การทำเด็กหลอดแก้ว

รูปภาพของ niwat

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


                                                                       การทำเด็กหลอดแก้ว

เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เด็กหลอดแก้ว" เป็นการนำไข่และเชื้อ อสุจิมาผสมรวมกันในหลอดแก้วทดลองให้มีการรวมตัวกัน (การปฏิสนธิ) ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจำลอง สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ ที่คล้ายร่างกายมนุษย์ ภายหลังจากการเกิดการปฏิสนธิแล้ว ไข่ที่ถูกผสม จะเจริญเติบโตและแบ่งตัวเป็นตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตได้  3-5 วัน จากนั้นจะทำการย้าย  ตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิง

คู่สมรสฝ่ายหญิงมีอายุมาก

มีภาวะมีบุตรยากเป็นเวลานาน

ท่อนำไข่ตันหรือใช้การไม่ได้ทั้งสองข้าง

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในอุ้งเชิงกราน

คู่สมรสฝ่ายหญิงหรือคู่สมรสฝ่ายชายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออสุจิมาก

คอมดลูกผิดปกติ

น้ำเชื้อมีความผิดปกติ

ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ

ภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากหลายองค์ประกอบ

อื่นๆ

การกระตุ้นรังไข่ แพทย์จะให้ยา ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ยา

     รับประทาน, ยา     พ่นจมูก, ยาฉีด

การติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่ โดยการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด และ

     เจาะเลือดดูระดับฮอร์โมน

การฉีดยาให้ไข่สุกพร้อมสำหรับการเก็บ

การเก็บไข่ ทำการเก็บไข่ประมาณ 34-36 ชั่วโมง หลังฉีดยาให้ไข่สุกพร้อมเก็บการ

     เตรียมอสุจิ นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการคัดแยกอสุจิที่แข็งแรง

การปฏิสนธินอกร่างกาย นำไข่และอสุจิผสมรวมกันในห้องปฏิบัติการ เลี้ยงจนเป็นตัว

     อ่อน

นำตัวอ่อนที่สมบูรณ์ย้ายเข้าโพรงมดลูก ด้วยวิธีการคล้ายกับการตรวจภายในตาม

     ปกติ

ทดสอบการตั้งครรภ์โดยตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือดประมาณ 12-14 วันหลังจาก

     การใส่ตัวอ่อน

         ความสำเร็จของการรักษาทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ประมาณ ร้อยละ 30-35 ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น

        อายุของคู่สมรสฝ่ายหญิง ถ้ามีอายุมากกว่า  40 ปีขึ้นไป จะมีผลต่อความสำเร็จน้อยลง

        คุณภาพของไข่

        การฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูก

        ความผิดปกติของรงไข่ เช่น ช็อคโกแแลตซีสต์ของรังไข่

        หลายองค์ประกอบที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย

การตอบสนองของรังไข่ต่อยาหรือฮอร์โมนที่กระตุ้นมากเกินไป

การอักเสบภายใน

การตกเลือดภายใน

การตั้งครรภ์แฝด

 

                                                                  

สร้างโดย: 
อุ่นเรือน ฉัตรดอน ม.3/1 ร.ร อนุบาลวัดในเรืองศรีฯ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์