ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

สำหรับห้อง ม.5/1-7 และ 5/11-12 ให้ทำงานต่อไปนี้

1.ให้ดูเนื้อหาจาก youtobe

2.ตั้งชื่อเรื่อง และแต่งเรื่องจากเนื้อหาที่ดู ประมาณ 1 หน้ากระดาษ

3.ระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายพอเข้าใจ

4.บอกองค์ความรู้ที่ได้จากการดู

5.ให้ส่งทาง แสดงความคิดเห็น ใน blog ของห้องตัวเอง

กำหนดส่ง ภายใน 11 พ.ย 57 เวลา 20.00 น.

    

     เรื่อง ทำเพื่อน้ำ

       ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อความอยู่รอด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดและต้องใช้อย่างรู้คุณค่า ดังเช่นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องนี้ นั้นคือ 'น้ำ'

       เมื่อกล่าวถึงน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ พืช หรือมนุษย์ และรวมถึงทุกๆชีวิต นั้นต้องการเพื่อการเจริญเติบโต และหล่อเลี้ยงร่างกาย ซึ่งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนที่มีน้ำพร้อมดื่ม พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา นั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องหาแหล่งน้ำมาปะทังชีวิต แต่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแถบทวีปแอฟริกาใต้หรือชนเผ่าต่างๆ ดังเช่น ชนเผ่าที่เห็นในคลิปโฆษณาข้างต้นนั้นจะต้อง ดิ้นรน และพยายามหาแหล่งน้ำหรือสิ่งที่สามารถให้น้ำกับพวกเขาได้ โดยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำเพื่อความอยู่รอดของตนเอง แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ตาม พวกเขาจึงต้องพยายาม 'ทำเพื่อน้ำ' เพราะน้ำคือชีวิต เนื่องจากทวีปแอฟริกาใต้ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นพื้นที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ต้องหาน้ำจากการขุดหาพืชที่มีน้ำซึ่งอยู่ใต้ดินหรือแหล่งน้ำเล็กๆจากใต้ดิน มาดื่มกิน จึงเรียกได้ว่า น้ำทุกหยดสำหรับพวกเขามีค่ามากและพวกเขาจะไม่ปล่อยให้น้ำที่มีคุณค่านั้นหยดหายไปโดยเสียเปล่า

        เมื่อน้ำเป็นปัจจัยหลักและเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกชีวิตและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะเมื่อร่างกายขาดน้ำก็จะอ่อนเพลียลงและไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ดังนั้น ในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากน้ำและไม่สามารถขาดน้ำได้ ก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป.

   ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
-วิทยาศาสตร์
-ภูมิศาสตร์

   องค์ความรู้  

-ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต

    ชื่อ นางสาว ณัฐวรรณ ชูยัง ชั้น ม. 5/12 เลขที่ 36.

         

 

" น้ำคือสิ่งสำคัญ !!! "
 
สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากมาย นั่นก็คือ "น้ำ" และน้ำยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตหลายด้าน เช่น ใช้กิน ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำที่สำคัญต่อในระบบนิเวศ เป็นต้น และมนุษย์ยังใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มใช้น้ำแบบสิ้นเปลืองจนทำให้น้ำไม่พอ คือตกอยู่ในสภาวะ "ขาดแคลนน้ำ" แล้วพอเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้ไม่มีน้ำในการบริโภค แล้วถ้าในร่างกายคนเราขาดน้ำไปประมาณ 3วัน อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ เปรียบเสมือนในคลิปที่เขากระหายน้ำมากแต่ไม่มีน้ำให้การบริโภค  ฉะนั้นเราไม่ควรใช้น้ำหรือทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เราควรใช้อย่างประหยะดและรู้คุณค่า :)
 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- วิทยาศาสตร์ เพราะทรายเป็นที่ไม่ดูดซับน้ำ
- ภูมิศาสตร์ เพราะขาดความอุดมสมบูรณ์และแห้งแล้งมากจึงทำให้มีพื้นที่น้ำเหลือน้อย
 
องค์ความรู้ 
- น้ำเป็นปัจจัยสิ่งหนึ่งที่ทำให้มุนษย์สามารถอยู่รอดได้
- การดำรงชีวิตแบบประหยัด พอเพียงและไม่สิ้นเปลือง
 
 
น.ส.สรัลดา ค้ำชู ชั้น .5/4 เลขที่21

นางสาว จิมาภรณ์ ปานชนะพงศ์ ม.5/4 เลขที่ 24

" น.น้ำ"

ท่ามกลางทะเลทรายที่สุดแสนจะร้อนระอุ มีมนุษย์อยู่ 2 คน ที่ได้ติดอยู่ในนั้นและขาดแคลนอาหารกับน้ำมาก ทั้งสองได้กระทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้ดื่มน้ำ เพื่อการดำรงชีวิตได้ในวันต่อไป ชายครั้งสองได้กระทำโดยการขุดพื้นทะเลทรายโดยหวังหวังว่าภายใต้ผืนทรายนั้นจะมีน้ำอยู่เหมือนเช่นพื้นดิน แต่การกระทำดังกล่าวนั้นก็ต้องสิ้นหวังเพราะภายใต้ผืนทรายนั้นไม่มีน้ำแม้เพียงหยดเดียว ชายคนนึงได้ตาลายแต่คิดว่าภายในท้องของเพื่อนเขานั้นมีน้ำก็มากมายหากใช้อุปกรณ์บางอย่างเจาะให้แตกก็จะได้น้ำมาดื่ม เขาจึงได้ใช้คันธนู ยิงเข้าที่ท้องของชายอีกคนแต่ผลที่ปรากฏคือท้องของเขาแฟ๊บและไม่มีอะไรเลยมีเพียงลมว่างเปล่าเพราะเขาก็ขาดอาหารและน้ำเช่นกัน สาเหตุที่ชายทั้งสองต้องดิ้นรนหาน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตเพราะ เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อร่างกายเรามาก ทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย ปกติร่างกายเราจะสูญเสียน้ำประมาณ 10 ถ้วย หรือ2.5 ลิตรทางเหงื่อ ลมหายใจและการขับถ่าย
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง :
วิทยาศาสตร์
- ทรายเป็นสิ่งที่ไม่ดูดซับน้ำจึงทำให้ภายใต้ผืนทรายนั้นไม่มีน้ำ
- ทะเลทรายเป็นพื้นที่แห้งแล้งและร้อนจัดจึงส่งผลให้พื้นที่ของแอ่งน้ำมีน้อยเพราะความร้อนทำให้ระเหยหมด
องค์ความรู้ที่ได้รับ :
- ร่างกายเราไม่สามารถขาดน้ำได้
- มนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวของตนเพื่อให้ตนเองได้มีชีวิตรอด
- ความร้อนจัดทำให้ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ

 

 

 ชื่อเรื่อง "คุณค่าของน้ำ"

 

น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราโดยทั่วไป
แล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของ
ร่างกายมนุษย์ คุณภาพของน้ำจึง มีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่ายกายทำไมร่างกายต้องการน้ำ เหตุผลสำคัญที่สุด
ที่คุณภาพของน้ำมีความสำคัญนั้นคือ คนเราดื่มน้ำถึงหนึ่งตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณมหาศาล ที่ครอบคลุมชีวิต
ทั้งหมดของคนเรา ดังนั้นน้ำ จึงไม่ได้เป็นเพียง เครื่องดื่มคลายกระหายปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ชีวิตของเรา
อวัยวะทุก ส่วนในร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์ และของเหลวในร่างกายก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเซลล์ต่างๆ บ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายใน และ
ภายนอกรายรอบเซลล์ที่มีสุขภาพดีคือ โมเลกุลของน้ำ จะชำระล้างของเสียที่สั่งสมมานานออกไปจากร่างกาย และช่วยสร้างความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิด
ควายืดหยุ่น กับเซลล์ในร่างกายพูดง่ายๆ ก็คือ น้ำช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมทุกชีวิต ที่ก่อกำเนิดบนโลกใบนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว การดื่มน้ำ ที่มี
สภาพเหมือนของเหลวในร่างกายอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องทุกวัน ผิวพรรณ และเซลล์ก็จะได้รับประโยชน์ของเสียก็จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสื่อมต่าง ๆ ได้

