ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.


    


         


           
     


 


  ความรู้รอบตัว


1. ดอกกุหลาบแดง
2. การสื่อสารข้อมูล


 

รูปภาพของ nbr13323

ด.ญ. สุกัญญา ราบอาสา ม.2/4 เลขที่ 25

งานชิ้นที่ 6 ด.ญ.ศิริพร แสงสว่าง เลขที่ 24 ม. 2/4

www.thaigoodview.com/node/188353 

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/187498

ด.ญ.วริศรา เรืองวิเศษ ชั้น.ม.2/4 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/187494

ด.ญ.ภาวิณี ปุราเพ็ญ ชั้น.ม.2/4 เลขที่22

http://www.thaigoodview.com/node/187313

ชื่อ ด.ช.พุทธิศักดิ์ น้อยสุทธิสกุล ม.2/4 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/186616

งานที่ 2 ด.ญ.ปาลิน ปรือทอง ม.2/4 เลขที่31

ใบงานที่ 1-5 ด.ญ.ศิริพร เเสงสว่าง ม.2/4 เลขที่ 24

www.thaigoodview.com/node/184527

www.thaigoodview.com/node/184528

www.thaigoodview.com/node/184529

www.thaigoodview.com/node/184584

www.thaigoodview.com/node/186473

รูปภาพของ nbr13271

ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงษา ม.2/3 เลขที่ 41

ส่งใบงานที่ 1 2 3 และ4

http://www.thaigoodview.com/blog/108071

 

งานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/186407

ด.ช.สหกฤษณ์ ศรีแจ่ม ม.2/3 เลขที่14

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/186405

ด.ช.สหกฤษณ์ ศรีแจ่ม ม.2/3 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/186402

http://www.thaigoodview.com/node/186403

http://www.thaigoodview.com/node/186404

http://www.thaigoodview.com/node/186408

ด.ญ.ปวีณา ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4 เลขที่ 37

งานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/186253

ด.ช. สหกฤษณ์ ศรีแจ่ม ม.2/3 เลขที่14

 

http://www.thaigoodview.com/node/186269

งานที่5 ด.ช.พุทธิศักดิ์ น้อยสุทธิสกุล ม.2/4 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/186262

ด.ญ.ปริญญา ขยายวงศ์ ม.2/4 เลขที่ 30

รูปภาพของ nbr13259

ด.ญ.ปนัดดา สีคร้าม ชั้น ม.2/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/186255

http://www.thaigoodview.com/node/186256

http://www.thaigoodview.com/node/186257

ด.ญ.ปริญญา ขยายวงศ์ ม.2/4 เลขที่ 30

งานที่5 ด.ช.มงคล ยางก้อน ม.2/4 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/186254

รูปภาพของ nbr13323

http://www.thaigoodview.com/node/186248

http://www.thaigoodview.com/node/186242  

http://www.thaigoodview.com/node/186247

ด.ญ.จิราภัทร ขวัญเจริญ ม.2/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/186240

ด.ช. วุฒิพงศ์ มะลิสา ม2/3 เลขที่ 11

รูปภาพของ nbr13274

http://www.thaigoodview.com/node/186218     

http://www.thaigoodview.com/node/186227 

http://www.thaigoodview.com/node/186223

ด.ญ.อุมาภรณ์ เผือกเชาว์ไวย์ ม.2/3 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/blog/109063


ด.ญ.ณัฏชญา วงพิมพา ม.2/3 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/blog/109063


ด.ญ.ณัฏชญา วงพิมพา ม.2/3 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/181769

ด.ช.กรปณต เจริญธนะจินดา ม.2/3 เลขที่ 1

 

http://www.thaigoodview.com/blog/109063


ด.ญ.ณัฏชญา วงพิมพา ม.2/3 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/blog/109063


ด.ญ.ณัฏชญา วงพิมพา ม.2/3 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/186208

http://www.thaigoodview.com/node/186215

http://www.thaigoodview.com/node/186211

ด.ช.ศรัณย์  เปรมกระสินธุ์ ม.2/3 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/186235

ด.ช. วุฒิพงศ์ มะลิสา ม2/3 เลขที่ 11

 อมรเทพ สายแวว 2/3 เลขที่15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์