เครื่องดนตรีสากล

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


           เมื่อดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดค้นมาจากทวีปยุโรป  และทวีปอเมริกา  ได้รับการยอมรับ  มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ดนตรีตะวันตกจึงกลายเป็นดนตรีของคนทุกชาติ ทุกภาษา  ถือได้ว่าเป็นของสากล  จึงเกิดคำว่า"ดนตรีสากล" ขึ้นมา  เครื่องดนตรีตะวันตกก็เช่นเดียวกัน  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาติตะวันตกได้คิดค้นขึ้นมา  และมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หายทั่วโลก  เป็นที่ยอมรับของคนทุกชาติ  ทุกภาษา  ถือว่าเป็นของสากลเช่นกัน  จึงเกิดคำว่า"เครื่องดนตรีสากล" ซึ่งหมายถึง  เครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดมาจากชาติตะวันตกนั่นเอง
           เครื่องดนตรี  คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อกำเนิดเสียงชนิดต่างๆ  ตามที่ต้องการ ทำให้เกิดความหลากหลายของเสียง    บทเพลงมีสีสัน  มีชีวิตชีวา  เสริมสร้างอารมณ์จากเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ  เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสาารถจำแนกออกได้เป็น  5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. เครื่องสาย (String Instruments)
           เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน  มีทั้งการดีด และการสีโดยใช้คันชัก  สายของเครื่องดนตรีประเภทนี้  มีทั้งสายที่ทำมาจากเส้นลวด เส้นเอ็น หรือเส้นไหม  นำมาขึงให้ตึง  ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง  และวัสดุที่นำมาใช้ทำกะโหลกเครื่องดนตรี   กะโหลกทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของสาย  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย   ที่นำมาใช้ในการประสมวงดนตรีในปัจจุบัน  มีดังนี้

1.1 ไวโอลิน (Violin) คือ   เครื่องดนตรีที่กำเนิดเสียงในระดับสูง  ลำตัวของไวโอลินทำด้วยไม้  มี 4 สาย  ตั้งสายต่างกันในระดับคู่ 5 (G,D,A และ E)  ปกติเล่นโดยใช้คันชักสีที่สายให้สั่นสะเทือน  แต่บางครั้งก็จะใช้นิ้วดีด เพื่อให้เกิดเสียงสั่น  ไวโอลินจะต้องวางบนไหล่ข้างซ้ายของผู้เล่น  แล้วใช้คางหนีบไว้ไม่ให้เคลื่อนที่  มือขวาของผู้เล่นใช้สีสายไวดอลินด้วยคันชัก  โดยทั่วๆไปคันชักจะทำด้วยหางม้า  ชาวอิตาเลียนที่ได้ชื่อว่า  เป็นผู้ที่ผลิตไวโอลินได้อย่างยอดเยื่ยม  เมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวโอลิน คือ Cremonna (1600-1750)  ตระกูลที่มีชื่อเสียงในการผลิตจะมีอยู่ 3 ตระกูล คือ Amati, Stradivari, Guarneri

1.2 วิโอลา (Viola)  เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลิน  ขนาดใหญ่กว่าไวโอลินเล็กน้อย  ช่วงเสียงอยู่ในระดับอัลโต(Alto)  ลำตัวของวิโอลาทำด้วยไม้  มี 4 สาย  ตั้งเสียงห่างกันในระยะคู่ 5 (C G D A)  โนีตสำหรับวิโอลาบันทึกอยู่ในกุญแจเสียงซี (Alto clef)  ตำแหน่งของวิโอลาจะอยู่ในลักษณะเดียวกับไวโอลิน  คุณภาพเสียงของวิโอลาจะไม่สดใสเหมือนเสียงของไวโอลิน มีลักษณะเสียงเหมือนเสียงนาสิก

1.3 เชลโล (Cello) หรือ "วิโอลอนเชลโล" (Violoncello) เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลไวโอลิน  มีขนาดยาวและใหญ่กว่าไวโอลินเป้น 2 เท่าโดยประมาณ  มี 4 สาย ตั้งเสียงห่างกันในระยะคู่ 5 (C D G A)  โน๊ตสำหรับเชลโลบันทึกด้วยกุญแจเสียงเอฟ (F clef)  ระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลิน  คุณภาพเสียงทุ้มลึกกว่าเสียงของไวโอลิน  ในขณะที่เล่นต้องนั่งใช้เข่าหนีบให้เชลโลอยู่ระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง

1.4 ดับเบิลเบส (Double Bass)  เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น  สตริงเบส (String Bass)  คอนทราเบส (Contra Bass)  เบสวิโอล (Bass Viol)  รูปร่างจะแตกต่างจากเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลิน คือ ตรงบ่าของเครื่องจะมีความลาดมากกว่า  พื้นแผ่นด้านหลังของลำตัว  จะแบนราบมากกว่า  การตั้งสายทั้ง 4 ก็จะไล่ระดับต่างกันในระยะคู่ 4 แทนที่จะเป็นคู่ 5  เวลาเล่นต้องตรึงเครื่องไว้บนพื้นโดยมีหมุดยึดไว้  คุณภาพเสียงของดับเบิลเบสจะหนักแน่น  และให้ความรู้สึกอุ้ยอ้าย  เยิ่นเย่อเหมือนกับการเคลื่อนที่ของสิ่งของใหญ่โตที่มีน้ำหนักมาก  โน๊ตสำหรับดับเบิลเบสจะต้องบันทึกด้วยกุญแจเสียเอฟ (F clef)

1.5 ฮาร์ป (Harp)  คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายแตกต่างจากเครื่องสายชนิดอื่นๆ คือ การขึงสาย  มีจำนวนมาก  ประมาณ 46-47 สาย  และจะไม่ผ่านกล่องเสียง (Sounding Board)  โครงสำหรับขึงสายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม  โค้งงอเล็กน้อย  ปกติจะเล่นด้วยการดีดที่สาย  คุณภาพเสียงของฮาร์ปมีความแจ่มใสกว่าเสียงของเปียโน  เสียงของฮาร์ปสามารถใช้เพื่อแสดงการไหลของสายน้ำ แสดงความสดชื่นแจ่มใส  มีวิวัฒนาการมาจากไลร์  ฮาร์ปมีอยู่ 2 ชนิด  คือ  ดับเบิลแอคชั่น (Double Action) มีกระเดื่องสำหรับใเท้าเหยียบ (Pedal) 7 อัน  สำหรับควบคุมเสียงดนตรี  และโครมาติค (Chromatic) จะไม่มีกระเดื่องเหยียบ  สายแต่ละสายจะให้เสียงในระยะครึ่งเสียง  ส่วนมากจะใช้ชนิดดับเบิลแอคชั่นมากกว่า   เริ่มใช้ในวงออร์เครสตร้าตั้งแต่ต้นของศตวรรษที่ 17

สร้างโดย: 
อ.นิพันธุ์ & ธัญญารัตน์ ม.6/7
รูปภาพของ acs20734

ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะSmileCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์