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

-วิทยาศาตร์

-ภุมิศาสตร์

องค์ประกอบ

-ปัจจัย4

ชื่อนาย ศิรชัช โชติช่วย ม5/12 เลขที่21 

  --- นางสาวปรัชญา อาษา เลขที่ 19 ม.5/4 --

การประหยัดน้ำ
วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความต้องการน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความต้องการน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ำระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ที่ขาดแผนการใช้ที่รัดกุมและเหมาะสมรวมทั้งขาดองค์กรระดับชาติที่จะเข้ามาบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตลอดจนแหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่สามารถนำมาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สุขศึกษา : ในร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำ 60-70 % มีความสำคัญในการลำเลียงออกซิเจนหรือนำของเสียออกจากร่างกาย

ภูมิศาสตร์ : ดินทรายนั้นไม่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายจึงแห้งแล้ง

วิทยาศาสตร์ : น้ำนั้นมีส่วนสำคํญในการลำเลียงออกซิเจน และสารอาหารสำคัญไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และยังนำของเสียต่างๆออกจากร่างกายอีกด้วย

องค์ความรู้ที่ได้รับ
น้ำเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะต้องนำไปล่อเลี้ยงร่างกาย เราควรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ มา

 

เรื่อง สิ่งจำเป็นที่มองข้าม

"น้ำ" คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะน้ำช่วยทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
น้ำช่วยในการทำอาหาร. น้ำช่วยทำให้ร่างกายสะอาดสะอ้าน และน้ำยังเป็นเครื่องดื่มกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแต่คนเรากับมองข้ามน้ำที่สำคัญที่สุดในชีวิตและก็ลืมคิดถึงคุณค่าแลัคุณประโยชน์ของน้ำมั่วแต่ใฝ่หาแต่สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะเอามาเป็นของเราแต่สิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเรากลับมองข้ามมันและลืมมันไปละทิ้งมันไปและที่สำคัญไม่ช่วยกันประหยัดน้ำและใช้ทิ้งๆข้วางๆอยู่กันเป็นประจำโดยไม่คิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งโลกใบนี้ไม่มีน้ำสักหยดเดียวเราจะทำอย่างไร
ลองคิดดูง่ายๆๆสั้นๆๆว่าถ้าวันหนึ่งเราได้ตกลงไปอยู่กลางทะเละทรายสัก1เดือนที่มีความเเห้งเเล้งมีเเต่ทรายและต้นไม้ที่กำลังจะตายและมีแต่ทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายมาอยู่ตรงหน้า. แต่ว่าที่ทะเลทรายที่ได้ตกลงไปไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวมีเเต่ทรัพย์สินถ้าเป็นเราเราจะอยู่ได้สักกี่วัน


ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
-วิทยาศาสตร์
-ภูมิศาสตร์ : ใต้ดินมีน้ำพาดานอยู่
-การดำรงชีวิต : คนเรานั้นต้องใช้น้ำในการลำเลียงออกซฺเจน และขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งทำให้คนเรานั้นไม่สามารถนานน้ำได้เกิน 3 วัน

องค์ความรู้
-น้ำคือสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

นางสาวพรนภา. จันต๊ะสุรินร์. ม.5/4 เลขที่34

Less for Life

                   โลกของเรามีน้ำปกคลุมผืนโลกถึง 70% โดยน้ำบนผืนโลกนั้นมีเพียง 2.5% ที่เป็นน้ำจืด น้ำดื่มที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก ทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั้น ได้มีการนำน้ำมาใช้ในหลายๆด้านทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ครัวเรือน และกิจกรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม แต่ประชากรบนโลกประมาณพันล้านคนยังคงขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี 

                    ในโฆษณาที่ได้ดูในข้างต้นนั้นสะท้อนถึงหลายสิ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน การที่ชายทั้งสองคนนั้นทำทุกอย่างเพื่อหาน้ำ เป็นการสื่อถึงค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ที่แม้จะมีเพียงน้อยนิดแต่ก็เชื่อว่าสามารถจะช่วยให้ดำรงชีวิตต่อได้ แต่ถึงแม้จะมีการขุดเจาะพื้นดินเพื่อหาน้ำในดิน แต่ก็ยังขาดความรู้จึงนำก๊อกน้ำที่สามารถเปิดปิดน้ำได้นั้นมาใช้ขุดเจาะแทน สื่อให้เห็นถึงสังคมเล็กๆที่การศึกษาสมัยใหม่นั้นยังเข้าไม่ถึง ยังมีเพียงความรู้ด้านการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดและความเชื่อเป็นพื้นฐาน ซึ่งหากคิดดูให้ดีแล้ว แม้โฆษณานี้จะทำขึ้นมาเพื่อการค้าขายและความบันเทิง แต่ยังคงสะท้อนแง่มุมต่างๆบนสังคมโลก ที่แม้ในบางแห่งนั้นมีน้ำให้ใช้อย่างเหลือเฟือโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลใดๆ แต่อีกที่บนโลกแม้น้ำเพียงหยดเดียวกลับเทียบได้เท่ากับชีวิต

                    ดังนั้น เราควรเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับน้ำ โดยการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงผลเสียจากการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง เพราะถึงแม้เราจะมีน้ำให้ใช้ได้อย่างเพียงพอในประเทศของ แต่ยังมีคนมากมายที่ไม่มีน้ำดีๆได้ใช้รวมถึงลูกหลานของเราในอนาคต

 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

-อัตราส่วนทรัพยากรน้ำบนพื้นโลก ภูมิศาสตร์

-การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา

-ความแตกต่างทางด้านการใช้ชีวิตและวัฒนธรรม สังคมศึกษา

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ

การดำรงชีวิต, ปัจจัย4, การจัดการทรัพยากร

 

 

น.ส. ณัฐกฤตา  ต๊ะอาม      ม.5/1     เลขที่ 19

"สิ่งมีชีวิตกับน้ำ"
สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งย่อมมีน้ำเป็นปัจัยหลักในการดำรงชีวิต คนเราถ้าไม่ได้กินข้าวสามารถอยู่ได้นานเกือบอาทิตแต่ถ้าขาดน้ำมากกว่า3วันเราอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดและน้ำยังสามารถน้ำไปดำรงชีวิตประจำวันได้เช่นการอาบน้ำการล้างจานและอีกมากมายเราอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องลองคิดทบทวนให้ดีน้ำมีประโยนช์ต่อสิ่งมีชีวิตมาก น้ำบนโลกเคลื่อนที่ต่อเนื่องตามวัฏจักรของการระเหยเป็นไอและการคายน้ำการควบแน่น การตกตะกอน และการไหลผ่าน โดยปกติจะไปถึงทะเล การระเหยและการคายน้ำนำมาซึ่งการตกตะกอนลงสู่พื้นดิน
ต้องรู้จักดื่มกินใช้ให้อย่างรู้คุณค่ามากที่สุดเพราะถ้าวันหนึ่งโลกเราคลาดแคลนน้ำขึ้นมาทุกคนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะน้ำคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตเช่นกัน

สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ภูมิศาสตร์=สภาพอากาศสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้
น้ำเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตถ้าเราไม่มีน้ำในร่างกายเกิน2-3อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

