งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

 

 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2556

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในประเทศในอาเซียน 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สถานที่ วิถีชีวิต อุทยาน สิ่งก่อสร้าง ในประเทศอาเซียน คนละอย่างน้อย 1 อย่าง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้นั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ
  3. จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้
  4. การเดินทาง ค่าใช้จ่าย
  5. Clip Video เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
  6. สถานที่ตั้ง แผนที่ ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  7. แหล่งอ้างอิง
  8. ผู้จัดทำ
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1 


ครั้งที่ 2 

 

ครั้งที่ 3 

 

ครั้งที่ 4 

 

ครั้งที่ 5 

ครั้งที่ 6 

ครั้งที่ 7

 

ส่งงานช้า 

รูปภาพของ sss29533

http://www.thaigoodview.com/node/181733


ใหม่ ณัฐนิชา ดนัยดุษฎีกุล

รูปภาพของ sss29552

เปลี่ยนสถานที่เป็น อุทยานหลวงราชพฤกษ์

http://www.thaigoodview.com/node/180851

สุมินตรา สังมีแสง ม.6/8 เลขที่ 19

รูปภาพของ sss29530

http://www.thaigoodview.com/node/180838  อ่าวฮาลอง 

ปวันรัตน์  จันทร์ดี  ชั้นม. 6/8  เลขที่ 3 

รูปภาพของ sss29569

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/180862

ภัททิยา กิมประพันธ์ ม.6/8 เลขที่ 27

รูปภาพของ sss29543

http://www.thaigoodview.com/node/180841 (หลวงพระบาง) นรพร ธวัชกีรติพล

รูปภาพของ sss29568

http://www.thaigoodview.com/node/180859

อนุสรา  ศีละวงษ์เสรี

รูปภาพของ sss29533

http://www.thaigoodview.com/node/181733/


ณัฐนิชา ดนัยดุษฎีกุล

รูปภาพของ sss29556

ฑิตถากร สวนปรางค์

http://www.thaigoodview.com/node/180854?page=0,0

รูปภาพของ sss29533

http://www.thaigoodview.com/node/181733?page=0,0

แก้ไข

รูปภาพของ ssspoonsak

ใครแจ้งส่งหลังจากนี้ถือว่าแจ้งส่งช้า

รูปภาพของ sss29583

http://www.thaigoodview.com/node/180868

รูปภาพของ sss29569

http://www.thaigoodview.com/node/180862

รูปภาพของ sss29568

http://www.thaigoodview.com/node/180859

รูปภาพของ sss29538

http://www.thaigoodview.com/node/181018

รูปภาพของ sss29547

http://www.thaigoodview.com/node/181019

กมลชนก โรจน์เจริญวัฒนา

รูปภาพของ sss29534

http://www.thaigoodview.com/node/181732

ณัฐพร ปึงศิริเจริญ

รูปภาพของ sss29542

http://www.thaigoodview.com/node/181730 สุทินา ยุทธวรานนท์

รูปภาพของ sss29580

http://www.thaigoodview.com/node/180842

รูปภาพของ sss29587

http://www.thaigoodview.com/node/180858

น.ส.ณิชากร ดีประดับดวง

รูปภาพของ sss29558

แจ้งส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/181140

รูปภาพของ sss29530

http://www.thaigoodview.com/node/180838  

รูปภาพของ ssspoonsak

ให้นักเรียนแจ้งส่งภายในเวลา 08:33 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2557 หากเกินกำหนดถูกหักนาทีละ 1 คะแนน

รูปภาพของ sss29544

http://www.thaigoodview.com/node/182367

จุฑารัตน์ โชติคงคติธรรม ม.6/8 เลขที่ 15

รูปภาพของ sss29550

http://www.thaigoodview.com/node/180845

รูปภาพของ sss29572

http://www.thaigoodview.com/node/180839

รูปภาพของ sss29540

http://thaigoodview.com/node/180840

รูปภาพของ sss29554

http://www.thaigoodview.com/node/180857

รูปภาพของ sss29533

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/181733

รูปภาพของ sss29541

http://www.thaigoodview.com/node/180843 อรอนงค์ คำพูเพชร 

รูปภาพของ sss29526

http://www.thaigoodview.com/node/181731 สิริรักษ์  วุฒิจรรยารักษ์ แจ้งส่งค่ะะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์