ห้องเรียนครูวิไลวรรณ จันปุ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrvilaiwan

ห้องเรียนครูวิไลวรรณ จันปุ่ม


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย


ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557


 


สวัสดีค่ะ  นักเรียนทุกคนท่ีเรียนกับครูวิไลวรรณ  จันปุ่ม  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2557


ม. 3/8 งานครั้งท่ี 1 /งานครั้งท่ี2 /งานครั้งท่ี3


ม.3/9 งานครั้งที่ี1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งท่ี 3


ม.3/10 งานครั้งที่ี1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งท่ี 3


ม.3/11 งานครั้งที่ี1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งท่ี 3


ม.3/12 งานครั้งที่ี1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งท่ี 3


ม.3/13 งานครั้งที่ี1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งท่ี 3


ม.3/14  งานครั้งท่ี1 / งานครั้ง2 / งานครั้งท่ี 3


 
 

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 139 คน กำลังออนไลน์