หลักในการหาลิมิตของฟังก์ชั่น

การหาลิมิตของฟังก์ชัน      (2)

 การหาค่าของลิมิต   สามารถหาได้หลายวิธี   จะแนะนำ  3  วิธี    ดังนี้               

วิธีที่ 1  โดยการแทนค่า x  โดยตรงลงใน f(x) ของลิมิต  จะได้ค่าของลิมิตออกมาเลย
          จัดเป็นวิธีหาค่าลิมิตที่ง่ายที่สุด  เมื่อแทนค่า  x  โดยตรงในฟังก์ชันของลิมิต  
          ค่าของลิมิตอยู่ในรูป  

  ต้องใช้วิธีที่  2  หรือวิธีที่ 3   ต่อไป

วิธีที่ 2  โดยการแยกตัวประกอบของฟังก์ชันเศษและฟังก์ชันส่วน (ถ้าแยกตัวประกอบได้)  
          ถ้าเศษและส่วนมีตัวประกอบที่เหมือนกัน ให้ตัดทอนกันไป  แล้วจึงแทนค่า  x
          โดยตรงตามวิธีที่  1  ก็จะได้ค่าของลิมิต                                 

วิธีที 3  โดยการสังยุค (conjugate)  ให้หาตัวประกอบมาคูณทั้งเศษและส่วน  
          เพื่อทำให้ผลหารง่ายขึ้น  แล้วจึงแทนค่า  x  ตามวิธีที่ 1 ก็จะได้ค่าของลิมิต

pink.gif

ตัวอย่าง  กำหนดให้ f(x  =  2x  - 3  จงหาค่าของ

 (2x-3)                                                                           

          

 (2x-3)  =  (4-3)  =  1   

                                                          
pink.gif

  ตัวอย่าง  กำหนด f(x) =  

   จงหาค่าของ   

 f(x)         

 f(x)     =   

  [

]  

                    =    

  ( x  + 3 )      =     3 + 3    =   6    

            pink.gif

 ตัวอย่าง จงหาค่าของลิมิต  h(x) เมื่อ h(x) = 

               

  แทนค่า x = 0  จะได้  h(x)  =  

   =  

  ให้ใช้วิธีที่   3  ใหม่       

  

  =  

 

    

                                 =  

      

                                 = 

                                                            

                                 = 

                                 =             

                                                 

 **********************************************                 

สร้างโดย: 
ครูสุพิชฌาย์ เทศทอง

อยากให้อธิบายตัวอย่างที่สามแบบอะเอียดเลยอะค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13913
  • nbr14292
  • nbr13907
  • nbr13906
  • nbr14436