งานครั้งที่ 1 ม.4/2-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูปุณรภัส

รูปภาพของ nbrpunrabhas

งานครั้งที่ 1 ม.4/2-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 : ครูปุณรภัส

ให้นักเรียนยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 ตัวอย่าง แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1.สารตังต้น คืออะไร

2.ผลิตภัณฑ์ คืออะไร

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

กำหนดส่งภายใน 5 พ.ย. 2557 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ ssspoonsak

แจ้งให้ทราบครับ

              ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเป็น nbr ตามด้วยเลขประจำตัว เช่น nbr12345

              โดยเข้าไปแจ้งได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683 เพื่อที่ครูผู้สอนสะดวกในการตรวจให้คะแนน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ผู้ดูแลเว็บไทยกู๊ดวิว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์