งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

 

 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2/2556

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในประเทศในอาเซียน 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สถานที่ วิถีชีวิต อุทยาน สิ่งก่อสร้าง ในประเทศอาเซียน คนละอย่างน้อย 1 อย่าง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้นั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ
  3. จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้
  4. การเดินทาง ค่าใช้จ่าย
  5. Clip Video เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
  6. สถานที่ตั้ง แผนที่ ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  7. แหล่งอ้างอิง
  8. ผู้จัดทำ
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1 


ครั้งที่ 2 

 

ครั้งที่ 3 

 

ครั้งที่ 4 

ครั้งที่ 5 

ครั้งที่ 6 

ครั้งที่ 7

 

ทำช้า 

รูปภาพของ sss31350

http://www.thaigoodview.com/node/193000

รูปภาพของ sss29778

http://www.thaigoodview.com/node/193037 

รูปภาพของ sss31356

http://www.thaigoodview.com/node/193029

รูปภาพของ sss31351

http://www.thaigoodview.com/node/193478

รูปภาพของ sss31354

http://www.thaigoodview.com/node/193016

รูปภาพของ sss29980

http://www.thaigoodview.com/node/193021

รูปภาพของ sss29970

http://www.thaigoodview.com/node/192991

รูปภาพของ sss29975

http://www.thaigoodview.com/node/193028

รูปภาพของ sss29351

http://www.thaigoodview.com/node/191610

lส่งงานนะคะอาจารย์ ขอโทดที่ส่งช้าค่า

รูปภาพของ sss30000

http://www.thaigoodview.com/blog/102359

รูปภาพของ sss29626

http://www.thaigoodview.com/node/180755

รูปภาพของ sss29339

http://thaigoodview.com/node/180766

 

รูปภาพของ sss29439

http://www.thaigoodview.com/node/180736

รูปภาพของ sss29438

http://thaigoodview.com/node/180736?page=0,0

ส่งผิดห้องค่ะ

รูปภาพของ sss29495

http://www.thaigoodview.com/node/180767

แก้ไขเรียบร้อย

รูปภาพของ sss29495

http://www.thaigoodview.com/node/180767   

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ sss29414

http://www.thaigoodview.com/node/180750

รูปภาพของ sss29332

http://www.thaigoodview.com/node/180754

รูปภาพของ sss29588

http://www.thaigoodview.com/node/180733

รูปภาพของ sss29588

http://www.thaigoodview.com/node/180733

รูปภาพของ sss29490

http://www.thaigoodview.com/node/180760

รูปภาพของ sss29359

http://www.thaigoodview.com/node/182268

รูปภาพของ sss29276

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/180950

รูปภาพของ sss29351

http://www.thaigoodview.com/node/180772

รูปภาพของ sss29346

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/180762

รูปภาพของ sss29352

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/180769

รูปภาพของ sss29278

http://www.thaigoodview.com/node/180764

รูปภาพของ sss29351

http://www.thaigoodview.com/node/180772?page=0,0

รูปภาพของ sss29318

http://www.thaigoodview.com/node/180748

รูปภาพของ sss29338

http://www.thaigoodview.com/node/180752?page=0,0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์