แบบฝึกหัดภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

รูปภาพของ Jansuda

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


        แบบฝึกหัด เรื่องประชากร

        คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์อะไร

..............................................................................................................................................................

2.  คำว่า "โฮโมเซเพียนส์" คืออะไร

..............................................................................................................................................................

3.  ภาษาที่ใช้กันในทวีปยุโรป จัดอยู่ในตระกูลภาษาอะไร

.............................................................................................................................................................

4.  นิการยของศาสนาอิสลามที่สำคัญได้แก่นิกายอะไร

................................................................................................................................................................

5.  ภูมิภาคใดมีจำนวนประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก

................................................................................................................................................................

6.  ภูมิภาคใดของโลกที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง

................................................................................................................................................................

7.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายประชากรโลก ได้แก่อะไรบ้าง

    1...............................................................................................................................................................

    2..............................................................................................................................................................

8.  ภูมิภาคใดของโลกที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรปานกลาง

....................................................................................................................................................................

9.  ดินแดนที่มีจำนวนประชากรมากกว่าจำนวนทรัพยากร จะทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

    1..............................................................................2...............................................................................

    3..............................................................................4...............................................................................

10. แหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดมักมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

    1................................................................................................................................................................

   2.................................................................................................................................................................

เฉลยแบบฝึกหัด หน้าที่ 2

1.  คอเคซอยด์

2.  มนุษย์ยุคใหม่ที่มีวิวัฒนาการจากโฮโมเซเพียนส์

3.  อินโด - ยูโรเปียน

4.  นิกายซุนหนี่ และชีอะ

5.  ทวีปเอเชีย

6.  ทวีปยุโรปและแองโกลอเมริกา

7.  1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ               2.  สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

8.  แอฟริกา และยุโรป

9.  1.  การว่างงาน            2.  ขาดการศึกษา           3.  ไม่มีที่อยู่อาศัย             5.  อาชญากรรม

10. 1. เขตอุตสาหกรรม                          2.  เขตเกษตรกรรม

 

 

สร้างโดย: 
ครูจันทร์สุดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์