หลักในการหาลิมิตของฟังก์ชั่น

การหาลิมิตของฟังก์ชัน      (2)

 การหาค่าของลิมิต   สามารถหาได้หลายวิธี   จะแนะนำ  3  วิธี    ดังนี้               

วิธีที่ 1  โดยการแทนค่า x  โดยตรงลงใน f(x) ของลิมิต  จะได้ค่าของลิมิตออกมาเลย
          จัดเป็นวิธีหาค่าลิมิตที่ง่ายที่สุด  เมื่อแทนค่า  x  โดยตรงในฟังก์ชันของลิมิต  
          ค่าของลิมิตอยู่ในรูป  

  ต้องใช้วิธีที่  2  หรือวิธีที่ 3   ต่อไป

วิธีที่ 2  โดยการแยกตัวประกอบของฟังก์ชันเศษและฟังก์ชันส่วน (ถ้าแยกตัวประกอบได้)  
          ถ้าเศษและส่วนมีตัวประกอบที่เหมือนกัน ให้ตัดทอนกันไป  แล้วจึงแทนค่า  x
          โดยตรงตามวิธีที่  1  ก็จะได้ค่าของลิมิต                                 

วิธีที 3  โดยการสังยุค (conjugate)  ให้หาตัวประกอบมาคูณทั้งเศษและส่วน  
          เพื่อทำให้ผลหารง่ายขึ้น  แล้วจึงแทนค่า  x  ตามวิธีที่ 1 ก็จะได้ค่าของลิมิต

pink.gif

ตัวอย่าง  กำหนดให้ f(x  =  2x  - 3  จงหาค่าของ

 (2x-3)                                                                           

          

 (2x-3)  =  (4-3)  =  1   

                                                          
pink.gif

  ตัวอย่าง  กำหนด f(x) =  

   จงหาค่าของ   

 f(x)         

 f(x)     =   

  [

]  

                    =    

  ( x  + 3 )      =     3 + 3    =   6    

            pink.gif

 ตัวอย่าง จงหาค่าของลิมิต  h(x) เมื่อ h(x) = 

               

  แทนค่า x = 0  จะได้  h(x)  =  

   =  

  ให้ใช้วิธีที่   3  ใหม่       

  

  =  

 

    

                                 =  

      

                                 = 

                                                            

                                 = 

                                 =             

                                                 

 **********************************************                 

สร้างโดย: 
ครูสุพิชฌาย์ เทศทอง

อยากให้อธิบายตัวอย่างที่สามแบบอะเอียดเลยอะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์