สมบัติของจำนวนนับ

รูปภาพของ smcpiyanut

Laughing....สมบัติของจำนวนนับ....Laughing

  Kiss ตัวประกอบ

         ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว

      Exercise      จงหาตัวประกอบของ 18

      Solution      จำนวนนับที่หาร 18 ลงตัว ได้แก่  1,2,3,6,9,18

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 18   คือ     1,2,3,6,9,18

    Exercise      จงหาตัวประกอบของ 132

    Solution      จำนวนนับที่หาร 132ลงตัว ได้แก่  1,132,2,66,3,44,4,33,6,22,11,12

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 132 ได้แก่ 1,2,3,4,6,11,12,22,33,44,66,132

    Exercise      จงหาตัวประกอบของ 113

    Solution      จำนวนนับที่หาร 113 ลงตัวมีเพียง 2 จำนวนคือ   1  และ 113

                     ดังนั้นตัวประกอบของ 113 ได้แก่ 1,113
จำนวนเฉพาะ

                จำนวนเฉพาะ  หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 ซึ่งมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวเอง

 Exercise  2   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 2 มีเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 2

             3   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 3 มีเพียง 2 ตัว คือ 1 และ 3

             7   เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 7 มีเพียง 2 ตัว คือ 1 และ  7

            15  ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะตัวประกอบของ 15 มีมากกว่า 2  คือ  

                 1,3,5,15

                                         ...ข้อควรจำจ้า...

การหารด้วย 2 ลงตัว จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็นเลข 0,2,4,6หรือ8 จะหารด้วย 2 ลงตัว

การหารด้วย 3 ลงตัว จำนวนนับใดจะหารด้วย 3ลง ตัว ก็ต่อเมื่อผลบวกของเลขโดดทุก

หลักของจำนวนนับนั้นหารด้วย 3 ลงตัว

        เช่น  321    หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 3+2+1 = 6 หารด้วย 3 ลงตัว

              1,353  หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 1+3+5+3 = 12 หารด้วย 3 ลงตัว

การหารด้วย 5 ลงตัว  จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็น 0 หรือ 5 จะหารด้วย 5 ลงตัว

                                             ...การแยกตัวประกอบ...

                  ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับใดๆ หมายถึง ตัวประกอบของจำนวนนับ

นั้นที่เป็นจำนวนเฉพาะ   เช่น  จงหาตัวประกอบ และตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับต่อ

ไปนี้
    
                Exercise  ตัวประกอบของ 72 ได้แก่

                Solution  ตัวประกอบของ 72 ได้แก่ 1,2,3,4,6,8,12,18,24,36,72

                             ตัวประกอบเฉพาะของ 72  มีเพียง 2 ตัวคือ 2 และ 3

           Innocent การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง  การเขียนจำนวนนับนั้นใน

รูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ  เช่น

              จงแยกตัวประกอบของจำนวนนับในข้อต่อไปนี้

1) 21 = 3 x 7

2) 105 = 3 x 35 = 3 x 5 x 7

3) 1,001 = 7 x143 = 7 x 11 x 13

  แบบทดสอบ ถัดไปจ้าหนูๆ

 ...........................................................................................................................................................         

สร้างโดย: 
ครูเอี่ยว
รูปภาพของ icecoffee

เก่งนะตัวเท่าเนี๊ย ...  ทำได้ด้วย

ไม่ลองก็ไม่รู้ ไม่ทำดูก็ไม่รู้ว่าทำได้ ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าความพยายาม

รูปภาพของ smcpiyanut

Kissดีจังเลยค่ะ  สู้ๆๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์