น.ส.ธตรฐ จงรุ่งเรืองไสว ม5/4เลขที่25

  สิ่งจำเป็น

" น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราโดยทั่วไป
แล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของ
ร่างกายมนุษย์ คุณภาพของน้ำจึง มีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่ายกายทำไมร่างกายต้องการน้ำ เหตุผลสำคัญที่สุด
ที่คุณภาพของน้ำมีความสำคัญนั้นคือ คนเราดื่มน้ำถึงหนึ่งตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณมหาศาล ที่ครอบคลุมชีวิต
ทั้งหมดของคนเรา ดังนั้นน้ำ จึงไม่ได้เป็นเพียง เครื่องดื่มคลายกระหายปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ชีวิตของเรา
ประโยชน์ของน้ำ
๑.น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับดื่มกิน ประกอบอาหาร และชำระร่างกาย

๒.น้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพราะว่าแหล่งน้ำเป็นที่อาศัยของปลาและสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร

๓.น้ำเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ำใช้ทำระหัด ทำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้

๔.แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญ
เมื่อ ร่างกายขาดน้ำจะมีผลทำลายสุขภาพอย่างร้ายแรงมากโรคที่ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ เช่น ท้องร่วง คนไข้จะถ่ายท้องและเสียน้ำทำให้ร่างกายขาดน้ำ คนไข้ที่กินยาขับปัสสาวะมากเกินไป คนไข้ที่ตากแดดและถูกความร้อนนานๆ และไม่ได้ดื่มน้ำเพียงพอ คนไข้ที่อาเจียรมาก ไม่สามารถกินน้ำได้

อาการ ขาดน้ำขั้นเล็กน้อย จะมีอาการปากแห้งผิวหนังแห้ง หิวกระหายน้ำตลอดเวลา ถ้าอาการขาดน้ำมากขึ้น จะวิงเวียนเหนื่อยอ่อนเพลีย ไปจนถึงขั้นรุนแรงมากที่สุดคือเป็นลม ช็อค หมดสติ และอาจถึงตายได้ 
การ รักษาคือการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ และพบแพทย์โดยด่วน ถ้าหากมีอาการอาเจียนมากจนไม่สามารถดื่มน้ำได้ แพทย์ก็จะต้องให้น้ำเกลือโดยด่วนที่สุดจนเพียงพอ

น้ำเป็น ส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายในเลือด ทำให้ปริมาณของน้ำหมุนเวียนในร่างกายมีเพียงพอ นอกจากในหลอดเลือดแล้ว น้ำยังอยู่นอกหลอดเลือดตามเนื้อเยื่อของร่างกาย น้ำจึงสามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้ ทั้งภายในและภายนอกหลอดเลือด 
น้ำ ยังเป็นส่วนสำคัญของปัสสาวะ และเหงื่อซึ่งมันจะช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายเมื่อเหงื่อออกและระเหยไป ปัสสาวะที่ขับออกจากร่างกายจะช่วยพาเอาของเสียออกมาด้วยร่างกายคนจึงต้องมี น้ำที่เพียงพอ การขาดน้ำจึงทำลายสุขภาพของเราได้

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
-วิทยาศาสตร์
-ภูมิศาสตร์

องค์ความรู้  

-ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตประจำวัน

นางสาวภาวลิน  ศรศรี  5/12เลขที่37

เรื่อง : น้ำ

   "น้ำ" ในร่างกายส่วนใหญ่มาจากน้ำที่เราดื่ม รวมทั้งอาหารที่เรากิน และเกิดจากกระบวนการเมตาโบลิซึ่ม ซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลา ประมาณสองในสามในร่างกายจะอยู่ที่เซลล์ และอีกหนึ่งส่วนที่เหลืออยู่ในเลือด และของเหลวต่างๆ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก

   ดูจากคลิปโฆษณาเครื่องดื่มที่ลงไว้แล้ว จะพบว่ามีชายสองคน อยู่ท่ามกลางทะเลทรายร้อน รู้สึกกระหายน้ำและต้องการหาน้ำดื่ม แต่เลือกใช้วิธีที่ผิดจึงไม่ได้น้ำมาดื่ม ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาปลอมตัวเป็นเสือและจะไปดูดนมแม่เสือ โดนวิ่งไล่กลับมา ถ้าเขาลองมองย้อนคิดให้ดีน่าจะได้รู้ว่า ถ้าเสืออยู่แถวนั้นได้แสดงว่าที่แถวนั้นก็ต้องมีแหล่งน้ำเหมือนกัน และควรจะเดินหามากกว่า อีกตัวอย่างคือความไม่รอบคอบ เห็นได้จากในตอนที่วิ่งตามสายยางไป ไม่ยอมดูให้ดีก่อนว่าสายยางยาวไปจรดที่ไหน สุดท้ายก็เหนื่อยเปล่า แถมไม่ได้น้ำมาดื่มอีก และตอนที่ขุดดินเพื่อจะเอาน้ำมา พอเห็นก๊อกก็วิ่งเข้าใส่แล้วเอามาขุดดินต่อ พอน้ำไหลอยู่ด้านหลังก็ไม่มอง เอาแต่ขุดดินในขณะที่ตัวเองไม่รู้ว่าต้องขุดไปถึงเท่าไหร่ถึงจะได้น้ำนั่นมา แต่พวกเขามีความพยายามอย่างหนึ่งที่จะตามหาน้ำ ที่ถึงแม้เพียงหยดเดียวก็ขอให้ได้มา เพราะร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะทนสภาวะขาดน้ำได้ คนเราไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่ดื่มน้ำเลยได้ ไม่เกิน 3-4 วันเท่านั้น เขาจึงต้องหาน้ำมาเพื่อบรรเทาความกระหาย

 

ระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายพอเข้าใจ

-          วิทยาศาสตร์ เพราะทรายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดูดซับน้ำ

-          ภูมิศาสตร์ เพราะมีทราย และขาดความอุดมสมบูรณ์และแห้งแล้งมากจึงทำให้พื้นที่เหลือน้ำน้อย

บอกองค์ความรู้ที่ได้จากการดู

-          น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนสามารถอยู่รอด

-          ความรอบคอบและความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ

 

 น.ส. ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.5/1 เลขที่ 18 

เรื่อง : น้ำ

   "น้ำ" ในร่างกายส่วนใหญ่มาจากน้ำที่เราดื่ม รวมทั้งอาหารที่เรากิน และเกิดจากกระบวนการเมตาโบลิซึ่ม ซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลา ประมาณสองในสามในร่างกายจะอยู่ที่เซลล์ และอีกหนึ่งส่วนที่เหลืออยู่ในเลือด และของเหลวต่างๆ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก

   ดูจากคลิปโฆษณาเครื่องดื่มที่ลงไว้แล้ว จะพบว่ามีชายสองคน อยู่ท่ามกลางทะเลทรายร้อน รู้สึกกระหายน้ำและต้องการหาน้ำดื่ม แต่เลือกใช้วิธีที่ผิดจึงไม่ได้น้ำมาดื่ม ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาปลอมตัวเป็นเสือและจะไปดูดนมแม่เสือ โดนวิ่งไล่กลับมา ถ้าเขาลองมองย้อนคิดให้ดีน่าจะได้รู้ว่า ถ้าเสืออยู่แถวนั้นได้แสดงว่าที่แถวนั้นก็ต้องมีแหล่งน้ำเหมือนกัน และควรจะเดินหามากกว่า อีกตัวอย่างคือความไม่รอบคอบ เห็นได้จากในตอนที่วิ่งตามสายยางไป ไม่ยอมดูให้ดีก่อนว่าสายยางยาวไปจรดที่ไหน สุดท้ายก็เหนื่อยเปล่า แถมไม่ได้น้ำมาดื่มอีก และตอนที่ขุดดินเพื่อจะเอาน้ำมา พอเห็นก๊อกก็วิ่งเข้าใส่แล้วเอามาขุดดินต่อ พอน้ำไหลอยู่ด้านหลังก็ไม่มอง เอาแต่ขุดดินในขณะที่ตัวเองไม่รู้ว่าต้องขุดไปถึงเท่าไหร่ถึงจะได้น้ำนั่นมา แต่พวกเขามีความพยายามอย่างหนึ่งที่จะตามหาน้ำ ที่ถึงแม้เพียงหยดเดียวก็ขอให้ได้มา เพราะร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะทนสภาวะขาดน้ำได้ คนเราไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่ดื่มน้ำเลยได้ ไม่เกิน 3-4 วันเท่านั้น เขาจึงต้องหาน้ำมาเพื่อบรรเทาความกระหาย

