สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

       สิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบๆตัวเรามีมากมาย  เช่น  ต้นไม้  ผีเสื้อ  สุนัข  แมว  ดวงอาทิตย์  ก้อนเมฆ  บ้าน  ถนน เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้  ๒  กลุ่ม  คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เราเคยสงสัยกันไหมค่ะว่า  สิ่งมีชีวิตคืออะไร  อะไรบ้างที่จัดเป็นสิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร อะไรบ้างที่จัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต  และคำถามที่สำคัญคือ  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
     
สรุป  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือ  หายใจได้  กินอาหารได้  ขับถ่าย  เคลื่อนไหว  ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ  และมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมอีกเช่น  มีการเจริญเติบโต ,สืบพันธุ์ได้ ส่วนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิต  ซึ่งแยกได้อีก  ๒ ชนิดคือสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติและสิ่งไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้น

      ลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือ  หายใจได้  กินอาหารได้  ขับถ่าย  เคลื่อนไหว  ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ  และมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมอีกเช่น  มีการเจริญเติบโต ,สืบพันธุ์ได้   ยกตัวอย่างการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชิวิต  เช่น
๑. แมว  (CAT : แคท) เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับคน  แมวจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะ
หายใจได้    : แมวหายใจโดยใช้จมูก หายใจเข้า(ก๊าซออกซิเจน)และหายใจออก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์)
กินอาหารได้    : ในอดีตแมวเป็นสัตว์ป่าล่าเหยื่อกินเนื้อเป็นอาหาร  แต่เมื่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านจึงกินข้าวกับเนื้อสัตว์อื่นๆ
ขับถ่าย  :  ทั้งปัสสาวะและมูลของแมวมีกลิ่นเหม็นมาก
เคลื่อนไหว   :  แมวมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วปราดเปรียว
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ   : แมวจะส่งเสียงขู่เมื่อเจอกับแมวตัวอื่นที่ไม่คุ้นเคย
การเจริญเติบโต  : แมวมีการเจริญเติบโตและมีอายุยืนได้หากได้รับการดูแลดี
สืบพันธุ์ได้    : แมวจับคู่ผสมพันธุ์กันได้  ในแต่ละครอกมีลูกแมวได้หลายๆตัว
๒. คน   (Human : ฮิวแมน) เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับแมว  คนจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะ
หายใจได้    : คนหายใจโดยใช้จมูก หายใจเข้า(ก๊าซออกซิเจน)และหายใจออก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์)
กินอาหารได้    : คนเป็นสัตว์ที่กินได้ผักและเนื้อสัตว์ต่างๆ
ขับถ่าย  :  คนขับถ่ายได้ทั้งในรูปปัสสาวะและอุจจาระ
เคลื่อนไหว :  คนมีการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่น
การเล่นกายกรรม,การเล่นยิมนาสติก
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ   : คนมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆที่มากระทบได้หลายรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น เมื่อเสียใจก็จะร้องไห้ ,เมื่อสนุกก็จะหัวเราะ   เป็นต้น
การเจริญเติบโต  : แมวมีการเจริญเติบโตและมีอายุยืนได้หากได้รับการดูแลดี
สืบพันธุ์ได้    : คนมีการแต่งงานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองได้

สร้างโดย: 
นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง