ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนครูศิริรักษ์  สมพงษ์ 
โรงเรียนนวมินยทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.
ภาคเรียนที่ 2/2557
 สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูศิริรักษ์  สมพงษ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
   ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานที่มอบหมายส่งให้ทันเวลาที่กำหนด


                                 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22102 และวิชาคอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง22242  

***วิชาคอมพิวเตอร์ 2   รหัสวิชา ง22242***


  ม.2/1 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/2 [งานครั้งที่ 1] [ านครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]   
  ม.2/3 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/4 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]


 ***วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    รหัสวิชา ง22102***


  ม.2/10 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/11 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/12 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]  


 

http://www.thaigoodview.com/node/188694

http://www.thaigoodview.com/node/188699

ด.ญ.วิภัสรี บุญส่ง ชั้น ม.2/3 เลขที่ 50

รูปภาพของ nbr13259

http://www.thaigoodview.com/node/188627

http://www.thaigoodview.com/node/188628

http://www.thaigoodview.com/node/188629

http://www.thaigoodview.com/node/188630

ด.ญ.ปนัดดา สีคร้าม ชั้น ม.2/3 เลขที่ 31

รูปภาพของ nbr13269

http://www.thaigoodview.com/node/187603

http://www.thaigoodview.com/node/187604

http://www.thaigoodview.com/node/187605

http://www.thaigoodview.com/node/187606

ด.ญ.วาสนา ปรีกราน ม.2/3 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/186702

http://www.thaigoodview.com/node/186703

http://www.thaigoodview.com/node/186704

ด.ช.สมภพ  กวีระพัฒนา  ชั้นม.2/3  เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/186319

http://www.thaigoodview.com/node/186321

http://www.thaigoodview.com/node/186320

http://www.thaigoodview.com/node/186322

ด.ญ.ยศวรรณ ทัศนา ม.2/3 เลขที่37

รูปภาพของ nbr13244

http://www.thaigoodview.com/node/186259

http://www.thaigoodview.com/node/186261

http://www.thaigoodview.com/node/186260

ด.ญ.กัญญารัตน์ ชูประดิษฐ ม.2/3 เลขที่ 16

รูปภาพของ nbr13268

http://www.thaigoodview.com/node/186212

http://www.thaigoodview.com/node/186238

http://www.thaigoodview.com/node/186243

http://www.thaigoodview.com/node/186239

ด.ญ.ลลิตา งามณรงค์กิจ ม.2/3 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/186271

http://www.thaigoodview.com/node/186236

http://www.thaigoodview.com/node/186237

http://www.thaigoodview.com/node/186267

ด.ญ.นวพร  พุฒธคุณ ม.2/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/186222

http://www.thaigoodview.com/node/186225

http://www.thaigoodview.com/node/186229

http://www.thaigoodview.com/node/186244

ด.ญ.นรกมล กองแก้ว ม.2/3 เลขที่ 26

รูปภาพของ nbr13274

http://www.thaigoodview.com/node/186218     

http://www.thaigoodview.com/node/186227 

http://www.thaigoodview.com/node/186223

ด.ญ.อุมาภรณ์ เผือกเชาว์ไวย์ ม.2/3 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/186208

http://www.thaigoodview.com/node/186215

http://www.thaigoodview.com/node/186211

ด.ช.ศรัณย์  เปรมกระสินธุ์ ม.2/3 เลขที่ 12

รูปภาพของ nbr13268

ด.ญ.ลลิตา งามณรงค์กิจ ม.2/3 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/186212

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์