หน่วยการวัดความยาว

รูปภาพของ kaew9

    หน่วยการวัดความยาว

  หน่วยการวัดที่ใช้บอกความยาวสิ่งของที่ใช้กันเป็นระบบเมตริก  มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร   เซนติเมตร   และกิโลเมตร

    อักษรย่อที่ใช้แทนหน่วยความยาวมีดังนี้                                                                        

        มิลลิเมตร     ใช้อักษรย่อ    มม.    เมตร             ใช้อักษรย่อ     ม.

        เซนติเมตร    ใช้อักษรย่อ    ซม.    กิโลเมตร       ใช้อักษณย่อ   กม.

    การเลือกเครื่องวัดและหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

        การวัดความยาวควรเลือกใช้หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐาน  และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  เช่น

        -  ความหนาของกระเบื้องหรือความหนาของกระจก  ใช้หน่วยวัดเป็น  "มิลลิเมตร"

        -  ความยาวของกระเป๋าหรือความสูงของนักเรียน  ใช้หน่วยวัดเป็น   "เซนติเมตร"

        -  ความยาวของถนน   ความสูงของตึก  ใช้หน่วยวัดเป็น  "กิโลเมตร"

        -  ระยะทางจากรุงเทพฯ   ถึงนครศรีธรรมราช   ใช้หน่วยวัดเป็น   "กิโลเมตร"

  วิธีการวัดความยาว

        ในการวัดความยาวของสิ่งใดต้องให้ปลายข้างหนึ่งของวัตถุอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดคือ  ศูนย์ แล้วทาบวัตถุนั้นๆไปตามความยาวของเครื่องมือวัด  จนกระทั่งปลายอีกข้างหนึ่งของวัตถุไปจรดที่ตัวเลขใดของเครื่องมือวัด   แสดงว่าวัตถุนั้นมีความยาวเท่ากับตัวเลขตรงจุดปลายนั้น

       

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 403 คน กำลังออนไลน์