ห้องเรียนออนไลน์ ครูณัฎปัณณิกา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูณัฎปัณณิกา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 
              ชั้นมัธยมศึกษา 6/8 วิชา  E - COMMERCE

                    - วันที่ 1    ธันวาคม 2557     [  งานชิ้นที่ 1  ]

                    - วันที่ 18  ธันวาคม 2557     [  งานชิ้นที่ 2  ]

                    - วันที่ 2   กุมภาพันธ์ 2558   [  งานชิ้นที่ 3  ]

                    - วันที่ 5   กุมภาพันธ์ 2558   [  งานชิ้นที่ 4  ]

                    - วันที่ 9   กุมภาพันธ์ 2558   [  งานชิ้นที่ 5  ]

                    - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   [  งานชิ้นที่ 6  ]

                    - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   [  งานชิ้นที่ 7  ]

                    - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   [     สอบ       ]

              ชั้นมัธยมศึกษา 3/7 วิชา คอมพิวเตอร์ 3                   

                    - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 [  ส่งงานความรู้อาเซียน  ]

 

 

 

              ชั้นมัธยมศึกษา 3/2 วิชา คอมพิวเตอร์ 3

                    - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 [  ส่งงานความรู้อาเซียน  ]

                  

 

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

แจ้งให้ทราบครับ

              ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเป็น nbr ตามด้วยเลขประจำตัว เช่น nbr12345

              โดยเข้าไปแจ้งได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683 เพื่อที่ครูผู้สอนสะดวกในการตรวจให้คะแนน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ผู้ดูแลเว็บไทยกู๊ดวิว

สวัดดีคับ อาจารย์กุ๊กกิ๊ก เลี้ยงขนมหน่อย

 

'w' (Bond)

 1.   E-Commerce มีชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยความหมายของคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ให้คำนิยามไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้เป็นคำอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ(http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538636758&...)

 2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) [1] หมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลา ในการทำธุรกรรมลงได้(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%...)

 3. Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จุดเด่นของ E-Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยลดความสำคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นอาคารที่ทำการ ห้องจัดแสดงสินค้า (show room) คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์คือ ระยะทางและเวลาทำการแตกต่างกัน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจอีกต่อไป(http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/eCommerce/Pages/eCommerc...)

 4. E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทาง และเวลาลงได้ (http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%...)

 5. E-Commerce ย่อมาจาก Electronic Commerce หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยความหมายของคำว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ให้คำนิยามไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้เป็นคำอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ (https://sites.google.com/site/ecommercepa02/home/khwam-hmay-khxng-e-comm...)

จึงสังเคราะห์ได้ว่า :E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กรหรือการค้านั้นๆ.

 

นาย กิตติณัฐ์ พรหมศรีธรรม 6/8 เลขที่2

 

 

 

เด็ก3/12น่ารักเน้อครับ5555+ 

สวัดดีครัชชชชชชช อาจารย์กุ๊กกิ๊ก ผู้น่ารัก Laughing

ทดสอบๆ

 

สุดติ่งกระดิ่งแม้ว

 

สุดติ่งกระดิ่งแม้ว

 

รูปภาพของ bugbun1

420 ราชากาชัญ

ซักรูปปะครับ

รูปภาพของ worapat15

สบู่กากแฟไหมคับจารย์ ? 5555

รูปภาพของ nbrnutpannika

สุดยอด

 

รูปภาพของ nbrnutpannika

ผมชื่อชอบมากๆเลยครับขอชาเขียวสักแก้วนะคับ

รูปภาพของ nbrnutpannika

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์