เบ็งเมเลีย(Beng Mealea)นคราที่หลับใหลแห่งเสียมเรียบ(Siem Reap)

รูปภาพของ sss29568

จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาร์โดยประมาณ(แสนคน)

ระหว่างปีพ.ศ.2549  –  พ.ศ.2556  ปรากฎผลดังนี้

พ.ศ.

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวนนักท่องเที่ยว

(แสนคน)

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1.5

 

 2

 

 3

 

 4.5

 

 5

  แผนภาพการกระจายของข้อมูลและกราฟแทนความสัมพันธ์

เมื่อ x แทนปี พ.ศ. และ Y แทนจำนวนนักท่องเที่ยว

พ.ศ.

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

X

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

 

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศกัมพูชา

ในช่วงปีพ.ศ.2549-2556

 

พ.ศ.

จำนวนนักท่องเที่ยว

(แสนคน) yi

 

xi

 

xi²

 

xiyi

2549

1

-7

49

-7

2550

1

-5

25

-5

2551

1

-3

9

-3

2552

1.5

-1

1

-1.5

2553

2

1

1

2

2554

3

3

9

9

2555

4.5

5

25

22.5

2556

5

7

49

35

รวม

∑yi=19

∑xi=0

∑xi²=168

∑xiyi=52

จากกราฟควรใช้การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่กำหนดให้อยู่ในรูปของเส้นตรงสมการปกติของความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปเส้นตรง  Y = a+bX คือ

∑yi = an + b∑x…………………………….(1)

∑xiyi = a∑x + b∑x²……………………….(2)

แทนค่าใน (1) ;  ∑yi = an + b∑x

                       ∑yi = 8a + 0b

                       19 = 8a          

                       a=2.4

แทนค่าใน (2) ; ∑xiyi = a∑x + b∑x²

                       52 = 2.4(0) + b(168)

                       52 = 168b

                       b = 0.31

 สมการสำหรับการประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวคือ

Y = 2.4+0.31x

 ทำนายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ควรจะเข้ามาในปี พ.ศ.2559

พ.ศ.2559 แทน X ด้วย 9

แทนค่า X จะได้

Y = 2.4+0.31(9)

Y = 5.19

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2561ประเทศกัมพูชาควรจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 519,000 คน

อ้างอิง: http://marketingdatabase.tat.or.th/ewtadmin/ewt/admin/download/article/MarketProfilebyCountry2012/Q3/EastAsia&Asean/Cambodia.pdf

 

 ขอบคุณอาจารย์วิยะดา    ทองประดับ 

ในการแนะนำให้เอาวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังชั่น มาบูรณาการ

ในวิชาสังคม และคอมพิวเตอร์

 

 >>>HOMEPAGE<<<

               

               

                

                  

                

                                                

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ลองตรวจสอบว่าขาดอะไรบ้าง
1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ที่เลือกมา พร้อม QR Code ของ URL
2. ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ เช่น ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ จุดเด่นที่น่าสนใจ การเดินทาง ค่าใช้จ่าย 
มายังสถานที่นั้น 
3. แหล่งที่น่าสนใจรอบๆสถานที่แห่งนั้น(ถ้ามี) เช่น ร้านอาหาร ที่พัก แหล่งซื้อสินค้าพื้นเมือง
4. หน้าที่ใส่ Clip Video เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นก้ได้
5. หน้าที่ใส่สถานที่ตั้ง แผนที่ ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
6. หน้าที่ใส่แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่หามาไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง (รูปภาพกับ Clip Video ให้อ้างอิงไว้ใต้รูป 
ภาพกับ Clip Video เลย
7. หน้าผู้จัดทำ มีรูปตนเอง ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด และ e-mail 
8. มี Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น ทุกหน้าหรือไม่
9. เนื้อหา ภาพประกอบ ได้ปรับปรุง ตกแต่งแล้วหรือยัง
10. มีเส้นคั่นสวยงาม ทุกหน้าหรือไม่
11. มีเมนูไปยังหน้าต่างๆ และปุ่มหน้าบ้าน(Home) ทุกหน้าหรือไม่

ถ้าครบแล้ว ให้เอาป้ายอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาออก

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

  

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์