ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

สำหรับห้อง ม.5/1-7 และ 5/11-12 ให้ทำงานต่อไปนี้

1.ให้ดูเนื้อหาจาก youtobe

2.ตั้งชื่อเรื่อง และแต่งเรื่องจากเนื้อหาที่ดู ประมาณ 1 หน้ากระดาษ

3.ระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายพอเข้าใจ

4.บอกองค์ความรู้ที่ได้จากการดู

5.ให้ส่งทาง แสดงความคิดเห็น ใน blog ของห้องตัวเอง

กำหนดส่ง ภายใน 11 พ.ย 57 เวลา 20.00 น.

เรื่อง  น้ำเพียงหนึ่งหยดเปลี่ยนชีวิตคน

จัดทำโดย: นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.5/1 เลขที่ 6

เรื่อง : อัญมณีของน้ำ Emerald water

 

credit : นายณัฐดนัย พูลเกิด ม.5/12 เลขที่ 1

It A Water Lemon !!!

credit : อัครเดช วิริยาเมธาโรจน์ ม.5/12 เลขที่ 24

รูปภาพของ nbr11508

Story : Last Water On The World(kidding)

 

Credit : นายปองพล มีนธารา ม.5/12 เลขที่ 28

water lemon!!!!

credit ณัฐนันท์ โมราสุข ม5/12 เลขที่ 30

เรื่อง : Find Water For Your Live 

 

Credit : นายเสฎฐวุฒิ บุญวัฒน์วรานนท์ ม.5/12 เลขที่ 32

เรื่อง : Find Water For Your Live

 

นายเสฎฐวุฒิ บุญวัฒน์วรานนท์ ม.5/12 เลขที่ 32

รูปภาพของ ชฎาทิพย์

น้ำเพียงหยดเดียว.

 

 

 

นางสาว ชฎาทิพย์ ภมรเรวดี เลขที่20 ชั้น ม.5/2

รูปภาพของ nbr11326

เรื่อง น้ำอยู่ไหน ?

 

           มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอยู่สองคนพยายามที่จะหาน้ำ เพื่อมาดำรงชีวิตต่างหาวิธีต่างๆ เพื่อให้ตัวเองได้ดื่มน้ำ เขาทั้งสองต่างหาวิธีต่างๆ โดยที่เขาพยายามขุดเพื่อหาผลของพืชที่อยู่ใต้ดินโดนหวังว่าเขาพืชนั้นจะมี เมื่อเขาขุดขึ้นมาเขาพยายามที่จะบีดเพื่อรีดน้ำของมา เขาพยายามบิดอย่างจนสุดน้ำสามารถจนกระทั่งเขาจะได้กินน้ำในพืชนั้น ทั้งใดนั้นเพื่อนของเขาก็ได้เรียกเขาจึงหันไปดู แต่ในขนาดนั้นน้ำได้หยดลงไปที่พื้น เขาโมโหมากจึงนำพืชนั้นไล่ฟาด จากนั้นเขาหาวิธีใหม่จากนั้นทั้งสองได้ไปเดินทางตามหาน้ำท่วมกลางทะเลทราย พอเดินไปได้สักพักเขาหิวน้ำเขาจึงนำน้ำที่มีอยู่ขึ้นมาดื่มแต่ปรากฏว่าไม่มี ทันใดนั้นเขาหันไปเห็นท้องของเพื่อนปวม มีรูปร่างคล้ายกับขวดน้ำที่เขาดื่มเลยคิดว่าในท้องนั้นมีน้ำ จึงนำธนูมายิงแต่ปรากฏว่าไม่มีมีแต่ลมออกมา คนที่โดนยิงจึงนำหอกไล่ล่า และพกเขาก็หาวิธีต่อไป . . .

 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

           -  สุขศึกษา

           -  คณิตศาสตร์

 

องค์ความรู้

          - ความน่าจะเป็น

           - ปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต

รูปภาพของ nbr11326

เรื่อง น้ำอยู่ไหน ?

