ชีวิตพืชและสัตว์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวิตพืชและสัตว์

 พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องการ อาหาร น้ำ อากาศ
เพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ พืชและสัตว์ในท้องถิ่น มีมากมาย เราสามารถจัดเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
ได้เป็นเกณฑ์และสามารถนำพืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ได้

หมดหน้า 1

สร้างโดย: 
นางอัญชลีพร ลาบุญ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์