งานครั้งที่ 6(1/2557)

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนส่งงานครั้งที่ 5 ตามที่ครูกำหนด ได้ในหน้านี้ที่ส่วนแสดงความคิดเห็น กหนดส่งให้เรียบร้อยภายในคาบที่ครูกำหนด


ขอให้นักกเรียนทุกคนโชคดี จร้า

ด.ญ.พรรธิภา กลิ่นขจร เลขที่ 36 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/177614

ด.ญ.พรรธิภา กลิ่นขจร เลขที่ 36 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/177614

รูปภาพของ stn39444

ด.ญ.พรรธิภา กลิ่นขจร เลขที่ 36 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/177614

รูปภาพของ stn39292

ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มแย้ม ม.2/5 เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/177621

รูปภาพของ stn39410

ด.ญ.อมิตา พันธุรักษ์ ม.2/8 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/177623

ด.ญ. ชลธิชา อัครพันธุ์ เลขที่ 52 ม.2/8


http://www.thaigoodview.com/node/177593

ด.ญ. ชลธิชา อัครพันธุ์ เลขที่ 52 ม.2/8


http://www.thaigoodview.com/node/177593

รูปภาพของ stn39292

ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มแย้ม ม.2/5 เลขที่ 32 

http://travel.thaiza.com/ละลุ-ที่เที่ยวมหัศจรรย์ในจังหวัดสระแก้ว/294330/

รูปภาพของ stn39296

 ด.ญ.สุวิภา   ธนากิจเวชเสถียร  ม.2/5  เลขที่่่่่36


 


http://www.thaigoodview.com/node/177618

ด.ญ.อรพรรณ  กลิ่นอ้น  ม.2/8 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/177625

 

รูปภาพของ stn39393

ด.ญ. ณัฐรัตน์ สิงห์รักษ์ ม.2/7 เลขที่ 32


http://www.thaigoodview.com/node/177615


 

ด.ญ.อรพรรณ ทองปรอน  ม.2/5  เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/177624

รูปภาพของ stn39397

ด.ญ.กันยารัตน์ สำนองสุข ม2/7 เลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/node/177622

 ด.ญ. นานามิ งะตะ ม.2/8 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/177620

รูปภาพของ stn39400

ด.ญ สุชานันท์ หลวงอินทร์ ม.2/7 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/177617

รูปภาพของ stn39378

ด.ญ.ศรุตา ตัญนิติศุภวงษ์ ม.2/7 เลขที่ 17


 


http://www.thaigoodview.com/node/177616

รูปภาพของ stn39377

ด.ญ. เมยวี พรมรอด ม.2/7 เลขที่ 16


http://www.thaigoodview.com/node/177611

รูปภาพของ STN39579

ด.ญ.เดือนเพ็ญ เกตุแย้ม ม.2/8 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/177594

รูปภาพของ stn39420

ด.ญ.สุนิศา   พิมสีกล่ำ ม.2/8 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/177613

 

รูปภาพของ STN39412

http://www.thaigoodview.com/node/177612


ด.ญ.อารีย์สรวง สุขสมนิตย์ ม.2/8 เลขที่ 5


 

รูปภาพของ stn39402

       ด.ญ กานต์รวี สะอาด ม2/7 เลขที่ 41

  http://www.thaigoodview.com/node/177608

รูปภาพของ NB39414

ด.ญ.กรวรรณ  หอมรื่น ห้อง2/8  เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/177609

รูปภาพของ stn39450

ด.ญ.ปณัฐดา องค์วงค์สกุล ม.2/8 เลที่42

http://www.thaigoodview.com/node/177610

รูปภาพของ stn39294

ด.ญ.วริศรา  เจริญผล  ม.2/5  เลขที่  34


http://www.thaigoodview.com/node/177607

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์ คชประภา ม.2/7  เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/177606

 

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์ คชประภา ม.2/7  เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/177606

 

รูปภาพของ stn39278

ด.ญ.ปาณิสรา วิจารณ์ ม.2/5 เลขที่18


http://www.thaigoodview.com/node/177605


 

ด.ญ.หฤทัย    คำจุมพล  ม.2/8 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/177604

รูปภาพของ stn39423

ด.ญ.สลินญา  บุตรช้าง  ม.2/8  เลขที่16SmileSmileSmile

http://www.thaigoodview.com/node/177598

รูปภาพของ stn39435

ด.ญ.กัญญาณัฐ  กายะชาติ ม.2/8 เลขที่ 28   

http://www.thaigoodview.com/node/177602

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์