การสมัคร E-mail

รูปภาพของ WilawanPoo

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


        การสมัคร E-mail       

การสมัคร E-mail ของ HotMail
1. การสมัครขอใช้ Hotmail เข้าไปที่ www.hotmail.com จากนั้นคลิกที่ Sign Up
2. ในกรณีที่มีการขอ E-mail ไว้แล้ว สามารถใช้อีเมล์และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม Sign In เพื่อเข้าไปเช็ค E-mail ได้โดยในการเข้าใช้งานแต่ละครั้งสามารถเลือกที่จะให้มีการบันทึก E-mai lหรือไม่
- Save my e-mail address and password
- Save my e-mail address
- Always ask for my e-mail address and password

3. เมื่อต้องการทำการสมัคร e-mail ให้คลิกที่ Get it free จะได้พื้นที่ของ Hotmail แบบฟรี

4. ทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบตามที่กำหนด
- สร้างชื่อ E-mail ที่เราต้องการใช้ และจะมีตัวเช็คว่าเราจะสามารถใช้ E-mail นี้ได้หรือไม่

- ใส่ password เพื่อกำหนดไว้ในการใช้งาน

5. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

- First name : ชื่อจริง
- Last name : นามสกุล
- Gender   : เพศ
- Birth year : ปีเกิด
- Country/Region : ประเทศ
- State    : จังหวัด
- Zip code : รหัสไปรษณีย์

6. กรอกข้อมูลที่เห็นจากภาพ

7. เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบกดปุ่ม I accept เพื่อทำการลงทะเบียนในการใช้งาน

8. เมื่อทำการยืนยันเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกจะให้เลือกใช้แบบ Classic หรือแบบ Full โดยในที่นี้เราจะเลือกแบบ Classic โดยคลิกที่ Give me the classic version

- หน้าต่างการใช้งานของ Hotmail
- การใช้งานอีเมล์ของ hotmail สามารถจัดการและเปลี่ยนแปลง จากตรงมุมบนขวามือ Option

- ภายใน Option สามารถปรับแต่งเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ hotmail ของเราได้

9. เป็นส่วนของการใช้งานที่เราใช้เป็นประจำ

- Inbox : จำนวนข้อความที่เข้ามา
- Junk : คืออีเมล์ขยะ
- Drafts : การเก็บอีเมล์ฉบับร่าง
- Sent Message : จัดเก็บอีเมล์ที่ได้มีการส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- Deleted : จัดเก็บอีเมล์ที่ถูกลบ
- Manage folders : การจัดการโฟลเดอร์ เพิ่ม ลบ โฟลเดอร์

  การรับส่ง E-mail
ในแท็ป ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม New ดังรูป

- From : คือส่งจากใคร
- To : คือ ส่งถึงใคร กรอกอีเมล์ของผู้ที่เราจะส่งไป
- Subject : หัวข้อเรื่อง
- ส่วนของข้อความพิมพ์ส่ง
- คลิกที่ปุ่ม Send เพื่อทำการส่ง

- การส่ง E-mail แบบการแนบไฟล์
- ให้ทำการเลือก ที่ Attach File

- คลิกที่ปุ่มเลือกเพื่อเลือกไฟล์จากเครื่องของเรา
- เมื่อทำการเลือกไฟล์แล้วให้คลิกเลือก Attach เพื่อทำการ upload file

- เมื่อทำการแนบไฟล์ จะเห็นว่ามีไฟล์แนบขึ้นมาดังรูปภาพ แล้วคลิก send เพื่อทำการส่งเมล์สร้างโดย: 
นางวิลาวัลย์ ภูอาราม ครูชำนาญการ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 236 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • nbr13917
  • nbr13906
  • nbr13913
  • nbr14436