แบบฝึกหัด ป. 3

รูปภาพของ pa222

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาเกษตร                       เรื่องเครื่องมือเกษตร                     จำนวน  5  ข้อ 


 แบบฝึกหัด

คำชี้แจง  :  จงกาเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

 1.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช

      ก  จอบ               ข  พลั่ว                 ค  เสียม              ง  ถังน้ำ

 2.  ข้อใดควรระมัดระวังให้มากที่สุด  เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับพืช 

      ก  การพรวนดิน              ข  การย่อยดิน               ค  การตักดิน                ง  การขุดหลุม

 3.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการย้ายต้นกล้า

     ก  ส้อมพรวน                  ข  ช้อนปลูก                 ค  เสียม                 ง  จอบ

 4.  เครื่องมือในข้อใดต้องทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

     ก  ปุ้งกี๋                ข  ถังน้ำ                  ค  บัวรดน้ำ                   ง  กรรไกรตัดกิ่ง

 5.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกันที่สุด

     ก  ส้อมพรวน - คราด               ข  คราด - จอบ               ค  เสียม - ช้อนปลูก                ง  ปุ้งกี๋ - พลั่ว

     เฉลยแบบฝึกหัด  หน้า  2  ?


     เฉลยแบบฝึกหัด

     1.  ง

                                               2.  ก                                          

     3.  ข

     4.  ง

                                                                              5.  ค

 


 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวอำภา บุญเจริญ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 416 คน กำลังออนไลน์