 

           มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอยู่สองคนพยายามที่จะหาน้ำ เพื่อมาดำรงชีวิตต่างหาวิธีต่างๆ เพื่อให้ตัวเองได้ดื่มน้ำ เขาทั้งสองต่างหาวิธีต่างๆ โดยที่เขาพยายามขุดเพื่อหาผลของพืชที่อยู่ใต้ดินโดนหวังว่าเขาพืชนั้นจะมี เมื่อเขาขุดขึ้นมาเขาพยายามที่จะบีดเพื่อรีดน้ำของมา เขาพยายามบิดอย่างจนสุดน้ำสามารถจนกระทั่งเขาจะได้กินน้ำในพืชนั้น ทั้งใดนั้นเพื่อนของเขาก็ได้เรียกเขาจึงหันไปดู แต่ในขนาดนั้นน้ำได้หยดลงไปที่พื้น เขาโมโหมากจึงนำพืชนั้นไล่ฟาด จากนั้นเขาหาวิธีใหม่จากนั้นทั้งสองได้ไปเดินทางตามหาน้ำท่วมกลางทะเลทราย พอเดินไปได้สักพักเขาหิวน้ำเขาจึงนำน้ำที่มีอยู่ขึ้นมาดื่มแต่ปรากฏว่าไม่มี ทันใดนั้นเขาหันไปเห็นท้องของเพื่อนปวม มีรูปร่างคล้ายกับขวดน้ำที่เขาดื่มเลยคิดว่าในท้องนั้นมีน้ำ จึงนำธนูมายิงแต่ปรากฏว่าไม่มีมีแต่ลมออกมา คนที่โดนยิงจึงนำหอกไล่ล่า และพกเขาก็หาวิธีต่อไป . . .

 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

           -  สุขศึกษา

           -  คณิตศาสตร์

 

องค์ความรู้

          - ความน่าจะเป็น

           - ปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต

 

นาย อภิชิต  บุญเจิม  ม. 5 / 12 เลขที่ 17

เรื่อง LEMONWATER  (ชุติมันต์ ทรทรานนท์ 5/12 เลขที่ 8)

  เรื่อง ทำเพื่อน้ำ (ณัฐวรรณ ม.5/12 เลขที่ 36)

น้ำ อีฟ

น้ำ อีฟ

น้ำ อีฟ

นํ้ามีคุณค่า นะจร๊(อนุชา 5/12 เลขที่16)

หิวนำคับผม

เเย่งกันกิน

ทำไมกัน (หลุยส์ เลขที่4 ม.5/12)

 

 

 

 

 

น้ำทุกหยดมีค่า   เม

ดรีม น้ำเดี่ยยมาต่อ

ดรีม น้ำเดี่ยยมาต่อ

ชื่อเรื่อง  น้ำอยู่ไหน

แต่งเรื่อง 

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่

ตลอดจนพืชถ้าขาดน้ำก็จะต้องแห้งเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด มนุษย์ต้องใช้น้ำสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด

เช่น ใช้น้ำสำหรับดื่ม ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ใช้ซักเสื้อผ้า ใช้ในเครื่องทำความร้อน 

เครื่องลดความร้อนเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และใช้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

และในการเกษตรกรรม การทำเรือกสวนไร่นา ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ก็ต้องใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสิ้น

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

คณิต

องค์ความรู้

ปัจจัย4ของการดำรงชีวิต

         น .ส   ชนิสรา     ชูทองปิยพัชร์     ม.5/12    เลขที่ 34 

รูปภาพของ nbr13862

น้ำหยดเดียว

น้ำ เดียวมาแก้

น้ำเป็นสิ่งสำคัญ

 

ไชยณรงค์ สิทธิวิรขจร ม.5/12 เลขที่ 9

น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่คนเราต้องใช้นะจร๊ (อนุชา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์