ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนครูศิริรักษ์  สมพงษ์ 
โรงเรียนนวมินยทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.
ภาคเรียนที่ 2/2557
 สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูศิริรักษ์  สมพงษ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
   ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานที่มอบหมายส่งให้ทันเวลาที่กำหนด


                                 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22102 และวิชาคอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง22242  

***วิชาคอมพิวเตอร์ 2   รหัสวิชา ง22242***


  ม.2/1 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/2 [งานครั้งที่ 1] [ านครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]   
  ม.2/3 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/4 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]


 ***วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    รหัสวิชา ง22102***


  ม.2/10 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/11 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/12 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]  


 

http://www.thaigoodview.com/node/209866


ด.ญ.ณัชชา พร้อมมูล ม.2/4 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/191490 

ด.ช. เมธา ไข่มุกด์ ม.2/2 เลชที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/191490 

ด.ช. เมธา ไข่มุกด์ ม.2/2 เลชที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/191386

ด.ช.คมชาญ ชัยนิคม ม.2/2 เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/191368

ด.ญ อภิชญา ชูเรืองสกุล ม.2/2 เลขที่23

รูปภาพของ nbr13222

ด.ญ อริสา ปลื้มจิตร ม.2/2 เลขที่24 (ส่งรอบ2) เนื่องจากส่งไปแล้วรอบนึงแล้วเพื่อนบอกไม่ขึ้น เลยส่งอีกรอบค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/189975

www.thaigoodview.com/node/191268

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/191267

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/191266

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

 

www.thaigoodview.com/node/191265

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/nobe/191264

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/191263

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/191260

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/191259

ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา ม.2/2 เลขที่15

www.thaigoodview.com/node/191207

www.thaigoodview.com/node/191028

ด.ช. เมธา ไข่มุกด์ ม.2/2 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/190694

http://www.thaigoodview.com/node/190695

http://www.thaigoodview.com/node/190696

http://www.thaigoodview.com/node/190697

http://www.thaigoodview.com/node/190698

http://www.thaigoodview.com/node/190699

http://www.thaigoodview.com/node/190700

http://www.thaigoodview.com/node/190701

http://www.thaigoodview.com/node/190702

http://www.thaigoodview.com/node/190703

http://www.thaigoodview.com/node/190704

http://www.thaigoodview.com/node/190705

http://www.thaigoodview.com/node/190706

http://www.thaigoodview.com/node/190707

http://www.thaigoodview.com/node/190708

ด.ญ.บุษกร บุรีทอง ม.2/3 เลขที่ 28

รูปภาพของ nbr13259

 http://www.thaigoodview.com/node/190680

http://www.thaigoodview.com/node/190681

http://www.thaigoodview.com/node/190682

http://www.thaigoodview.com/node/190683

ด.ญ. ปนัดดา สีคร้าม ชั้น 2/3 เลขที่ 31

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม
รูปภาพของ nbr13259

http://www.thaigoodview.com/node/190349

http://www.thaigoodview.com/node/190353

http://www.thaigoodview.com/node/190357

http://www.thaigoodview.com/node/190363

ด.ญ.ปนัดดา  สีคร้าม ชั้น 2/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/190342

ด.ญ.วิภัสรี บุญส่ง ชั้น 2/3 เลขที่ 50

รูปภาพของ nbr13259

http://www.thaigoodview.com/node/190256

http://www.thaigoodview.com/node/190260

http://www.thaigoodview.com/node/190262

http://www.thaigoodview.com/node/190263

http://www.thaigoodview.com/node/190264

http://www.thaigoodview.com/node/190265

ด.ญ.ปนัดดา   สีคร้าม  ชั้น.2/3 เลขที่31

รูปภาพของ nbr13222

ด.ญ อริสา ปลื้มจิตร ม.2/2 เลขที่24

 http://www.thaigoodview.com/node/189975

ด.ญ. ฐิติกานต์ หาญนอก เลขที่ 17 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/189016

www.thaigoodview.com/node/189017

 

ด.ญ. ฐิติกานต์ หาญนอก เลขที่ 17 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/189016

www.thaigoodview.com/node/189017

www.thaigoodview.com/node/189019

 

http://www.thaigoodview.com/node/188950

http://www.thaigoodview.com/node/188953

http://www.thaigoodview.com/node/188954

ด.ญ. บุษกร บุรีทอง ชั้น 2/3 เลขที่ 28

รูปภาพของ nbr13323

ด.ญ.สุกัญญา ราบอาสา เลขที่ 25 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/184522

www.thaigoodview.com/node/184523

www.thaigoodview.com/node/184524

www.thaigoodview.com/node/184531

www.thaigoodview.com/node/188921

www.thaigoodview.com/node/188922

www.thaigoodview.com/node/188962

รูปภาพของ nbr13323

1

ด.ญ.ศิริพร แสงสว่าง เลขที่ 24 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/184527

www.thaigoodview.com/node/184528

www.thaigoodview.com/node/184529

www.thaigoodview.com/node/184584

www.thaigoodview.com/node/186473

www.thaigoodview.com/node/188353

www.thaigoodview.com/node/188891

http://www.thaigoodview.com/node/188789

 http://www.thaigoodview.com/node/188790

 http://www.thaigoodview.com/node/188791

 http://www.thaigoodview.com/node/188792

 http://www.thaigoodview.com/node/188793

 http://www.thaigoodview.com/node/188794

ด.ญ.สิริวิมล ปรางประเสริฐ ม.2/1 เลขที่32

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์