ม.ขอนแก่น ต่อป.บัณฑิต ป.โท-ป.เอก ทุกสาขา

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึก2551
          หลักสูตรที่เปิดรับ
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
          -วิชาชีพครู
          -เภสัชกรรมศาสตร์  สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบำบัด
          ระดับปริญญาโท
          -วิทยาศาสตร์  17 สาขา
          -เกษตรศาสตร์  19 สาขา
          -วิศวกรรมศาสตร์  10 สาขา
          -ศึกษาศาสตร์  14  สาขา
          -คณะพยาบาลศาสตร์  10 สาขา
          -แพทย์ศาสตร์  9  สาขา
          -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7 สาขา
          -เทคนิคการแพทย์  2  สาขา  สาขากายภาพบำบัด  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          -บัณฑิตวิทยาลัย  2  สาขา  สาขาชีวเวชศาสตร์  การจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
          -สาธารณสุขศาสตร์  6 สาขา
          -ทันตแพทย์ศาสตร์  6 สาขา
          -เภสัชศาสตร์  7  สาขา
          -เทคโนโลยี  3  สาขา
          -สัตวแพทย์  1  สาขา  สาขาสัตว์เลี้ยง
          -สถาปัตยกรรมศาสตร์    สาขาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอาคาร
          -วิทยาการจัดการ  3  สาขา  
          ระดับปริญญาเอก
          -วิทยาศาสตร์  7  สาขา
           -เกษตรศาสตร์  10  สาขา
          -วิศวกรรมศาสตร์    6  สาขา
          -ศึกษาศาสตร์  4  สาขา
          -คณะพยาบาลศาสตร์  1 สาขา  สาขาการพยาบาล
          -แพทย์ศาสตร์  9  สาขา
          -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2  สาขา  สาขาสารสนเทศศึกษา  สาขาสังคมวิทยา
          -บัณฑิตวิทยาลัย  2  สาขา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาชีวเวชศาสตร์
          -ทันตแพทย์ศาสตร์  1  สาขา  สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก  
          -เภสัชศาสตร์  1  สาขา  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
          -เทคโนโลยี  2  สาขา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
          สมัครทางไปรษณีย์และเว็บไซต์  ภาคปลายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2551
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3 โทร.0-4320-2420 หรือ http://gs.kku.ac.th

          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com/

จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถเรียนต่อ ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ได้มั้ยค่ะ

ดีมากสมัครง่ายจริงๆ

Embarassed

การเปิด ป.บัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ มข. กำลังถูกต่อต้านจากนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ซึ่งไม่เห็นด้วย
มีการติดประกาศแสดงความไม่เห็นด้วยทั่วทั้งบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ใครที่คิดจะมาสมัครเรียนคิดดูให้ดีๆล่ะกัน
ซึ่งมีนักศึกษาไม่เห็นด้วยจำนวนมาก จะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังได้มีการนัดรวมตัวเพื่อขอคำชี้แจงจากคณบดี
ในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.2552 นี้ด้วย ซึ่งต้องคอยติดตามกันต่อไป

คิดดูก่อนว่าจะเรียนอะไร

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 305 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29909
  • เยาวลักษณ์