อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีก

   1)  พื้นฐานอารยธรรมกรีก

        (1) กรีกรับความเจริญจากวัฒนธรรมไมนวน  บนเกาะครีต

        (2) ชาวกรีกเรียกอารยธรรมของตนว่า  'เฮเลนิก' (Hellenic Civilization)

        (3) อุปนิสัยโดยทั่วไปของคนกรีก  คือ  อยากรู้อยากเห็น  เชื่อมั่นในเหตุผล  ชอบเสรีภาพ  และความเป็นปัจเจกชน  

             ซึ่งเป็นลักษณะของพวก 'มนุษยนิยม'

             - นอกจากนี้ กรีกยังเป็นพวกนิยมความเป็นธรรมชาติ  ถือเป็นพวก  'ธรรมชาตินิยม'

        (4) กรีกมีภูมิประเทศเป็นภูเขา  ทำให้ต้องแบ่งการปกครองออกเป็นนครรัฐ

        (5) วิหารพาเทนิก เป็นวิหารที่สวยที่สุดในโลก

   2)  ยุคของอารยธรรมกรีก

        (1) ยุคเฮเลนนิก (Hellenic)

              - ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์  ศิลปะเน้นความเรียบง่าย  มนุษยนิยม  และธรรมชาตินิยม

        (2) ยุคเฮเลนนิสติก (Hellenistic)

              - เป็นยุคที่วัฒนธรรมกรีกกระจายไปทางตะวันออก  ยุคนี้เจริญสุดสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์

              - ศิลปะเน้นความหรูหรา  และอารมณ์รุนแรง

   3)  อารยธรรมสำคัญ

        (1) นับถือเทพเจ้ามากมาย  แต่กรีกไม่ได้ให้ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเหมือนชาวอียิปต์

        (2) วิหารหินอ่อนพาร์เธนอน

        (3) หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก  ไอโอนิก และโครินเธียน

        (4) รูปปั้นที่เน้นสัดส่วนและอารมณ์ความรู้สึก

        (5) วรรณกรรมสำคัญ  เช่น  มหากาพย์อีเลียด - โอดิสซี  ปรัชญานิพนธ์ (ของ โสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล)

              ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (ของ เฮโรโดตัส) นิทานอีสป

        (6) ละครแนวโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม

        (7) กีฬา  Olympic

 

        

             

 

สร้างโดย: 
นายปวฤทธิ์ ฉิมถาวร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 212 คน กำลังออนไลน์