อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีก

   1)  พื้นฐานอารยธรรมกรีก

        (1) กรีกรับความเจริญจากวัฒนธรรมไมนวน  บนเกาะครีต

        (2) ชาวกรีกเรียกอารยธรรมของตนว่า  'เฮเลนิก' (Hellenic Civilization)

        (3) อุปนิสัยโดยทั่วไปของคนกรีก  คือ  อยากรู้อยากเห็น  เชื่อมั่นในเหตุผล  ชอบเสรีภาพ  และความเป็นปัจเจกชน  

             ซึ่งเป็นลักษณะของพวก 'มนุษยนิยม'

             - นอกจากนี้ กรีกยังเป็นพวกนิยมความเป็นธรรมชาติ  ถือเป็นพวก  'ธรรมชาตินิยม'

        (4) กรีกมีภูมิประเทศเป็นภูเขา  ทำให้ต้องแบ่งการปกครองออกเป็นนครรัฐ

        (5) วิหารพาเทนิก เป็นวิหารที่สวยที่สุดในโลก

   2)  ยุคของอารยธรรมกรีก

        (1) ยุคเฮเลนนิก (Hellenic)

              - ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์  ศิลปะเน้นความเรียบง่าย  มนุษยนิยม  และธรรมชาตินิยม

        (2) ยุคเฮเลนนิสติก (Hellenistic)

              - เป็นยุคที่วัฒนธรรมกรีกกระจายไปทางตะวันออก  ยุคนี้เจริญสุดสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์

              - ศิลปะเน้นความหรูหรา  และอารมณ์รุนแรง

   3)  อารยธรรมสำคัญ

        (1) นับถือเทพเจ้ามากมาย  แต่กรีกไม่ได้ให้ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเหมือนชาวอียิปต์

        (2) วิหารหินอ่อนพาร์เธนอน

        (3) หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก  ไอโอนิก และโครินเธียน

        (4) รูปปั้นที่เน้นสัดส่วนและอารมณ์ความรู้สึก

        (5) วรรณกรรมสำคัญ  เช่น  มหากาพย์อีเลียด - โอดิสซี  ปรัชญานิพนธ์ (ของ โสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล)

              ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (ของ เฮโรโดตัส) นิทานอีสป

        (6) ละครแนวโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม

        (7) กีฬา  Olympic

 

        

             

 

สร้างโดย: 
นายปวฤทธิ์ ฉิมถาวร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 172 คน กำลังออนไลน์