เบ็งเมเลีย(Beng Mealea)นคราที่หลับใหลแห่งเสียมเรียบ(Siem Reap)

รูปภาพของ sss29568

ที่มา : http://www.thaibizchina.com/upload/iblock/93f/feijihj.jpg

การเดินทาง

ที่มา : http://www.daysontheroad.be/wp-content/uploads/2012/09/DSC_0601-copy.jpg

ปราสาทบึงมาลาตั้งอยู่เชิงเทือกเขาพนมกุเลนด้านตะวันออกเฉียงใต้

             และห่างจากเมืองพระนครไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ40กิโลเมตร

           อยู่บนเส้นทางโบราณที่เชื่อมระหว่างเมืองพระนครกับปราสาทพระขรรค์ แห่งจังหวัดกำปงสวาย

            อยู่ห่างจาก จ.เสียมเรียบไปทางตะวันออกประมาณ 50-60 กม.

            ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากตัวจังหวัด 

การเดินทางเริ่มจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย-เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชามีดังนี้

 นั่งเครื่องบินไปลงที่เสียมเรียบ

    สามารถนั่งสายการบินต่างๆดังนี้  Air Asia , Bangkok Airline ,Vietnam Airline , Sigapore Airline , Korrean Air เป็นต้น

   ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีราคา และชั่วโมงการเดินทางที่ต่างกันออกไป

   เวลาการเดินทางทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมง 9 นาที

   เที่ยวบินตรงส่วนมากออกเดินทางในเวลา 10:35 NOVT

นั่งบ.ข.ส.ของไทย"กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ"

  ระยะทางประมาณ 424 กิโลเมตร บ.ข.ส.ประมาณเวลาเดินรถ 7 ชั่วโมง 

 เมื่อถึงเสียมเรียบเเล้วเราสามารถ

  เมื่อถึงเสียมเรียบเเล้วสามารถจ้างรถในเสียมเรียบเพื่อนั่งเข้าไปที่ปราสาทบึงมาลาได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าเครื่องบิน(หากเดินทางไปโดยเครื่องบิน)

ค่ารถบ.ข.ส.(หากเดินทางโดยบ.ข.ส.)

      เวลาการประทับตราผ่านแดนขาเข้ากัมพูชา จะใช้เวลาค่อนข้างนาน หากไม่ประสงค์จะต่อคิว

       สามารถจ่าย100บาทให้เจ้าหน้าที่เพื่อผ่านด่าน

      ราคาตั๋วโดยสารคิดเป็นดอลลาร์ และมีราคาสูงกว่าอยู่ที่ 28 ดอลลาร์ หรือ 840 บาท 

ค่าเข้าชมปราสาทบึงมาลาคนละ 5 USD. 

ค่าไกด์ท้องถิ่น

ค่าที่พัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา 

ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

 

>>>HOMEPAGE<<<

             

               

               

                      

                 

                                                    

Photobucket - Video and Image Hosting

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ลองตรวจสอบว่าขาดอะไรบ้าง
1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ที่เลือกมา พร้อม QR Code ของ URL
2. ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ เช่น ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ จุดเด่นที่น่าสนใจ การเดินทาง ค่าใช้จ่าย 
มายังสถานที่นั้น 
3. แหล่งที่น่าสนใจรอบๆสถานที่แห่งนั้น(ถ้ามี) เช่น ร้านอาหาร ที่พัก แหล่งซื้อสินค้าพื้นเมือง
4. หน้าที่ใส่ Clip Video เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นก้ได้
5. หน้าที่ใส่สถานที่ตั้ง แผนที่ ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
6. หน้าที่ใส่แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่หามาไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง (รูปภาพกับ Clip Video ให้อ้างอิงไว้ใต้รูป 
ภาพกับ Clip Video เลย
7. หน้าผู้จัดทำ มีรูปตนเอง ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด และ e-mail 
8. มี Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น ทุกหน้าหรือไม่
9. เนื้อหา ภาพประกอบ ได้ปรับปรุง ตกแต่งแล้วหรือยัง
10. มีเส้นคั่นสวยงาม ทุกหน้าหรือไม่
11. มีเมนูไปยังหน้าต่างๆ และปุ่มหน้าบ้าน(Home) ทุกหน้าหรือไม่

ถ้าครบแล้ว ให้เอาป้ายอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาออก

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

  

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์