 

ระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายพอเข้าใจ

-          วิทยาศาสตร์ เพราะทรายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดูดซับน้ำ

-          ภูมิศาสตร์ เพราะมีทราย และขาดความอุดมสมบูรณ์และแห้งแล้งมากจึงทำให้พื้นที่เหลือน้ำน้อย

บอกองค์ความรู้ที่ได้จากการดู

-          น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนสามารถอยู่รอด

-          ความรอบคอบและความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ

 

 น.ส. ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.5/1 เลขที่ 18 

* นางสา คุณิตา ตันเจริญสุข ม.5/1 เลขที่ 22 *


เรื่อง ความต้องการน้ำดื่ม


(ศาสตร์ที่ใช้ คือ การงานอาชีพ เพราะต้องการน้ำไปประกอบอาหาร )


         - ประเด็นปัญหา


1.ทำไมถึงไม่ได้น้ำ


2.การค้นหาน้ำที่ไม่ถูกวิธีไม่มีระบบที่ถูกต้อง


3.วิธีการที่ถูกต้องจะทำให้ได้น้ำ


        - สมมุติฐาน


                    มีทิศทาง                                            


 1.มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องในขั้นตอนการผลิต


 2.มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ


 3.มีความเที่ยงตรง่อการทำงานตาขั้นตอน


 4.สามารถตรวจสอบขั้นตอนการผลิตได้อย่างถูกต้อง


                   ไม่มีทิศทาง


1.ใช้การผลิตโดยลองผิดลองถูก


2.ใช้ส่วนผสมตามใจชอบ


3.ให้การผลิตเป็นไปตามอารมณ์ในขณะนั้น


4.ไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบในการทำงาน


             - แหล่งที่มา


 1.www.thaigoodview.com


 2.biog การเรียน online อื่นๆ


             - การสังเคราะห์ความรู้


    ลักษณธโฆณาน้ำ lemon ยังไม่ลักษณะวิธีการผลิตที่ชัดเจนว่ามาจากวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไร ในอัตราส่วนเท่าไหร่


ขั้นตอนการผลิตโดยภาพรวมในการโฆณาไม่สัมพันธ์กันคือต้องการดื่มน้ำแต่ไม่นำน้ำที่โฆณามาใช้ในการดื่มเพื่อให้หายกระหายน้ำตามต้องการ


              - สรุปองค์ความรู้


   จากเนื้อหาในโฆณาทำอย่างไรบุคคลในโฆณาจึงจะได้น้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์และมีคุณสมบัติ


ที่ทำให้หายกระหายน้ำหรือความต้องการหมดไปอย่างไร มีรสชาติตามคำบรรยายที่โฆณาควรบอกให้


              - เรื่องจากภาพโฆษณษา


ชาย1: เฮ้ ! เพื่อนทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ย


ชาย2: ก็นั่นซิ ร้อนและหิวน้ำมาก้วย เราไปหาน้ำมากินกัน


ชาย1: เออดีเหมือนกันจะได้เอาไปฝากคนที่บ้านด้วย (เขาลงมือขุดพื้นที่เต็มไปด้วยทราย )


ชาย2: เฮ้ๆ เพื่อน นั่นนายทำอะไรหนะ


ชาย1: เราต้องช่วยกันขุดลงไปในใต้ดินพื้นนี้จะได้เจอน้ำแล้วตักขึ้นมาเอาไปบ้าน


ชาย2: จะทำได้ไงในเมื่อมันเป็นพื้นทรายทั้งนั้น เราต้องใจเย็นๆ ตอนนี้เราช่วยกันหาต้นไม้มาปลูกให้เยอะก่อนเพื่อจะได้ให้ความชุ่มชื้น


ชาย1: เอ่อจริงด้วย พอต้นไม้เยอะๆ จะทำให้ฝนตกแล้วเราจะได้เก็บน้ำไว้ได้


ชาย2: ฉันเคยได้ยินนะว่า ที่ไหนมีตนไม้ที่นั้นย่อมมีน้ำ


ชาย1: แกไปได้ยินจากที่ไหนเนี่ย แต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะ งั้นเราไปชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดีกว่า


ชาย2: ดีๆหมู่บ้าเราจะได้มีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจในเรื่องน้ำอีกต่อไป ไชโย ไชโย


      - ศาสตร์ที่ใช้ภูิศาสตร์ คือ ในบางพื้นที่ฝนตกได้ยาก เช่น ทะเลทราย เพราะ


 1. คลื่นความร้อน


 2. อุณหภูมิ

    -----     อัครเดช พงศ์รุ่งทรัพย์ ม.5/4 เลขที่ 14   -----

 

                     น้ำกับมนุษย์.

     น้ำเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของคนเราทุกคนบนโลกร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 60-70% ในแต่ละวันร่างกายต้องสูญเสียน้ำประมาณวันละ 2 ลิตร ทั้งที่ขับออกมาทางปัสสาวะ เหงื่อ หรือลมหายใจ ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ วัย และน้ำหนักของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราจึงต้องดื่มน้ำเข้าไปชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทุกวัน วันละประมาณ 2 ลิตร เช่นกัน และคนเรานั้นสามารถอยู๋ได้โดยไม่มีน้ำเพียง 3 วันเท่านั้นเพราะในร่างกายของคนเรา 65 เปอร์เซ็นต์ประกอบไปด้วยน้ำ น้ำจะไหลไปตามกระแสเลือดเพื่อนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆ นอกจากนั้น น้ำยังพัดพาเอาของเสียออกจากร่างกายของเราด้วย น้ำยังช่วยให้ข้อต่อของเราไม่ฝืดและยังช่วยทำให้เนื้อเยื่อของเรานุ่มนวล หากเราขาดน้ำในชีวิตประจำวัน จะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารย่อยหรือดูดซึมอาหารได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าน้ำนั่นมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป้นอย่างมาก

 *ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง*

วิทยาศาสตร์ : ร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วยน้ำอยู๋ประมาณ 60-70% และเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนจะขาดไม่ได้เพราะร่างกายคนเราต้องใช้น้ำในการลำเลียงออกซิเจนหรือของเสียเข้าออกร่างกาย

ภูมิศาสตร์: ดินทรายนั้นไม่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำพื้นที่ที่มีดินเป็นดินทรายส่วนใหญ่จึงมีลักษณะแห้งแร้ง

*องค์ความรู้ที่ได้รับ*

น้ำนั้นเป้นหนึ่งในปัจจัย 4 ของคนเราซึ่งไม่สามารถขาดได้เป็นเวลานาน เราจึงควรตระหนักเห็นถึงคุณค่าของน้ำทุกหยด และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ควรใช้สิ้นเปลือง เพราะมีคนอีกมากมายที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างเช่นคนในคลิปวีดีโอดังกล่าววว

