ห้องเรียน online ครูunarot khatkhol โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrunarot

ห้องเรียน online ครูunarot  khatkhol โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

      สวัสดีนักเรียน ม.5-6 ในรายวิชา I30202 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 /2557 นี้เราจะสื่อสาร /ส่งงานกันโดยห้องเรียน online  นี้

เป็นนวตกรรมที่ใหม่สำหรับครู-นักเรียน   แต่สำหรับนักเรียนบ้างคนอาจเรียนรู้แล้ว  เอาเป็นว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกัน ตกลงนะลูก

      ม.6/7   งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3

 

 

                            ม.6/8   งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3

 

 

 

         ม.6/9   งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3

 

ม.6/10 งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3

 

         ม.5/8   งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 /  งานครั้งที่ 3

 

 

           ม.5/9   งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 /  งานครั้งที่ 3

 

 

                      ม.5/10 งานครั้งที่1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่  3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์