อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีกโบราณ

อารยธรรมกรีกโบราณ ได้แก่ อารยธรรมของนครรัฐกรีกึ่งเจริญขึ้นบนผืนแผ่นดินกรีซ ในทวีปยุโรปและบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้านเอเชียไมเนอร์ซึ่ง ในสมัยโบราณเรียกว่า ไอโอเนีย (Ionia) อารยธรรมที่เจริญ ขึ้นในนครรัฐกรีก มีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา นครรัฐเอเธนส์ เป็นแหล่งความ เจริญในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วิทยาการ รวมทั้งปรัชญา ส่วนนครรัฐสปาร์ตา เจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหารในรูปเผด็จการ มีความแข็งแกร่งเกรียงไกร เป็นผู้นำของนครรัฐอื่นๆ ในแง่ของความมีระเบียบวินัย กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในด้านการรบ การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโบราณ ส่วนใหญ่จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอินโด-ยูโรเปียน เรียกตัวเองว่า เฮลีนส์ เรียกบ้านเมือง ของตนเองว่า เฮลัส และเรียกอารยธรรมของตนเองว่า เฮเลนิค ชาวกรีกตั้งบ้านเรือนของตนอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงปลายสุดของทวีปยุโรป ตรงตำแหน่งที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเชียและแอฟริกา เป็นต้นเหตุให้กรีซโบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งอียิปต์และเอเชีย กรีซได้อาศัยอิทธิพลดังกล่าวพัฒนาอารยธรรมของตนขึ้นโดยคงไว้ซึ่งลักษณะที่เป็นของตัวเอง    

อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกเป็นอารยธรรมที่อยู่ปลายคาบสมุทรบอลข่าน  สภาพภูมิประเทศของคาบสมุทรประกอบด้วยเทือกเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและมีพื้นที่ราบแคบๆ
ทำให้การติต่อระหว่างส่วนต่างๆ
 มีความยากลำบากทำให้เกิดนครรัฐอิสระกัน
อีกทั้งสภาพที่เป็นอ่าวและเกาะตามชายฝั่งของแหลมบอลข่านและเอเชียไมเนอร์ ได้ส่งเสริมให้เกิดการเดินเรือและสร้างอาณานิคมต่างแดน
ดังนั้นชาวกรีกได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากเกาะครีตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  และรวมทั้งทะเลดำ  อียิปต์ เอเชียไมเนอร์
การปกครองเป็นแบบนครรัฐอิสระ มีเอเธนส์เป็นศูนย์กลางความเจริญ  ศูนย์กลางของนครรัฐอยู่ที่อะโครโปลิส บนเนินเขาใจกลางเมือง  นอกจากนี้บริเวณรอบเนินเขาเป็นที่อยู่อาศัย  ต่อมาเป็นสถานที่ประกอบการค้าขายด้วย  เป็นย่านการค้าหรือตลาดที่เรียกว่า อกอรา (Agora) ซึ่งใช้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนและเป็นที่พบปะของผู้คน

 

อักษรกรีก

Α α แอลฟา        Β β เบตา           Δ δ เดลตา
Γ γ แกมมา           Ζ ζ ซีตา              Ε ε เอปไซลอน
Θ θ ทีตา               Κ κ แคปปา        Ι ι ไอโอตา
Μ μ มิว                 Λ λ แลมบ์ดา      Ξ ξ ไซ
Ν ν นิว                  Π π ϖ ไพ           Ο ο โอไมครอน
Σ σ ς ซิกมา         Ρ ρ โร                  Υ υ อิปไซลอน
τ เทา                    Χ χ ไค                  Φ φ ไฟΩ ω โอเมกา      Ψ ψ พไซ

 

 

สร้างโดย: 
นาย สันติ แดงศรี เลขที่10 ชั้น ม.6/2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รูปภาพของ silavacharee

ตรวจแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์