ฟังก์ชันในโปรแกรมเอ็กเซล

รูปภาพของ niwat

ฟังก์ชันในโปรแกรมเอ็กเซล

โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมีฟังก์ชัน ที่สร้างไว้เพื่อใช้ทำงานคำนวณด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้าน การทำงานด้วยฟังก์ชันเป็นการทำงานที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งประเภทข้อความ ประเภทตัวเลข รวมถึงชื่อเซลที่ใช้เก็บข้อมูล องค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานในฟังก์ชัน เรียกว่า อาร์กิวเมนต์ ( argument ) ฟังก์ชันจะให้คำตอบได้ถูกต้อง และรวดเร็วกว่าการใช้สูตรแทนการทำงานด้วยตนเอง ตัวอย่างของการคำนวณที่ผู้ใช้เขียนสูตรเอง ว่า =C1+C2+C3+C4+C5 เพื่อทำการบวกค่าที่อยู่ในเซล C1, C2, C3, C4 และ C5 เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถแทนได้ด้วยการใช้ฟังก์ชัน =SUM(C1:C5) เป็นต้น
รูปแบบของฟังก์ชัน
= ชื่อฟังก์ชัน ( อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2, … )
ฟังก์ชันที่ใช้ในโปรแกรมเอ็กเซล จะประกอบด้วย
1. เครื่องหมาย =
2. ชื่อของฟังก์ชัน
3. วงเล็บ ภายในประกอบด้วยตัวแปรที่จำเป็นต้องระบุในการใช้ฟังก์ชันนั้น ๆ เรียกว่า อาร์กิวเมนต์
การเรียกใช้ฟังก์ชัน
การเรียกใช้ฟังก์ชันมี 2 วิธี
1. ใช้ฟังก์ชันด้วยการพิมพ์ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 คลิกเซลที่ต้องการให้เป็นที่เก็บผลลัพธ์
1.2 พิมพ์เครื่องหมาย =
1.3 พิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น SUM , AVERAGE, COUNT, MAX, MIN
1.4 พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิด
1.5 พิมพ์อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน
1.6 พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด
1.7 กดแป้น Enter
2. ใช้เมนู หรือฟังก์ชันวิเศษ ( Function Wizard ) มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 คลิกเซลที่ต้องการให้เป็นที่เก็บผลลัพธ์
2.2 คลิกเมนูหลัก Insert คลิกเมนูย่อย Function หรือ คลิกที่รูป fx บนทูลบาร์
2.3 คลิกกลุ่มของฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น กลุ่ม Most Recently Used ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดให้เป็นค่าโดยปริยาย (default) อยู่แล้ว
2.4 คลิกฟังก์ชันที่ต้องการ
2.5 คลิกปุ่ม Next
2.6 พิมพ์อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันที่เหมาะสมลงในช่องว่างที่ปรากฏ
2.7 คลิกปุ่ม Finish
ฟังก์ชันที่นิยมใช้
ฟังก์ชัน SUM = หาผลรวมของข้อมูล
ฟังก์ชัน AVERAGE = หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ฟังก์ชัน MAX = หาค่าสูงสุดของข้อมูล
ฟังก์ชัน MIN = หาค่าต่ำสุดของข้อมูล
ฟังก์ชัน COUNT = หาจำนวนข้อมูลในเซลที่ไม่ใช่เซลว่าง
ฟังก์ชัน IF = แสดงข้อมูลภายใต้เงื่อนไขกรณีที่เป็นจริง และเป็นเท็จ


โดย : นาง อารี เสาร์บดีรักษ์, โรงเรียนสารวิทยา, วันที่ 4 เมษายน 2545

สร้างโดย: 
ว่าที่ พ.ต.นิวัฒน์ มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์