ม.ขอนแก่น ต่อป.บัณฑิต ป.โท-ป.เอก ทุกสาขา

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึก2551
          หลักสูตรที่เปิดรับ
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
          -วิชาชีพครู
          -เภสัชกรรมศาสตร์  สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบำบัด
          ระดับปริญญาโท
          -วิทยาศาสตร์  17 สาขา
          -เกษตรศาสตร์  19 สาขา
          -วิศวกรรมศาสตร์  10 สาขา
          -ศึกษาศาสตร์  14  สาขา
          -คณะพยาบาลศาสตร์  10 สาขา
          -แพทย์ศาสตร์  9  สาขา
          -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7 สาขา
          -เทคนิคการแพทย์  2  สาขา  สาขากายภาพบำบัด  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          -บัณฑิตวิทยาลัย  2  สาขา  สาขาชีวเวชศาสตร์  การจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
          -สาธารณสุขศาสตร์  6 สาขา
          -ทันตแพทย์ศาสตร์  6 สาขา
          -เภสัชศาสตร์  7  สาขา
          -เทคโนโลยี  3  สาขา
          -สัตวแพทย์  1  สาขา  สาขาสัตว์เลี้ยง
          -สถาปัตยกรรมศาสตร์    สาขาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอาคาร
          -วิทยาการจัดการ  3  สาขา  
          ระดับปริญญาเอก
          -วิทยาศาสตร์  7  สาขา
           -เกษตรศาสตร์  10  สาขา
          -วิศวกรรมศาสตร์    6  สาขา
          -ศึกษาศาสตร์  4  สาขา
          -คณะพยาบาลศาสตร์  1 สาขา  สาขาการพยาบาล
          -แพทย์ศาสตร์  9  สาขา
          -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2  สาขา  สาขาสารสนเทศศึกษา  สาขาสังคมวิทยา
          -บัณฑิตวิทยาลัย  2  สาขา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาชีวเวชศาสตร์
          -ทันตแพทย์ศาสตร์  1  สาขา  สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก  
          -เภสัชศาสตร์  1  สาขา  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
          -เทคโนโลยี  2  สาขา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
          สมัครทางไปรษณีย์และเว็บไซต์  ภาคปลายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2551
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3 โทร.0-4320-2420 หรือ http://gs.kku.ac.th

          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com/

จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถเรียนต่อ ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ได้มั้ยค่ะ

ดีมากสมัครง่ายจริงๆ

Embarassed

การเปิด ป.บัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ มข. กำลังถูกต่อต้านจากนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ซึ่งไม่เห็นด้วย
มีการติดประกาศแสดงความไม่เห็นด้วยทั่วทั้งบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ใครที่คิดจะมาสมัครเรียนคิดดูให้ดีๆล่ะกัน
ซึ่งมีนักศึกษาไม่เห็นด้วยจำนวนมาก จะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังได้มีการนัดรวมตัวเพื่อขอคำชี้แจงจากคณบดี
ในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.2552 นี้ด้วย ซึ่งต้องคอยติดตามกันต่อไป

คิดดูก่อนว่าจะเรียนอะไร

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์