เรื่อง  น้ำคือปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

       เนื้องจากน้ำเป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถขาดได้เพราะน้ำช่วยทำให้เราถ่ายเทของเสียออกจากร่างกาย ทำให้เราดูกระชุ่มกระชวย  ทำให้เราสดชื่น

        จากคลิปที่ได้ดูและศึกษามาก็คือชายหนุ่มสองคนอยู่ในทะเลทราย แล้วต้องการหาน้ำเพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง เพราะคนเราควรดื่มน้ำวันละแปดแก้วหรือ1ลิตรเป็นอย่างต่ำต่อวัน แต่ชายหนุ่มอยู่ท่ามกลางทะเลทรายไม่สามารถหาน้ำกินได้จึงทำเกิดอาการกระหายและหิวน้ำ

        สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ คือในปัจจุบันคนเรามักจะมองว่าน้ำหาง่าย แต่จริงๆๆแล้วก็หาง่ายแต่กว่าจะผ่านการกลั่นกรองจนมาเป็นน้ำดื่มให้เราดื่มมันยากมันต้องใช้เวลา แต่เราเองก็เหมือนทำร้ายตัวเองทางอ้อมเพราะคนเราสมัยนี้มักง่ายเวลาในครัวเรือนของตนมีของเสียหรือของเน่าๆๆก็จะทิ้งลงบ่อลงคลองทำให้บ่อและคลองเน่าเกิดมลพิษทางการหายใจ เวลาน้ำท่วมขยะที่เราทิ้งๆๆลงบ่อลงคลองมันก็ลอยมาเข้าบ้านเรามันก็ทำให้เราติดเชื้อโรคเป็นโรคมือเท้าปาก เป็นโรคฉี่หนู เป็นต้นดังนั้นเราควรที่จะดูแลแม่น้ำลำคลองบ่อบึงให้สะอาดเพื่อเป็นผลดีต่อตนเองและผุ้อื่น 

   **ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง**

1.ภูมิศาสตร์: เนื้องจากทะเลทรายเป็นดินทรายไม่สามารถอุ้มน้ำเหมือนดินชนิดอื่นได้บริเวณที่เป็นทะเลทรายก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ทะเลทรายจึงไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และไม่เหมาะต่อการเพราะปลูกพืชไร่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชที่ผลัดใบเป็นหนามเช่น กระบองเพชร  

2.ชีววิทยา: คนเราถ้าขาดน้ำขาดอาหารเกิน5วันก็อาจจะเสียชีวิตได้ น้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะน้ำสามารถขับของเสียที่อยู่ภายในร่างกายของเรา สามารถนำเอาแร่ธาตุต่างๆๆที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เข้าสู่ร่างกาย แต่น้ำมีสองประเภทคือน้ำที่เราดื่มทั่วไปกับน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ดื่มได้แต่ไม่เป็นผลดีต่อร่างการของเราเพราะน้ำบริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุหรือไอออนที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะดึงดูดแร่ธาตุแล้วปล่อยออกมาเป็นปัสสาวะแล้วเราก็จะไม่แข็งแรงถ้าเราดื่มบ่อยๆๆ ถ้าขาดน้ำมากๆๆๆปากเราก็จะแห้งร่างกายก็จะไม่สามารถสร้างคอลลาเจนเพื่อผลัดผิวให้ดูชุ่มชื่นตลอดเวลา เลือดเสียที่ต้องการออกซิเจนเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงระบบในร่างกายแข็งแรงก็จะทำงานได้ฝืดหรือน้อยลงเพราะขาดน้ำ

#ดังนั้นเราควรดื่มน้ำวันละแปดแก้วต่อวันเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีต่อร่างกายของเรา :D

นาย เมธาวี  แม้นศรีสม ชั้นม.5/2เลขที่ 9

 

เรื่อง.....ถ้าขาดน้ำผลที่ตามมาคืออะไร

 

 นายสุรเดช ฟักทอง ม.5/12 เลขที่6

 

จากวิดีโอที่ได้ดู แล้วลองจินตนาการก็จะออกเป็นดังนี้ มีชายสองคนอาศัยอยู่ที่แห่งหนึ่งที่แห่งนั้นเป็นที่แห้งแร้งขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชายทั้งสอง ได้มัวแต่คิดหาวิธีที่จะได้กินน้ำ จนเวลาผ่านไปนานก็ยังคิดหาวิธีกินไม่ได้สักที พวกเขารู้ดีถ้าขาดน้ำ เขาทั้งสองคงอยู่ไม่รอดแน่ คงจะอดตายแน่นอน วิดีโอนี้ได้สื่อการสอนการดำรงชีวิตได้ดี คนเราอดข้าวได้ประมาณ 5 วัน

ก็ไม่รอด แต่ถ้าคนเราอดน้ำ อดได้แค่ประมาณ 3 วัน เราควรที่จะรู้จักการดำรงค์ชีวิต

ควรอย่าประมาทในเรื่องที่ไม่ควรประมาท ไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ ก็ต้องการน้ำกันทั้งนั้น หรือพืช ด้วยเช่นกัน

หรือแม้แต่ การอาบน้ำ ต้มน้ำ ทำกับข้าว"แกงจืด แปรงฟัน ล้างหน้า ล้างมือ ซักผ้า ล้างจาน ก็ล้วนแล้วแต่ ต้องใช้น้ำกันทั้งหมด แล้วน้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกัน

ศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ,การคำนวน การคิดค้น

 

 

            : ภูมิศาสตร์ , การดำรงค์ชีวิต

องความรู้ : ปัจจัย4การดำรงค์ชีวิต        

สิ่งมีค่าที่คุณลืมเลือน

    การมีสิ่งสำคัญอยู่ไกล้ตัว อาจจะเป็นเรื่องดี เพราะทั้งสะดวกในการเรียกหา หรือ เรียกใช้  และสะดวกในการใช้สิ่งนั้นๆอย่างเต็มที่ แต่ก็มีผลเสียในเรื่องของการรับรู้ หรือ รู้ซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งนั้นลดน้อยลงด้วย และหากลองมองดีๆจะรับรู้ได้ว่า สิ่งนั้นอยู่ไกล้เรามาก ดังเช่น นำ้ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกาย ซึ่งถูกจัดอยู่ใน หนึ่งใน ปัจจัย 4 ของมนุษย์ ที่ใช้ในกระบวนการต่างๆของร่างกาย เช่น การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย การเป็นตัวกลางในการลำเลียง หรือ ขับของเสีย เป็นต้น

     แต่การใช้นำ้สิ้นเปลืองดังในปัจจุบันอาจส่งผลเสียต่อเรา หรือคนอื่นได้ในอนาคต ดังเช่นเรื่องนี้ ... เป็นเรื่องของเมืองที่ได้รับผลกระทบจนกลายเป็นทะเลทราย ไปในที่สุด เรื่องมีอยู่ว่า...

     ณ อนาคตข้างหน้า ปี 5000 เป็นยุคสมัยแห่งอุสาหกรรม ของกลุ่มผู้ลงทุนผลิตนำ้มะนาว และจากการลงทุนแล้วได้กำไรปริมานมาก ทำให้มีการขยายสาขา ไปเปิดโรงงานในทุกประเทศทั่วโลก จนเกิดความขาดแคลนนำ้ที่เป็นส่วนประกอบในการผลิต จึงได้ทำการซื้อเมืองในที่ห่างไกลอย่างลับๆ เพื่อนำนำ้บริโภคและนำ้บาดาลมาใช้ผลิตต่อไป ส่งผลให้ผู้คนในเมืองต้องเอาตัวรอดจากภัยแล้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ เช่น การขุดหานำ้จากต้นไม้  และการทำแบบไม่ได้คิดก่อน เช่นที่ คนนำก็อกนำ้มาขุดดินแทน ดื่มจากก็อก ทั้งนี้ก็เพราะคนเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน จึงอาจมองดูเป็นการกระทำที่ไม่ใช้ความคิดไป สุดท้ายก็อยู่อย่างพยายามต่อไป แม้โอกาสได้น้อยเต็มทีก็ตาม.

    ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

  วิทยาศาสตร์ - การกักเก็บนำ้ไว้ใช้ของพืชทะเลทราย

  เศรษฐศาสตร์ - ด้านการลงทุนและการขยายธุระกิจการผลิต

  สังคมศาสตร์ - ด้านพฤติกรรม วัฒนธรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม

    ความรู้ที่ได้รับ - การใช้ชีวิตของคนเราอาจไม่เหมือนกัน ไม่ควรมองเขาในมุมมองของตนเองแล้วนำมาดูถูก หรือว่ากล่าว เพราะในตอนนั้น สถานการณ์นั้นความอยู่รอดก็สำคัญจนลืมคิดอะไรไปก็ได้

 

   นาย ไชยวัฒน์   ยี่สาร.  ม.5/1  เลขที่  2

                                                                                   เรื่อง      "น้ำ" 

     มีชายสองคนที่อาศัยอยู่กลางทะเลทรายได้กำลังหาน้ำเพื่อที่จะมาดำรงชีวิต แต่เขากลับขุดหาน้ำเท่าไรก็ไม่เจอทั้งสองคนได้หาวิธีต่างๆ  เพื่อจะเอาชีวิตรอดไม่ว่าเป็นการหาน้ำจากพีชแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะหาน้ำมาดำรงชีวิตได้  เลยทำให้เห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะขาดมันไปได้ไม่ว่าจะเป็น คนเรา สัตว์ หรือ พีช ก็จำเป็นที่จะมีน้ำเป็นส่งประกอบของชีวิต  

                        น้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ในชิวีต  น้ำเป็นส่งประกออที่สำคัญที่ไม่สามารถขาดได้ในทุกๆสิ่งบนโลกนี่   ในร่ายกายของมุนษย์มีน้ำเป็นส่วนป่ะกอกที่สำคัญมาก คนเราควรรับประทานน้ำวันละ8แก้วเป็นอย่างน้อย 

 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

    -  วิทยาศาสตร์   เพราะทะเลทรายไม่สามรถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้ ความอุดมสมบูรต่ำมาก ขาสารปรับปรุงดิน

    -  เกษตร          เพราะการดูพีชว่าสิ่งไหนที่จะสามารถอุ้มน้ำได้ดีหรือไม่ดี

    -  ภูมิศาสตร์      เพราะดูตามแผนที่ว่าที่ไหนเป็นบริเวณของทะเลทรายหรือมหาสมุทร

    -  สังคมศึกษา    เพราะการใข่ชีวิจอยู่รวมกัน 

    -  สุขศึกษา      เพราะการเอาชีวิตรอด

    องค์ความรู้ที่ได้

          -  การเอาชีวิตรอดจะเหตุการต่างๆๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุการร์ที่ยากหรือง่ายมันการสามารถที่สอนคนเราได้ว่าเราจะสามารถที่จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดี   

        -  น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิต   

                                                                                               นางสาว  สุมิตรา  แถลงกัณฑ์ ม.5/6  เลขที่ 34 

เรื่อง อัญมณีแห่งทะเลทราย

จัดทำโดย นางสาว นภัสสร อภิพรชัยสกุล ม.5/1 เลขที่ 15

       คำว่าน้ำ  อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำคือสิ่งสำคัญของชีวิต ถ้าเราไม่มีน้ำ คงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นเราควรเห็นคุณค่าของน้ำก่อนจะเป็นเหมือนชายทั้ง 2 ในเรื่อง  อัญมณีแห่งทะเลทราย

       นานมาแล้วในทะเลทรายอันร้อนแรงและแห้งแล้ง  ยังมีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่ เขาเป็นชายผิวดำที่เป็นเพื่อนรักกันมากๆ อยู่ด้วยกันมานานมาก คนหนึ่งชื่อนายดำ อีกคนหนึ่งชื่อนายแดง วันหนึ่งนายดำได้ไปหาน้ำเพื่อมากิน เค้าขุดเจอแห้วแล้วจึงพยายามบีบมันเพื่อให้ได้น้ำออกมา เมื่อนายแดงเดินมาเห็นจึงถามว่า

“เฮ้ย นายทำอะไรน่ะ” ขณะนั้นเองนายดำหันมามองนายแดงแล้วน้ำ1หยดได้หยดลงมาพอดีทำให้น้ำหยดนั้นหยดลงพื้น วันต่อมานายดำเจอตุ่มเค้าคิดว่ามีน้ำอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีเค้าจึงมองไปที่พุงของเพื่อนแล้วเห็นพุงของเพื่อนมีน้ำจึงหยิบลูกดอกยิงเข้าใส่ที่เพื่อนทำให้น้ำในพุงเพื่อนทะลักออกมา วันต่อมาทั้ง2พร้อมใจกันขุดหาน้ำในทะเลทรายแล้วบังเอิญทำที่ขุดหักแล้วเหลือบไปเห็นก็อกน้ำทั้ง2จึงไปดึงก๊อกน้ำขึ้นเพื่อมาใช้ขุดหาบ่อน้ำ ทำให้น้ำจากก๊อกน้ำพุ่งออกมาแต่ทั้ง2ก็ไม่ทราบว่ามีน้ำหลายวันผ่านไปทั้ง2ปลอมตัวเป็นเสือเพื่อไปกินนมของแม่เสือที่มีลูกอ่อนอยู่แต่แม่เสือรู้ตัวทันจึงวิ่งไล่ทั้ง2ทำให้ทั้ง2วิ่งหัวชุกหัวชุน ต่อมาทั้ง2คนได้มาเจอกับสายยางจึงคิดว่าต้องมีน้ำมาจากก็อกน้ำแน่ๆนายแดงไม่รอช้ารีบวิ่งตามทางสายยางมาจนถึงปลายสายยางแต่สุดท้ายจึงพบว่าสายยางนั้นมีปลายอยู่ที่เดียวกับหัวสายยางและไม่ได้มีก็อกน้ำหรือน้ำแม้แต่หยดเดียว

        จากเรื่องทั้ง2พยายามที่จะหาน้ำในทะเลทรายซึ่งเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งทะเลทรายคือสิ่งที่หายากและล้ำค่ามากนั่นเอง

                           อัญมณีแห่งทะเลทรายแสนสวย                                       แม้คนรวยทางได้ไปยากหนักหนา

                        น้ำของเรานั้นเป็นสิ่งมีค่า                                                  ควรรักษาไว้ให้ใช้นานเอย.

