งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2/2556

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในประเทศในอาเซียน 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สถานที่ วิถีชีวิต อุทยาน สิ่งก่อสร้าง ในประเทศอาเซียน คนละอย่างน้อย 1 อย่าง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้นั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ
  3. จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้
  4. การเดินทาง ค่าใช้จ่าย
  5. Clip Video เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
  6. สถานที่ตั้ง แผนที่ ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  7. แหล่งอ้างอิง
  8. ผู้จัดทำ
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1 

ครั้งที่ 2 

 

ครั้งที่ 3 

 

ครั้งที่ 4 

 

ครั้งที่ 5 

ครั้งที่ 6 

ครั้งที่ 7

 

ส่งงานช้า 

รูปภาพของ sss29881

http://www.thaigoodview.com/node/193503

รูปภาพของ Sss29896

http://www.thaigoodview.com/mycontent

รูปภาพของ Sss29896

http://www.thaigoodview.com/node/193129

รูปภาพของ sss29917

http://www.thaigoodview.com/node/193115

รูปภาพของ sss29815

http://www.thaigoodview.com/node/193122 

รูปภาพของ ssspoonsak

ใครแจ้งส่งช้ากว่านี้ ถือว่าแจ้งส่งเกินเวลาที่กำหนด

รูปภาพของ sss29579

http://www.thaigoodview.com/node/180912

รูปภาพของ sss29282

http://www.thaigoodview.com/node/180914

 

รูปภาพของ sss29571

http://www.thaigoodview.com/node/182564

รูปภาพของ sss29285

http://www.thaigoodview.com/node/180915 

รูปภาพของ sss29592

http://www.thaigoodview.com/node/182221

รูปภาพของ sss29286

http://www.thaigoodview.com/node/182712

รูปภาพของ sss29570

http://www.thaigoodview.com/node/182711

รูปภาพของ ssspoonsak

ใครแจ้งส่งเกินเวลา 08:28 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2557 หักนาทีละ 1 คะแนน

รูปภาพของ sss29397

http://www.thaigoodview.com/node/182216

รูปภาพของ sss29270

http://www.thaigoodview.com/node/182214

รูปภาพของ sss29271

http://www.thaigoodview.com/node/182215

รูปภาพของ sss29272

http://www.thaigoodview.com/node/182217

รูปภาพของ sss29348

http://www.thaigoodview.com/node/180694

รูปภาพของ sss29593

http://www.thaigoodview.com/node/181015

รูปภาพของ sss29423

http://www.thaigoodview.com/node/180999

รูปภาพของ sss29407

http://www.thaigoodview.com/node/180998

รูปภาพของ sss29410

http://www.thaigoodview.com/node/180696

รูปภาพของ sss29403

http://www.thaigoodview.com/node/180691

รูปภาพของ sss29412

http://www.thaigoodview.com/node/180687

รูปภาพของ sss29295

http://www.thaigoodview.com/node/180683

รูปภาพของ sss29505

http://www.thaigoodview.com/node/180689

รูปภาพของ sss29297

http://www.thaigoodview.com/node/180678

รูปภาพของ sss29425

http://www.thaigoodview.com/node/180680

รูปภาพของ sss29549

http://www.thaigoodview.com/node/180682

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์