ทุนมูลนิธิทิสโก้

          มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทุกปี เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1 ธันวาคม-31 มกราคม ทุกปี 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
          2.มีฐานะยากจน
          3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
          4.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
          5.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
          6.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
          การยื่นใบสมัคร
          นักเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6
          หลักฐานที่มูลนิธิพิจารณาให้ทุน
          ทุนใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอ หรือผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิอื่นมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน
          1.ให้กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้สมบูรณ์
          2.เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50)
          5.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
          6.สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
          ทุนต่อเนื่อง
          สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิในปีปัจจุบัน และประสงค์จะขอทุนต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องยื่นเรื่องการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทุก ๆ ปี โดยใช้แบบฟอร์มประเภทผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องและต้องปฏิบัติดังนี้
          1.กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างละเอียด
          2.ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่
          -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน
          -บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ
          -ใบเสร็จรับเงิน
          3.สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน
          เงื่อนไข
          1.ห้ามใช้ ATM
          2.ห้ามเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนำไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อ ๆ ไป
          3.ห้ามนำสมุดเงินฝากไปเก็บไว้เอง หรือฝากผู้ปกครอง
          4.ห้ามนำเงินของครอบครัวมาฝาก-ถอนร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
          5.ห้ามนำเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนเท่านั้น
          สนใจสอบถามได้ที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105540 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 400 คอลัมน์ทุนใหม่ล่าสุด www.elearneasy.com

เนื่องจากผมเคยได้ทุนเมื่อตอนปี 1 คับ แต่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอต่อเนื่องคับเพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร เพราะผมขอทุนเมื่อตอน ม.6 จากโรงเรียนเดิมแล้วมาได้ตอนปี 1คับ ทางมหาลัยเค้าก่อไม่ได้แจ้งข่าวให้เลย พอไปสอบถามอาจารย์ที่ รร.เดิมเขาบอกว่าลองถามมูลนิธิดู เผื่อเขาจะได้ให้โอกาส แต่เรื่องรายการค่าใช้จ่ายตอนปี 1 มันไม่มีแล้วคับพี่ช่วยอธิบายให้ด้วยนะคับ คือผมยังไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเลยคับ
คงต้องครอบเทอมนี้ไว้แน่ๆ ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วคับ ช่วยกรุณาติดด่อกลับด้วยนะคับด้วยนะคับ 0843738101หรือ noomcivil50@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์