทคุณภาพ
ฐานนิยม  สามารถหาได้จากข้อมูลประเภทคุณภาพ
9. การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆ
ค่าเฉลี่ย  สามารถได้จากการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
มัธยฐานและฐานนิยม   ไม่สามารถหาได้จากการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆ

 

สร้างโดย: 
ครูวิลาวรรณ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์