สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/7 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

รูปภาพของ nbrkunthon
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย
เขต คลองสามวา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
          ใบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     3/1 - 3/7
       ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557   ครั้งที่  1  ช่วงอายุ/ปี  15 ปี
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดเป็น ชาย    107  คน / หญิง    149    คน รวมทั้งหมด     256     คน
ผล BMI ของร่างกายเทียบจากน้ำหนักและส่วนสูง  (ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย)
    นักเรียน จำนวน รวม ร้อยละ   นักเรียน จำนวน รวม ร้อยละ    
    ชาย   หญิง    
    ผอม 41 41 38.32   ผอม 43 43 28.86    
    สมส่วน 45 45 42.06   สมส่วน 89 89 59.73    
    อ้วน 21 21 19.62   อ้วน 17 17 11.41    
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)
  ลำดับที่ รายการทดสอบ เพศ ระดับคะแนนที่นักเรียนทำได้ ไม่ หมายเหตุ  
  สมรรถภาพทางกาย ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เข้า  
  8 สถานี 5 4 3 2 1 ทดสอบ  
  1 วิ่ง 50 เมตร 1 1 25 55 8 13 5 107  
  (วินาที) 2 26 52 63 2 5 1 149  
  2 ยืนกระโดดไกล 1 5 5 41 23 28 5 107  
  (เซนติเมตร) 2 14 16 55 36 27 1 149  
  3 แรงบีบมือที่ถนัด 1             งด  
  (กิโลกรัม) 2             งด  
  4 ลุก-นั่ง 30 วินาที 1 23 12 25 21 21 5 107  
  (ครั้ง) 2 20 28 69 19 12 1 149  
  5 ดึงข้อราวเดี่ยว (ครั้ง) 1             งด  
  งอแขนห้อยตัว (วินาที) 2             งด  
  6 วิ่งเก็บของ 1 23 24 33 7 15 5 107  
  (วินาที) 2 54 34 46 9 5 1 149  
  7 วิ่ง 1,000 เมตร 1 2 10 19 23 48 5 107  
  วิ่ง   800  เมตร 2 14 23 61 26 24 1 149  
  8 งอตัวไปข้างหน้า 1 25 11 45 19 2 5 107  
  (เซนติเมตร) 2 56 21 54 10 7 1 149  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์