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

-วิทยาศาสตร์ เพราะทรายเป็นสิ่งที่ไม่ดูดซับน้ำทำให้การที่จะมีน้ำในทะเลทรายเป็นเรื่องยากและการแสวงหาน้ำจากพืชชนิดนั้นๆโดยคิดว่ามีน้ำอยู่ถือเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์

-ภูมิศาสตร์เพราะบริเวณที่มีทะเลทรายตามหลักภูมิศาสตร์แล้วจะเป็นบริเวณที่น้ำไม่สามารถมาถึงทำให้มีน้ำน้อย   

-สังคมศึกษา(วัฒนธรรม)เพราะตามทะเลทรายจะมีวัฒนธรรมการบริโภคน้ำในปริมาณที่น้อยและมีการหาน้ำเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนั้น

องค์ความรู้ที่ได้รับ

                จากการดูทำให้รู้ว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งมีค่าควรแก่การรักษาประหยัด ไม่ควรใช้ให้สิ้นเปลืองเพราะน้ำเป็น1ในปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตหากเราไม่มีน้ำเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ดังนั้นเราทุกคนจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของน้ำให้เร็วกว่านี้ก่อนที่จะสายเกินไปเหมือนชายทั้ง2ดังเรื่องที่กล่าวมา

รูปภาพของ nbr13862

                   "เพื่อความอยู่รอด"

                น้ำในมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น ใช้กิน ใช้ล้าง ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำ สำคัญต่อในระบบนิเวศ เป็นต้น มนุษย์ใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์ก็เริ่มใช้น้ำแบบสิ้นเปลือง เพราะคิดว่าน้ำนั้นจะไม่มีวันหมด จนติดเป็นนิสัยจากคนสู่คนจนถึงปัจจุบัน ทำให้น้ำไม่พอในภาวะขาดแคลนน้ำ

                   ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คงจะเห็นได้จากคลิปวิดิโอนี้ ที่มีชายสองคนหิวโหยน้ำต้องการน้ำ พยายามหาน้ำด้วยวิธีการต่างๆแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้น้ำมาดื่มเพื่อบรรเทาอาการหิวโหยจากสภาพภูมิประเทศของพวกเขาด้วยเลยทำให้ขาดแคลนน้ำ พวกเขาหาน้ำด้วยวิธีการเช่นวิธีการที่ใช้ธนูยิงท้องเพื่อนเพียงคิดว่าในนั้นอาจมีน้ำดื่มได้พวกเขาสองคนคิดผิด การปลอมตัวเป็นลูกเสือดาวเพื่อจะไปดูดนมแม่มันเป็นวิธีการที่เสี่ยงมากแต่ต้องทำเพื่อความอยู่  ชายสองคนนี้ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการน้ำนั้นเอง ดังวิธีการที่พวกเขาสองคนนั้นใช้ไม้ขุดดินเพื่อหาน้ำความตั้งใจของเขาคือต้องการหาน้ำ แต่พวกเขาเหล่านั้นช่างไม่รู้ว่าต้องขุดลึกมากถึงจะได้น้ำมาดื่ม จากคลิปวิดิโอพวกเขาพบกับก๊อกน้ำถ้าพวกเขามีความรู้เรื่องการใช้ก๊อกน้ำถ้าชายสองคนนี้เปิดก๊อกน้ำคงได้ดื่มตามสบายใจ แต่พวกเขาไม่ทำแบบนั้นกลับดึงก๊อกน้ำขึ้นมาเพียงเพื่อเอามาขุดดินต่อ วิธีการต่างนานาที่ชายสองคนนั้นกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อความอยู่รอดของตนเอง อาจรวมถึงครอบครัวของพวกเขาก็เป็นได้

              จากคลิปวิดิโอนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการเอาตัวรอดของคนเรามันไม่ได้หมายถึงการหาน้ำ ด้วยวิธีการต่างๆเท่านั้น มันเปรียบเสมือนคนเราที่ขาดความรู้ การแนะนำที่ดี เลยเลือกที่จะทำอะไรด้วยตนเองถึงมันจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตก็ตาม คนบางคนอาจอยู่ในสถานที่ ที่มันมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการหาอาหาร  ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแต่คนบางประเภทกลับไม่มีอะไรเลยต้องดิ้นรนจนกว่าชีวิตจะสิ้นลมหายใจ ดังชายสองคนที่หาน้ำ.......

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

การแสวงหาน้ำด้วยการคิดว่าพืชชนิดนั้นมีน้ำ คือ วิทยาศาสตร์

สภาพอากาศที่แห้งเเล้ง เป็นดินทราย ดินไม่อุ้มน้ำคือภูมิศาสตร์

นำน้ำมาชำระล้างร่างกายคือ สุขศึกษา

องค์ความรู้ 

-ปัจจัย 4

-ภูมิศาสตร์ทั้งกายภาพ

การดำรงชีวิต ..

นางสาวชุดาภา ศรีลาเณร ม.5/12 เลขที่35 Kiss

รูปภาพของ nbr13862

                   "เพื่อความอยู่รอด"

                น้ำในมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น ใช้กิน ใช้ล้าง ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำ สำคัญต่อในระบบนิเวศ เป็นต้น มนุษย์ใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์ก็เริ่มใช้น้ำแบบสิ้นเปลือง เพราะคิดว่าน้ำนั้นจะไม่มีวันหมด จนติดเป็นนิสัยจากคนสู่คนจนถึงปัจจุบัน ทำให้น้ำไม่พอในภาวะขาดแคลนน้ำ

                   ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คงจะเห็นได้จากคลิปวิดิโอนี้ ที่มีชายสองคนหิวโหยน้ำต้องการน้ำ พยายามหาน้ำด้วยวิธีการต่างๆแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้น้ำมาดื่มเพื่อบรรเทาอาการหิวโหยจากสภาพภูมิประเทศของพวกเขาด้วยเลยทำให้ขาดแคลนน้ำ พวกเขาหาน้ำด้วยวิธีการเช่นวิธีการที่ใช้ธนูยิงท้องเพื่อนเพียงคิดว่าในนั้นอาจมีน้ำดื่มได้พวกเขาสองคนคิดผิด การปลอมตัวเป็นลูกเสือดาวเพื่อจะไปดูดนมแม่มันเป็นวิธีการที่เสี่ยงมากแต่ต้องทำเพื่อความอยู่  ชายสองคนนี้ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการน้ำนั้นเอง ดังวิธีการที่พวกเขาสองคนนั้นใช้ไม้ขุดดินเพื่อหาน้ำความตั้งใจของเขาคือต้องการหาน้ำ แต่พวกเขาเหล่านั้นช่างไม่รู้ว่าต้องขุดลึกมากถึงจะได้น้ำมาดื่ม จากคลิปวิดิโอพวกเขาพบกับก๊อกน้ำถ้าพวกเขามีความรู้เรื่องการใช้ก๊อกน้ำถ้าชายสองคนนี้เปิดก๊อกน้ำคงได้ดื่มตามสบายใจ แต่พวกเขาไม่ทำแบบนั้นกลับดึงก๊อกน้ำขึ้นมาเพียงเพื่อเอามาขุดดินต่อ วิธีการต่างนานาที่ชายสองคนนั้นกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อความอยู่รอดของตนเอง อาจรวมถึงครอบครัวของพวกเขาก็เป็นได้

              จากคลิปวิดิโอนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการเอาตัวรอดของคนเรามันไม่ได้หมายถึงการหาน้ำ ด้วยวิธีการต่างๆเท่านั้น มันเปรียบเสมือนคนเราที่ขาดความรู้ การแนะนำที่ดี เลยเลือกที่จะทำอะไรด้วยตนเองถึงมันจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตก็ตาม คนบางคนอาจอยู่ในสถานที่ ที่มันมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการหาอาหาร  ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแต่คนบางประเภทกลับไม่มีอะไรเลยต้องดิ้นรนจนกว่าชีวิตจะสิ้นลมหายใจ ดังชายสองคนที่หาน้ำ.......

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

-วิทยาศาสตร์

-ภูมิศาสตร์

-สุขศึกษา

องค์ความรู้ 

-ปัจจัย 4

-ภูมิศาสตร์ทั้งกายภาพ

การดำรงชีวิต ..

นางสาวชุดาภา ศรีลาเณร ม.5/12 เลขที่35 Kiss

รูปภาพของ nbrpunrabhas

เนื้อหาดีแล้ว ตรงตาม concept บทนำ เนื้อหา สรุป แต่เพิ่มอีกหน่อยว่า ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือกิจกรรมอะไร เช่น การแสวงหาน้ำด้วยการคิดว่าพืชชนิดนั้นมีน้ำ คือ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

รูปภาพของ nbr13862

อันนี้ที่ครูตอบน้อยแก้ไขไม่ได้ เลยแก้ไขอันบนดูอันบนสุดนะค่ะ แก้ให้แล้ว อิอิ KissEmbarassed

ชื่อเรื่อง น้ำอยู่ที่ไหน!!!?!?!

