ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับปวส.-ปริญญาโท

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 โดยระดับ ปวส. เปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
          สามารถซื้อใบสมัครได้ทุกศูนย์ของ มทร.สุวรรณภูมิ หรือ download ใบสมัครที่
http://www.rmutsb.ac.th โทรศัพท์ 0-3532-3611, 0-3524-2554 ต่อ 6201-6204 ส่วนระดับปริญญาโทหลักสูตร M.B.A. เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3524-5999
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 6010559. แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.011(400) www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 325 คน กำลังออนไลน์