แต่งเรื่อง: มีผู้ชายอยู่สองคน อาศัยอยู่ในเมืองร้อน ที่ที่แทบจะไม่มีน้ำ แต่ชายสองคนนั้นก็พยายามหาทุกวิธีทาง พยายามขุดหาน้ำแต่ก็ดันเจอหัวมันแกว แต่พอจะได้น้ำสักหยด เพื่อนอีกคนดันเรียก(เรียกเพื่อ...) น้ำหยดสุดท้ายก็เสียไปเปล่า เดินหาน้ำกับเพื่อนมาเรื่อยๆ พอมาหยุดพักก็ดันมาเจอขวดอะไรสัก?! อย่างที่น่าจะมีน้ำ แต่พอลองคว่ำลงจะใส่ปากก็ดันไม่มีสักหยด พอไปเห็นเพื่อนตัวเองท้องโตผิดปกติ เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะมีน้ำอยู่ในท้องด้วยความที่ตัวเองหิวน้ำมากเลยจะยิ่งธนูใส่ท้องเพื่อนแต่มันก็ไหลลงพื้นดินไปซะหมดซะงั้น?! พอทั้งสองเลิกทะเลาะกัน ก็หันมาคิดกันว่าใต้พื้นดินนี้น่าจะมีน้ำอยู่ ต้องลองขุดดู ก็ช่วยกันขุดๆๆๆๆ สักพักไม้หักจึงไปจะหาอะไรสักอย่างมาขุด ดันไปเจอก๊อกน้ำ ก็วิ่งๆๆๆๆไป แทนที่จะเปิดกิน ชายทั้งสองก็นำมันมาขุดๆๆๆ0o0 ขุดไปสักพัก น้ำมากมายก็ทะลักออกมาทางด้านหลัง อดกินไปครั้งแล้วครั้งเล่า และเดินมาเรื่อยๆ ดันจนมาเจอลูกเสือกำลังกินนมแม่เสืออยู่นั้น ชายทั้งสองคิดว่าถ้าเราได้กินบ้างก็คงไม่อดตาย จึงพรางตัวไปหวังว่าจะได้กิน ดันถูกแม่เสือวิ่งไล่ อดกินไปอีกครา พอเดินต่อๆมา นั้นหละชายทั้งสองเห็นสายน้ำ ชายทั้งสองคงคิดว่า คงมีก๊อกน้ำแน่ๆ จึงเดินตามไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ด้วยความหวังสุดท้าย แต่เอะ!? ทางมันเริ่มชักคุ้น คุ้นเรื่อยๆ พอวิ่งมาถึง โปะเชะ! เพื่อนเรานั่งอยู่นี้ แล้วเรามาถึงที้นี้ นี้มันที่เดิมนี้!!!แล้วน้ำมันอยู่ที่ไหนกันนนนนนนนนนนนน!!!!

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1 วิทยาศสาตร์ 

องค์ความรู้

การดำรงชีวิต

พัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน ม.5/6 เลขที่24

รูปภาพของ Mananyamim.

น้ำหยดสุดท้าย 

มีชายสองคนได้อาศัยอยู่บริเวณที่หาน้ำได้นากมาก เนื่องจากความแห้งแล้ง 'งงงงงง เขาทั้งสองเกิดอาการกระหายน้ำอย่างมาก จึงคิดหาวิธีทั้งหมด 4 วิธี วิธีที่ 1 เขาทั้งสองได้ขุดพืชในบริเวณใต้ดิน .. คิดว่าในพืชนั้นจะต้องมีน้ำให้เขากิน และแล้วฟ้าก็โปรดน้ำมาหนึ่งหยด .. แต่ก้อมีอุปสรรค์ทำให้ไม่ได้กิน วิธีที่ 2 ชายคนนึงเห็นท้องของเพื่อนมีลักษณะคล้ายขวดน้ำ .. จึงคิดว่ามีน้ำในนั้น .. จึงใช้ธนูยิงเพื่อให้น้ำออก ปรากฎว่าไม่มี วิธีที่ 3 เขาทั้งสองขุดลงไปในดินลึก'กกกกกกกกกกกกกกกกกก หวังเจอน้ำ แต่ได้ชำเลืองเห็นก๊อกน้ำจึงดึงออกมาเพื่อไปเปิดที่ตนขุดไว้ . เมื่อน้ำไหลออกจากก๊อก .. เขาไม่สนใจจึงพลาดการดื่มน้ำอีกครั้ง .. วิธีที่ 4 เขาทั้งสองเห็นลูกเสือกำลังกินนมแม่ จึงคิดปลอมเป็นเสือ เพื่อกินนมแต่กลับโดนกัดกลับมา ..

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

-คณิตศาสตร์ 

-วิทยาศาสตร์

-ภูมิศาสตร์

-สุขศึกษา

องค์ความรู้ 

-ความน่าจะเป็น 

-ปัจจัย 4

-ภูมิศาสตร์ทั้งกายภาพ

การดำรงชีวิต ..

นางสาวมนัญญา นภาศัพท์ ชั้นม.5/3 เลขที่ 43

ชื่อเรื่อง ต้องการน้ำ
แต่งเรื่อง
- มีชายสองคนเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนึ่งที่หาน้ำได้ยากเพราะมันแห้งแล้งไปหมด
เขาทั้งสองเลยหาวิธีต่างๆเพื่อจะหาน้ำมาดำรงชีวิต โดนวิธีที่1.เขาได้ขุดหาพืชที่อยู่ใต้ดิน
คิดว่ามันจะมีน้ำแต่ก็มีอยู่หยดเดียว แต่เขาก็ไม่ได้กินเพราะชายอีกคนเรียกเลยทำให้
น้ำหยดลงพื้นดินแล้ววิธีที่2.เขาก็หาน้ำจากไหยแต่ก็ไม่มีน้ำเลย ชายคนนี้ก็เลยเห็นชายที่ท้องโต
แล้วคิดว่าในนั้นต้องมีน้ำแน่ๆเลย เลยใช้ทนูยิงไปที่ท้องแต่ก็ไม่มีน้ำ แล้ววิธีที่3.ชายสองคนนั้นก็เลยขุดๆๆหาน้ำต่อ
แล้วเขาก็หันไปเห็นก็อกน้ำเลยวิ่งไปเอามาเสียบลงแต่ที่ไหนได้น้ำพุ่งขึ้นมาอีกทาง เขาทั้งสองเลยอดกินน้ำตามเคย
แล้ววิธีที่4.เขาทั้งสองเห็นลูกเสื้อกินนมแม่เขาทั้งสองเลยพรางตัวหวังว่าจะได้ไปกินด้วย แต่ก็ไม่ได้ผล
วิธีที่5.ชายทั้งสองเห็นสายยางน้ำคิดว่ามีก็อกแน่เลยเลยวิ่งไปแต่สุดท้ายก็ไม่มี
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- วิทยาศาสตร์
องค์ความรู้
- ปัจจัย 4 การดำรงชีวิต

สุวรรณภา ศรีจุดานุ ชั้น ม.5/12 

gif water me

by ประกฤษฏิ์ อยู่พูน 5/12 เลขที่11

พลิกแผ่นดินล่าน้ำ 

นายสัตยา สิงห์กุล ม.5/1 เลขที่ 9

สัตา ไวเว่อ นะคะ่

เพียงเจอน้ำ ชีวิตก็จะเปลี่ยน...

By จิรวัฒน์ ชูแสง ม.5/2 เลขที่ 1

เรื่อง  น้ำเพียงหนึ่งหยดเปลี่ยนชีวิตคน

จัดทำโดย: นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.5/1 เลขที่ 6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์